Lektor chemie

Domů » Lektor chemie

Sonin zájem o chemii začal již na základní škole a vydržel dodnes. Během střední školy se pravidelně účastnila chemických olympiád a mezi její největší úspěchy patří 3. místo v celostátním kole. Zúčastnila se také Letní školy chemického a environmentálního inženýrství, díky čemuž získala mnoho znalostí nad rámec běžného učiva.

Jeden čas uvažovala i o studiu chemie na vysoké škole, ale nakonec se rozhodla pro medicínu, která je velmi komplexní a spojuje většinu přírodních věd. Soňa doufá, že svými vědomostmi pomůže jiným lépe pochopit chemii a úspěšně složit přijímací zkoušky.
Ve svém volném čase se věnuje výzkumu diagnostiky nefrotického syndromu.

chemieSoňa Maceková
studium:3. ročník LF MU
e-mail:macekova.sona@bmedic.cz