Chemie je základ přijímacího řízení na Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity. Již tradičně bývá v testu nejtěžší částí a i proto je na ni v našem kurzu kladen velký důraz.

Probírání látky, zahrnující napřed anorganickou, posléze organickou chemii a zakončené základy biochemie, je zaměřeno na logické souvislosti mezi jednotlivými kapitolami dané oblasti chemie s důrazem na informace, které budou budoucí studenty medicíny provázet již celý život. Jsou tedy nezbytné, jak pro úspěch při přijímačkách, tak (a možná především) při nadcházejícím studiu.

Samotná výuka probíhá formou interaktivní – studenti jsou zapojování do výuky různými dotazy na dané téma a jsou probírány záludnější i naprosto základní příklady.

V anorganické chemii se věnujeme chemickým základům – od chemických pojmů a základních výpočtů, přes atomovou a kvantovou chemii, termodynamiku a termochemii k typům reakcí a vazeb.

Organická chemie začíná svými obecnými pravidly a přes jednoduché zástupce – uhlovodíky, se propracováváme k složitějším – jejich derivátům, karbonylovým sloučeninám a karboxylovým kyselinám.

Při seznamování se základy biochemie využijeme vědomosti z obou předchozích kapitol a složíme je do poznatků ohledně složitých makromolekul – sacharidů, lipidů, proteinů a nukleových kyselin. S chemií se rozloučíme aplikací všech znalostí na metabolismus živin.

V průběhu celého kurzu jsou počítány jak modelové příklady na teoretické otázky, tak jsou procvičovány základní výpočty.