Na co se zaměřit v biologii? Lucka si pro vás připravila přehled těch nejdůležitějších pojmů, které byste měli znát, seřazených podle důležitosti.

Na kurzu se společně podíváme na genetiku, kde budeme počítat příklady, tak, aby studenti pochopili princip a porozuměli tématu.

Další značnou část kurzu věnujeme biologii člověka, kde se zaměříme na to nejtěžší, co se v testových otázkách z této oblasti vyskytuje.

O něco méně času bude věnováno problémovým kapitolám buňky a některým dalším tématům.

Výuka bude interaktivní, podíváme se na biologii z trochu jiného, „medického“ pohledu a také procvičíme modelové otázky tak, aby se vaše znalosti biologie co nejvíce prohloubily.

Genetika 

 • Mendelovy zákony
 • chromozomy, geny
 • replikace, transkripce, translace
 • autosomální, gonosomální dědičnost
 • mutace
 • genetika populací

Biologie člověka 

 • opěrná a pohybová soustava
 • kardiovaskulární soustava, krev, míza
 • dýchací soustava, imunita
 • trávicí soustava, vitaminy
 • vylučovací soustava
 • rozmnožovací soustava
 • endokrinní soustava
 • nervová soustava, smysly

Buňka 

 • prokaryontní x eukaryontní
 • organely, cytoskelet
 • buněčný cyklus, mitóza, meióza
 • osmotické jevy
 • metabolismus buňky

Bakterie, viry, parazité 

 • životní cykly
 • medicínsky významní zástupci

 Embryologie + Ekologie + Evoluce  

 • nitroděložní vývoj člověka
 • entoderm, ektoderm, mezoderm
 • abiotické a biotické faktory prostředí
 • vzájemné vztahy populací
 • biosféra
 • geologický vývoj země
 • evoluční teorie
 • vývojová linie člověka

Doporučená literatura k samostudiu:

 • Rosypal, S. a kol.: Přehled biologie. Scientia, Praha, 2003
 • Kočárek,E.: Genetika. Scientia Praha, 2008
 • Závodská, R.: Biologie buňky. Scientia, Praha, 2006
 • Kočárek, E.: Biologie člověka. Scientia, Praha, 2010