Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Nezařazené

Lekárske fakulty v Českej republike: Brno (LF MU)

V druhej časti nášho seriálu o predstavovaní lekárskych fakúlt v Českej republike sme sa zamerali na hlavné študentské mesto Českej republiky – Brno a jeho Lekársku fakultu Masarykovej univerzity, ktorá je po 1. Lekárska fakulta UK je druhou najväčšou fakultou tohto odboru v Českej republike.

A čo sa dozviete tentoraz?

 • čo tu môžete študovať
 • ako sa dostať na štúdium bez prijímacích skúšok alebo získania bonusových bodov
 • čo vám fakulta ponúkne okrem iných
 • názor študenta tejto fakulty
 • …a mnoho ďalšieho 🙂

Oblasti, ktoré možno študovať:

všeobecné (VL) a zubné lekárstvo (ZL)

Koľko ľudí sa minulý rok prihlásilo a koľko kandidátov sa zúčastnilo na skúške:

VL: 3057, skúšku absolvovalo 2416 uchádzačov

ZL: 1116, skúšku absolvovalo 949 uchádzačov

Koľko ľudí je zapísaných do 1. roka:

VL: 380

ZL: 50

V praxi je na štúdium prijatý oveľa vyšší počet ľudí, samozrejme s tým, že nie každý sa naň zapíše. V polovici septembra potom začne študovať približne tento počet ľudí.

Výsledok posledného prijatého uchádzača (z maximálneho počtu 120 bodov):

VL: 71 bodov (59%)

ZL: 84 bodov (70%)

Oplatí sa podať odvolanie?

Nemôžete sa pomýliť. Šance však nie sú až také vysoké – ako už bolo spomenuté, fakulta vždy na prvý raz prijíma oveľa viac ľudí, ako je kapacita odboru – spolieha sa na to, že mnohí prijatí uchádzači sa nakoniec prihlásia inde (zvyčajne uchádzači, ktorí preferujú zubné lekárstvo, ale dali „záchrannú prihlášku“ na všeobecné lekárstvo). Podľa informácií na internetovej stránke fakulty sa potom „vyberá“ menej ľudí na odvolanie, a to dokonca automaticky, bez potreby podania odvolania.

Ak máte pocit, že ste mohli stratiť časť bodu, ktorý rozhodol o prijatí alebo neprijatí v nejakej spornej otázke, určite sa oplatí pokúsiť sa o odvolanie aj v tejto otázke. Testové otázky tejto školy často nie sú veľmi jasné. Verím, že ak svoju odpoveď na nejasnú otázku riadne a správne odôvodníte, môžu vám vyhovieť.

Aké ťažké je prejsť prvým ročníkom a dostať sa do druhého ročníka?

Je to medicína, takže to nie je ľahké. Ako inak? Vo všeobecnosti však, podobne ako na školách podobného zamerania, nedochádza k takému veľkému úbytku študentov v prvom ročníku. To je typické skôr pre technické školy.

Podľa oficiálnych údajov (zdroj is.muni.cz), z 395 zdravotníkov, ktorí boli zaradení do v prvom semestri druhého ročníka asi 275, teda približne 70 %. Približne rovnaký počet žiakov sa potom dostane do šiesteho ročníka – to však zahŕňa aj prestupy z iných škôl, takže to neznamená, že keď sa dostanete do druhého ročníka, tak ste skončili… Ale do určitej miery (najmä vo štvrtom ročníku a vyššie) to podľa niektorých platí. Ďalšie „sito“ po skončení skúšky z anatómie 2. ročník (kedy prichádza na rad kombinácia skúšok z biochémie a fyziológie), po ktorej niektorí študenti končia v tzv. ročenka – nemôžu si zapísať položky z 3. ročník, kým nezložia skúšku z biochémie a fyziológie. Po zložení týchto skúšok môžu pokračovať v štúdiu, ale štúdium sa im predĺži o 1 rok.

