Lektor fyziky

Domů » Lektor fyziky

Ondra pochází přímo z moravské metropole Brna.

O kariéře učitele uvažoval již na gymnáziu, ale nakonec se rozhodl pro povolání lékaře, i když ho chuť vymýšlet nové způsoby učení nikdy úplně neopustila.

S předáváním vědomostí má zkušenosti ještě z doby před medicínou, kdy pomáhal svým ve fyzice méně zdatným kamarádům. Fyzika ho na střední škole zajímala stále více a více, a proto není divu, že jeho nejoblíbenějším předmětem se hned po nástupu na vysokou školu stala Biofyzika.

Hned do prvního semestru si zapsal nepovinný předmět pro budoucí pedagogy Inspiratorium pro učitele. Ondra ve svém volném čase nejraději objevuje nová místa prostřednictvím cykloturistiky nebo hraje basketbal.

fyzikaOndřej Sivera
studium:5. ročník LF MU
e-mail:sivera.ondrej@bmedic.cz