Uncategorized @cs

Alergická reakcia – čo to je a ako vzniká?

Alergie trápia túto jar každého. Ale ako vlastne vznikajú a aké môžu mať dôsledky? Poďte sa o tom presvedčiť spolu s nami!

Reakcie precitlivenosti sú všeobecne poruchy imunity, pri ktorých telo neprimerane reaguje na antigény. V prípade antigénov z vonkajšieho prostredia ide o alergiu a antigén sa potom nazýva alergén. Hlavným kameňom úrazu je, že telo nedokáže rozlíšiť neškodné antigény od škodlivých a reakcia na ne je veľmi intenzívna. Aký je však mechanizmus, ktorý to spôsobuje?

Prvé stretnutie s alergénom vedie k tzv. senzibilizácia. Alergén, ktorý sa dostane do nášho tela (napr. cez kožu alebo sliznicu dýchacích ciest), sa viaže na antigén prezentujúce bunky (napr. makrofágy) a transportuje sa do lymfatických uzlín, kde sa prezentuje pomocným T-lymfocytom. Takto stimulované T-lymfocyty potom vylučujú špecifické látky (konkrétne interleukíny 4), ktoré priťahujú eozinofily a hlavne B-lymfocyty – tie potom internalizujú alergén a v reakcii naň sa množia, diferencujú a začínajú produkovať imunoglobulín E (IgE).

Zdroj obrázku: http: //By SariSabban – Sabban, Sari (2011) Development of an in vitro model system for studying the interaction of Equus caballus IgE with its high-affinity FcεRI receptor (PhD thesis), The University of Sheffield, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18139886

Ak sa potom opäť stretneme s alergénom, povrch našich žírnych buniek je už obsadený IgE. Kontakt imunoglobulínov s alergénom potom vedie k degranulácii týchto buniek – uvoľneniu vazoaktívnych mediátorov zápalu a v priebehu niekoľkých sekúnd až minút vzniká akútna reakcia.

Napríklad histamín, ktorý je jedným z mediátorov, má schopnosť spôsobiť bronchokonstrikciu (t. j. zúženie dýchacích ciest), vazodilatáciu (rozšírenie ciev vedúce k zvýšenému prekrveniu tkaniva) a zvýšenú permeabilitu (priepustnosť), čo vedie k úniku tekutiny do intersticiálneho priestoru, čo má za následok opuch a žihľavku.

Väčšina ľudí pociťuje pri kontakte len mierne príznaky – žihľavku, ekzém, alergickú nádchu alebo v najhorších prípadoch astmu. Ak však dôjde ku kontaktu s veľkou dávkou alergénu (napr. po bodnutí včelou, požití arašidov, niektorých liekov), môže sa vyvinúť tzv. „alergický syndróm“. anafylaktický šok. Uvedené príznaky, ak sú závažné, spôsobujú nedostatočné zásobovanie životne dôležitých orgánov (najmä mozgu) okysličenou krvou, čo ohrozuje život. Pri stretnutí s alergénom je preto potrebné čo najrýchlejšie podať adrenalín, napr. prostredníctvom intramuskulárneho EpiPenu (injekcia do svalu). To potom môže stiahnuť cievy a zabrániť vzniku anafylaktického šoku.

Prečo sú niektorí ľudia náchylnejší na vznik alergií ako iní, nie je úplne jasné. Niektoré formy súvisia s genetickými polymorfizmami, najmä v génoch pre MHC (hlavný histokompatibilný komplex), ktorý je zodpovedný za rozlíšenie vlastného a cudzieho. Uvádza tiež napr. vplyv prostredia (miera vystavenia danému alergénu, klimatické podmienky, strava v detstve atď.) alebo neprítomnosť črevných parazitov v rozvinutých krajinách, proti ktorým sú imunoglobulíny E bežne účinné. V prípade ich neprítomnosti môže IgE zvýšiť svoju tendenciu reagovať proti neškodným antigénom.

Trápi aj vás kýchanie na jar, alebo patríte k tým šťastlivcom, ktorým sa alergie vyhýbajú?

  Modelový test na LF zdarma

  Vyzkoušej si test z biologie, chemie a fyziky, ať víš, co tě může na přijímačkách potkat. K testu získáš také správné odpovědi ke všem otázkám.

  Další zajímavosti

  Lékařská fakulta Ostravské univerzity

  Lékařská fakulta Ostravské univerzity je nejmladší lékařskou fakultou v České republice. Ačkoliv se nachází ve třetím největším městě Česka, je fakultou nejmenší. A právě mládí a malá velikost jsou její největší výhody. Ostravská univerzita je moderní a zaměřuje se především na individuální přístup ke studentům. Tady nebudete pouze číslo, tady vás učitelé budou znát jménem! Fakulta je […]

  Bez parťáků se lékař neobejde – výběr z dalších zdravotnických oborů

  Pro širokou veřejnost je nejspíše typickým představitelem zdravotnictví „doktor(ka)“, správně řečeno lékař(ka). Byť mají lékaři velice pestrou škálu specializací a odborností, nemohli by v žádném případě fungovat bez dalších zdravotnických pracovníků, s nimiž spolupracují v péči o pacienty a klienty. V uplynulých týdnech proběhly na několika lékařských fakultách v České republice dny otevřených dveří, a i proto vám dnes přinášíme […]

  Více článků