Chemie je základ přijímacího řízení nejen Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity ale na kteroukoli jinou lékařskou fakultu v ČR. Tradičně bývá v testch nejtěžší částí a i proto je na ni v našem kurzu kladen velký důraz.

Látka zahrnuje chemii anorganickou, organickou a základy biochemie v rozsahu, který je nezbytný pro přijímací řízení na LF. Důraz je kladen na logické souvislosti mezi jednotlivými kapitolami a na vědomosti které budou budoucí studenty medicíny provázet celé studium. Jsou tedy nezbytné, jak pro úspěch při přijímacím řízení, tak (a možná především) při nadcházejícím studiu..

Z naší mnoholeté zkušenosti víme, jaké kapitoly chemie se v přijímacích testech objevují častěji než jiné, což se promítá i do výuky. Stejně tak jsme vypozorovali jaká témata jsou pro potřeby přijímacího řízení na LF mnohdy nedostatečně probírána na středních školách. Tato témata probíráme o to důkladněji a průběžně je opakujeme.

Samotná výuka probíhá interaktivní formou – studenti jsou zapojování do výuky dotazy na dané téma a jsou probírány záludnější i naprosto základní příklady.

V anorganické chemii se věnujeme chemickým základům – od chemických pojmů a základních výpočtů, přes atomovou a kvantovou chemii, termodynamiku a termochemii k typům reakcí a vazeb.

Organická chemie začíná svými obecnými pravidly a přes jednoduché zástupce – uhlovodíky, se propracováváme ke složitějším – jejich derivátům, heterocyklům, karbonylovým sloučeninám a karboxylovým kyselinám.

Při seznamování se základy biochemie využijeme vědomosti z obou předchozích kapitol a složíme je do poznatků ohledně složitých makromolekul – sacharidů, lipidů, proteinů a nukleových kyselin. S chemií se rozloučíme aplikací všech znalostí na metabolismus živin.

V průběhu celého kurzu budeme procházet jak modelové příklady, tak procvičíme základní chemické výpočty. V jednotlivých kapitolách si také vždy ukážeme příklady, které svou složitostí odpovídají příkladům, které Tě čekají v přijímacím testu.