Jak bude vypadat výuka Fyziky? Při vysvětlování učiva Fyziky je důležitá návaznost na předchozí učivo, proto si pro vás Ondra připravil přehled kapitol v logické pospojitosti na sebe.

Nejdříve nahlédneme do mechaniky pevných těles, kapalin a plynů a zde získané poznatky si následně přeneseme do mechanického kmitání a vlnění, kde budeme věnovat značnou pozornost vnímání zvuku.

Další část věnujeme fyzikálním vlastnostem molekul – molekulové fyzice a termice, jejíž některé znalosti se nám budou později hodit jak v elektřině a magnetismu, tak především v kvantové a jaderné fyzice, jíž celý kurz zakončíme.

Nesmíme zapomínat ani na optiku, jejíž výuka následuje hned po magnetismu a která má jako vědní obor v medicíně pevné místo .

Pro lepší pochopení látky budeme často používat interaktivní animace, zdůrazníme si, které fyzikální jevy jsou důležité pro studium medicíny a  je i tedy větší šance, že se objeví u přijímacího testu. Samozřejmostí je pravidelné projíždění modelových otázek.