Rôzne kritériá prijímacích skúšok, bodové bonusy, prijatie bez prijímacích skúšok:

V Brne je to dosť dôležitý bod. Niektoré fakulty pomaly upúšťajú od prijímania bez prijímacích skúšok či bonifikácií, zatiaľ čo Lekárska fakulta MU v poslednom čase rozširuje možnosti „polepšiť sa“ pri skúškach alebo byť od nich oslobodená.

Táto metodika má svoje výhody aj nevýhody. Ak ste aktívny študent, ktorý neodmietne len tak nejakú olympiádu, kde potom dosiahne slušný výsledok, už na strednej škole ste sa chvíľu snažili byť vedcom a prebojovali ste sa do krajského kola s prácou SOTC, potom oceníte bonusové body za niektoré z týchto aktivít. Na druhej strane je tu študent, ktorého vedomosti z prírodných vied sú na vysokej úrovni, ale ktorý sa venuje iným záľubám, než napríklad práci na SOTS alebo olympiádach – takýto kandidát bude znevýhodnený.

Nech už je váš názor na vec akýkoľvek, ak máte túto možnosť, určite ju využite. Na hranici prijatia a neprijatia ide naozaj o jednotky bodov a s tými štyrmi bodmi navyše za olympiádu môžete poskočiť o jednotky, či skôr desiatky miest. Tejto téme sme sa podrobnejšie venovali v nedávnom článku, ktorý nájdete na našej webovej stránke (pod odkazom tu), takže tu je len krátke zhrnutie:

Bodové bonusy

Za vybrané kompetencie vám môžu byť k celkovému výsledku prijímacieho testu pripočítané bonusové body. Vzťahuje sa na všeobecné aj zubné lekárstvo.

 • certifikát v angličtine s min. Úroveň C1 – 6 bodov
 • Certifikát v nemčine, francúzštine, španielčine s min. C1 – 3 body
 • Olympiáda kategórie A (matematika, fyzika, chémia, biológia) – úspešný riešiteľ krajského kola 4 body, úspešný riešiteľ celoštátneho kola 8 bodov, účasť v medzinárodnom kole potom znamená odpustenie prijímacej skúšky
 • Stredoškolská odborná činnosť – úspešný riešiteľ krajského kola 4 body, úspešný riešiteľ celoštátneho kola 6 bodov, účasť s prácou na zahraničnej súťaži vám zabezpečí prijatie aj bez nutnosti uspieť na prijímacích skúškach
 • výsledok „výborný“ v skúške Matematika+ CERMAT – 4 body
 • skúška Advanced Placement (biológia, chémia, fyzika, matematika, štatistika) na úrovni 4 alebo 5 – 8 bodov
Prijatie bez prijímacích skúšok

Existuje viac spôsobov, ako sa vyhnúť prijímacím skúškam.

 • Prvá z nich už bola spomenutá vyššie – ak sa so svojou prácou SOTC zúčastníte medzinárodnej súťaže alebo ak ste nominovaní z národného kola predmetovej olympiády v uvedených kategóriách do medzinárodného kola, skúšky sa vám automaticky odpustia a ste prijatí.
 • Druhým spôsobom je výborný priemer (do 1,1) za stredoškolské štúdium. V minulom roku boli na fakultu týmto spôsobom prijatí uchádzači s priemerom do 1,019 (počet takto prijatých študentov je limitovaný nielen priemerom, ale aj počtom – 150 študentov). Záverečné vysvedčenie z 1.., 2. a 3. ročník a polročné vysvedčenia z roku 4. Ďalšou podmienkou je, aby ste z biológie, chémie a fyziky nedostali horšiu známku ako B. Týmto spôsobom sa však dostanete len na štúdium všeobecného lekárstva.
 • Poslednou možnosťou je nazbierať bonusové body nazbierané vo vyššie uvedených kategóriách. Ak dosiahnete 10 bodov, budete prijatí bez prijímacích skúšok. Takže to budete môcť urobiť napríklad. CAE a regionálne kolo olympiády.

