O nás

Domů » O nás

Kdo vlastně jsme?

Na začátku, v roce 2016, byli Jonáš, Lucka a Ondra, medici z Lékařské fakulty v Brně, kteří se rozhodli pomáhat mladším studentům s přípravou na přijímací zkoušky.

Ondra rád cestuje na kole, Lucka miluje focení a Jonáš si vždy udělá čas na horskou turistiku. Dohromady nás spojuje zájem o medicínu a dobrý pocit z učení druhých. 

V rámci rozšíření nabídky kurzů jsme také rozšířili náš tým – momentálně v Brně a v Bratislavě učí 19 nadšených mediků, kteří Vám rádi pomohou zvládnout cestu na lékařskou fakultu, kterou si sami v minulosti prošli. Společnou vlastností našich lektorů je velmi dobrý výsledek u přijímacích zkoušek a zájem podělit se s ostatními o vědomosti, které nám k němu pomohly, a které jsme si studiem lékařské fakulty mnohonásobně rozšířili.

Velká část našich lektorů jsou členy skupiny studentů LF MU se zaměřením na vědeckou činnost (program P-PooL), kam se každý rok dostanou jen studenti s nejlepšími výsledky a zájmem o výzkum v oboru medicíny.

Přečtěte si více o našich lektorech nebo se podívejte na reference našich účastníků kurzu. 

Ondra o kariéře učitele uvažoval již na gymnáziu, ale nakonec se rozhodl pro povolání lékaře, i když ho chuť vymýšlet nové způsoby učení nikdy úplně neopustila. S předáváním vědomostí má zkušenosti ještě z doby před medicínou, kdy pomáhal svým ve fyzice méně zdatným kamarádům. Více…

Pro Lucku je biologie jejím oblíbeným předmětem už od střední školy, což byl nejspíš jeden z rozhodujících faktorů pro studium lékařské fakulty. Učení ji baví snad odjakživa – již na gymnáziu doučovala své mladší spolužáky a od prváku na vysoké učí na přípravném kurzu na medicínu. Více…

Jonáš si vybral doučování chemie proto, že si myslí, že je základem úspěšného studia jakékoliv lékařské fakulty. Velmi rád se o svoje znalosti dělí s ostatními a to nejen na kurzu, ale i na vysoké škole, kde se kromě vlastního studia věnuje i výuce anatomie.Více…

Fyzika vždy patřila mezi Tomášovy nejoblíbenější předměty. Je přesvědčen, že pochopením některých základních fyzikálních principů si člověk velice usnadní studium v ostatních přírodovědných disciplínách včetně medicíny. Více…

Vítek se věnuje výuce chemie, která je jeho oblíbeným předmětem od střední školy, dvakrát se probojoval do národního kola SOČ.  A protože ho studium medicíny baví, rád by pomohl i ostatním se na ni přes přijímací zkoušky dostat. Více…

Kuba své spolužačky doučuje už od základní školy a hlavně s vyučováním chemie a biologie má tedy bohatou zkušenost. Pracuje také na ústavu Histologie a embryologie lékařské fakulty, kde dnem i nocí bádá v oblastech vývojové biologie a buněčné komunikace. Více…

Biologii, jakožto vědu o všem živém, měla ráda odjakživa. Tato záliba byla hlavním důvodem, proč se rozhodla studovat přírodovědné lyceum. Medicínu si vybrala pro studium plné zajímavých informací, jehož součástí je také práce s lidmi. Více…

Fyziku považuje Vojta za vědu, jež v současné době stojí v samotném centru přírodních věd. S učením druhých má Vojta zkušenosti již od gymnázia, kde pomáhal spolužákům s fyzikou a matematikou. Více…

Chemie Hanku bavila už odmala, kdy začala zkoušet trpělivost svých rodičů a prováděla doma různé pokusy. Na gymnáziu pak pravidelně vyjížděla na (nejen) chemické olympiády. Zde také doučovala své spolužáky a další studenty a tyto zkušenosti může nyní využít jako naše lektorka. Více…

Studium na medicíně Honzu velice baví a stejně jako ostatní medici doufá, že se jednou stane doktorem.Biologii měl rád už na gymnáziu, kde se téměř každý rok účastnil olympiád a také se vzdělával nad rámec výuky. Více…

Po celé gymnaziální studium Davida nejvíce bavila matematika a fyzika a doučoval řadu svých spolužáků. Ke studiu medicíny Davida přimělo poznávání důslednější provázanosti těchto dvou předmětů s chemií a biologií. Více…

Katarína je další součástí velké slovenské komunity Masarykovy univerzity, s Brnem a především s lékařskou fakultou se sžila prakticky okamžitě. Při přípravách na přijímací zkoušky jí nejvíce pomohly rady a osobní zkušenosti přímo od studentů, proto rozhodnutí doučovat brala jako nejlepší způsob jak pomoct budoucím spolužákům a kolegům.

Více…

Patrícia od dětství zvažovala různá povolání, jako například učitelka nebo herečka, ale až studium biologie na střední škole ji přesvědčilo, že se chce stát lékařkou a svého rozhodnutí zatím nelituje. Ráda předává své znalosti mladším spolužákům, aby jim pomohla s přijímačkami. Více…

Dan, jakožto absolvent našeho kurzu říká, že k úspěšnému složení přijímacích zkoušek na medicínské obory přijde vhod odlišný náhled na souvislosti v rámci fyziky, chemie a biologie, než jaký je většinou poskytován na středních školách. Tomu také přizpůsobuje svoji výuku a snaží se o co největší profit studentů z jeho hodin. Více…

Anička se o chemii zajímala už při studiu na gymnáziu, kde absolvovala dva roky rozšířeného chemického semináře a účastnila se různých exkurzí s chemickou tématikou. Pro studium medicíny se rozhodla při studiu na gymnáziu, kde ji zaujalo fungování lidského těla. Více…

Biologie Zdeňka baví už od základní školy a postupem času mu tak přirostla k srdci, že se od prváku na střední účastnil biologických olympiád. Během studia se taky setkal s praktickou mikrobiologií a biochemií a účastnil se různých mezinárodních projektů. Více…

Bětka napsala chemickou SOČ, zúčastnila se pár olympiád a vědeckých soutěží, ale ta správná motivace ke studiu medicíny přišla až později. Asi v 16 letech se rozhodla, že by se chtěla stát lékařkou, a tak se musela začít snažit – poctivě se připravila na přijímací zkoušky a teď svoji vysněnou školu studuje. Více…

Fyzika byla pro Katku oblíbený předmět již na gymnáziu, proto pomáhala i svým spolužákům s jejím zvládnutím. Studium medicíny považuje to za jedno ze svých nejlepších rozhodnutí. Škola ji nesmírně baví, a proto by ráda pomohla mladším spolužákům se na jejich vysněnou školu dostat a předává jim osvědčené tipy k přijímačkám. Více…

Sonin zájem o chemii začal již na základní škole a vydržel dodnes. Během střední školy se pravidelně účastnila chemických olympiád. Soňa doufá, že svými vědomostmi pomůže jiným lépe pochopit chemii a úspěšně složit přijímací zkoušky.  Více…