Lektor chemie

Domů » Lektor chemie

Jano pochází z Bratislavy a jako mnoho jiných jej zlákalo Brno.

Dlouhá léta byl přesvědčen, že zachová rodinnou tradici, a jeho kroky povedou na chemickou fakultu. S chemií byli totiž dobří kamarádi už od střední školy, kde vždy ochotně pomáhal všem spolužákům, kteří s tímto předmětem měli problémy. Postupně se však k chemii přidal další oblíbený předmět – biologie a tak se zrodilo dilema, které vyústilo až v to, že jeden rok studoval molekulární biologii. Nakonec však zvítězila touha pracovat s lidmi a skloubit dohromady tyto dva předměty – biologii a chemii, a volba padla na medicínu.
Jelikož život není jen škola, má Jan mnoho koníčků. Ještě na střední škole aktivně závodil ve veslování, a přestože už netrénuje dvoufázově, vždy, když má možnost, si rád vyjede na vodu, nebo alespoň zaběhat. Další velkou láskou jsou jazyky a nakonec knihy – v poslední době zejména reportážní, ale nepohrdne ani žádným jiným žánrem.

chemieJán Michlík
studium:1. ročník LF MU
e-mail:michlik.jan@bmedic.cz