Příspěvek

Příklad biologie #1

Označte NESPRÁVNÝ výrok: a) mozeček se společně s využitím informací z vestibulárního aparátu podílí na řízení rovnováhy b) v prodloužené míše se nacházejí centra důležitých životních funkcí (například dýchání) c) centrum zraku (tzv. Heschlovy závity) se nachází ve spánkovém laloku d) bloudivý nerv (X.hlavový nerv) se podílí na inervaci srdce e) žádná odpověď není správná