Ako vyzerá skúšobný test:

Skúška je jednokolová a pozostáva len z písomného testu. Obsahuje po 40 otázok z biológie, chémie a fyziky. Témy sú vypísané samostatne, na ich riešenie máte vždy 60 minút, potom je krátka prestávka. Je na to pomerne veľa času, na jednu otázku máte približne 1,5 minúty, všetky otázky sú klasické testové – 4 konkrétne odpovede A, B, C, D a piata možnosť je vždy „E – žiadna odpoveď“ (alebo „žiadna odpoveď nie je správna“). Nedá sa povedať, že možnosť E je tam len ako doplnok na zachytenie nepozorných jedincov, podľa mojich skúseností je „E“ správna s približne rovnakou pravdepodobnosťou ako možnosti A, B, C a D. Možnosť E je šikovný spôsob, ako lepšie otestovať vedomosti uchádzača – v teste teda nestačí označiť odpoveď, ktorá sa vám zdá najpravdepodobnejšia.

Test je rovnaký pre všeobecné aj zubné lekárstvo – ak sa prihlásite na obidva odbory, test absolvujete len raz.

Môžem mať pri teste kalkulačku alebo iné pomôcky?

Kalkulačka je povolená, vezmite si takú, na ktorú ste zvyknutí, nie je programovateľná a – čo odporúčam – má dvojriadkový alebo grafický (pixelový) displej. Žiadne iné pomôcky nie sú povolené. Preto budete musieť mať v hlave periodickú tabuľku, aspoň pokiaľ ide o draslík a vápnik.

Počet študentov:

4754 (t. j. pomerne veľká fakulta – ale sú tu zahrnuté aj lekárske odbory)

Čo ďalšie okrem medicíny tu môžem študovať:

Existuje mnoho možností. Okrem medicínskych odborov poskytuje Lekárska fakulta aj vzdelávanie v zdravotníckych odboroch, ako sú zdravotnícky záchranár, všeobecná sestra, laboratórna diagnostika v zdravotníctve, rádiologická asistencia, fyzioterapia, dentálna hygiena, nutričná terapia a pôrodná asistencia. Zaujímavý môže byť aj úplne nový magisterský titul Bioanalytická laboratórna diagnostika v zdravotníctve – Embryológ. Štúdium trvá 5 rokov a na jeho konci si môžete nájsť prácu najmä v centrách asistovanej reprodukcie.

Prijímacie konanie na nelekárske odbory je vo všeobecnosti veľmi podobné ako na zubné lekárstvo a všeobecné lekárstvo, možno len o niečo jednoduchšie, ale rozdiel je naozaj malý. Skúška je vždy z biológie a v závislosti od študijného odboru z chémie, fyziky alebo zo somatológie. Ak sa rozhodnete stať záchranárom, budete musieť absolvovať aj test fyzickej zdatnosti. Podrobnejšie informácie nájdete napr. tu.

Výhody školy v porovnaní s ostatnými:

Veľkým lákadlom pre niektorých môže byť P-PooL, t. j. štúdium v špeciálnom odbore všeobecné lekárstvo s rozšírenou vedeckou prípravou. V každom ročníku je tento modul otvorený pre približne dvadsať talentovaných a vedecky motivovaných študentov, o ktorých prijatí rozhoduje výsledok prijímacej skúšky a motivačný list, v ktorom zdôvodnia svoj záujem o štúdium v tomto programe.

Cieľom vedeckej prípravy je potom vypracovanie dizertačnej práce, v ktorej môžete pokračovať v rámci svojho výskumu počas doktorandského štúdia.

Od štvrtého ročníka sa vytvárajú dve skupiny so zameraním na pediatriu (výber je založený na študijnom priemere), pre ktoré sa veľká časť výučby uskutočňuje v detskej nemocnici.

