Nervový vzruch
Příspěvek

Nervový vzruch

Nejrychleji se vzruch šíří na nervech obalených myelinovou pochvou s Ranvierovými zářezy a to rychlostí až 120 m/s (=432 km/h) – proprioceptivní nervy, nervy vedoucí bolest. Naopak nejpomaleji se vzruch šíří na autonomních nervových vláknech, pouze 1 – 30 m/s.