Novinkou Univerzitného kampusu Bohunice bude tzv. SIMU (Simulačné centrum). Ide o akúsi „výcvikovú nemocnicu“ pre zdravotníkov – a to nie je prehnané: spodné poschodie bude simulovať pohotovosť, bude tam dokonca skutočná sanitka a na streche heliport. Druhé poschodie je určené na výučbu zubného lekárstva, zatiaľ čo na treťom poschodí sa nachádzajú prednáškové sály a rôzne špecializované učebne. Štvrté poschodie by malo predstavovať prostredie skutočnej nemocnice.

Hoci je budova ešte vo výstavbe, mala by byť hotová v jesennom semestri 2020 a začne sa tu vyučovať v skúšobnej prevádzke, od roku 2022 sa potom stane súčasťou riadneho štúdia na Lekárskej fakulte.

Ďalšou výhodou tejto fakulty je veľká knižnica a študovňa, kde si môžete v pokoji posedieť a študovať medzi prednáškami. Túto príležitosť oceníte najmä v prvom ročníku! V blízkosti školy sa nachádza Univerzitná nemocnica Bohunice a nákupné centrum Campus Square je hneď oproti. V LF MU budete doslova v centre diania – ide o pomerne rýchlo sa rozvíjajúcu časť mesta.

Čo sa mi na škole nemusí páčiť:

Fakulta a najmä areál je obrovský, takže sa tu pravdepodobne stratíte nielen počas prvého týždňa školy. Jednotlivé ústavy a kliniky sú de facto v samostatných budovách na niekoľkých poschodiach, ale všetky sú prepojené dlhou chodbou.

Univerzitný areál sa nachádza pomerne ďaleko od centra mesta a hlavných prestupných uzlov a železničných staníc.

Súvisí to aj s menej uspokojivými dopravnými službami do areálu. Väčšina cestujúcich zatiaľ využíva trolejbusové linky, ktoré sú však v špičkách na hranici kapacity. Preto sa plánuje predĺženie električkovej trate z Osovej k nemocnici a areálu, čo by mohlo výrazne zjednodušiť dopravu do centra.

Pohľad študenta fakulty na štúdium na škole:

Prvé tri roky prebiehala predklinická výučba v modernom prostredí bohunického kampusu, z čoho som bol na začiatku nadšený, ale postupom času ma tam veľa vecí rozčuľovalo. 😀 Učitelia na praktikách boli k nám väčšinou priateľskí, často sme mali jedného učiteľa na celý semester, čo považujem za výhodu. Od štvrtého ročníka prebieha bloková výučba vo všetkých fakultných nemocniciach v Brne, medzi ktorými sa presúvame na rôzne miesta – počas semestra strávime napr. celý týždeň na oftalmológii, potom dva týždne na ORL, dva týždne na chirurgii, týždeň na pediatrii atď. Kvalita výučby v nemocnici sa výrazne líši v závislosti od oddelenia a lekára, ktorý u nás práve pracuje. Niekedy strávime takmer celý deň praxou, stretávame sa s pacientmi, učíme sa nové zručnosti, ale niekedy tiež sedíme celý deň v prednáškovej miestnosti a počítame minúty do konca. Skúšky sú pomerne náročné z hľadiska rozsahu učebných osnov (najmä prvé tri roky), ale to je veľmi podobné na všetkých lekárskych fakultách v Českej republike. Každopádne môžem štúdium na našej fakulte vrelo odporučiť, kvalita výučby je vo väčšine prípadov na vysokej úrovni a máte možnosť rozšíriť si obzory vo vedeckej činnosti (P-PooL) alebo sa od štvrtého ročníka zamerať na pediatriu. Navyše na rozdiel od nás zažijete SIMU a bude to stáť za to! (Lucka, 5. ročník LF MU)

Aké je mesto Brno?

Mesto nie je ani veľké, ani malé, je tak akurát. Brno je miesto zasľúbené študentom. Ešte nie je úplne podmanené turistami, ale zachováva si svoj typický charakter a rušný denný i nočný život, za čo určite do veľkej miery vďačí množstvu študentov. Počas štúdia oceníte množstvo zaujímavých miest, od obyčajných krčiem a reštaurácií cez zaujímavé puby, koktailové bary až po dnes už zavedené značky a klasiky, ako sú Four Rooms, Bar, ktorý neexistuje, Slast, Pablo Escobar a podobne. Na jar a v lete si môžete vychutnať nádherný výhľad na mesto z kopcov Petrov a Špilberk, kam sa každý večer chodí zabávať veľa mladých ľudí, pokiaľ nevyhľadajú niektorý z mnohých podnikov v okolí centra. A tie sú!

Okrem Národného divadla ponúkajú kultúrne aktivity aj menšie, ale možno ešte zaujímavejšie divadlá – napr. HaDivadlo, Divadlo Husa na provázku alebo Divadlo Bolka Polívku. A keď chcete ísť do kina, zabudnite na multiplexy – vaša univerzita má vlastné kino! Je to kino Scala, ktoré sa nachádza na Moravskom námestí. Hneď vedľa koňa, ktorého hlavu si z určitého uhla pohľadu mnohí ľudia z neznámeho dôvodu stále fotia a smejú sa na nej. A nemusíte sa obávať, že sa tu hrajú len vzdelávacie predstavenia – ponuka je veľmi podobná komerčným kinám, ale vstupné je lacnejšie a prostredie autentickejšie.

Zaujímavosťou Masarykovej univerzity je, že má vlastnú polárnu stanicu v Antarktíde. Keď budete mať niekedy chuť na netradičný prázdninový rok, skúste sa stať polárnikom na rok na univerzitnej polárnej stanici.

Termíny dní otvorených dverí v tomto roku:

22. 1. 2020 o 15.00 h (Univerzitný kampus Bohunice, aula A22/116).

Kedy, kde a ako podať žiadosť:

Žiadosti sa podávajú elektronicky na stránke is.muni.cz/application do 29. 2. 2020. Bude vás to stáť 700 korún.

Dátumy prijatia:

12. alebo 13. 6. 2020. Tento rok si kandidáti môžu (našťastie) vybrať dátum, ktorý im vyhovuje viac. Ak jeden z termínov koliduje so skúškami v inom meste a vy nemáte možnosť absolvovať oba testy, môžete si vybrať termín, čo môže byť určite užitočné. Minulý rok to tak nebolo a poviem vám, že pred uzávierkou to bolo dosť nervózne…

Čo sa mám naučiť:

Alfou a omegou prípravy na prijímacie skúšky na Lekársku fakultu v Brne sú Modelové testové otázky k prijímacím skúškam (Brno, LF MU, 2019). Zakúpiť si ich môžete v kníhkupectve priamo na fakulte. Ide o pomerne rozsiahly súbor otázok, ktoré sú veľmi podobné, ak nie niekedy takmer totožné, s niektorými otázkami v samotnom prijímacom teste, so správnymi odpoveďami na zadnej strane.

Ak si chcete zakúpiť ďalšie stredoškolské učebnice, odporúčame vám tieto:

BIOLÓGIA

Prehľad biológie (Rosypal S. a kol.), Biológia človeka 1 a 2 (Kočárek E.), Biológia bunky (Závodská R.), Genetika (Kočárek E.), Genetika pre gymnáziá (Šmarda J.)

CHEMISTRIES

Chémia pre štvorročné gymnáziá (Mareček A., Honza J.), Chémia pre gymnáziá (kolektív autorov), Prehľad stredoškolskej chémie (Vacík a kol.)

FYZIKA

Fyzika pre gymnáziá – viac zväzkov (kolektív autorov), Prehľad stredoškolskej fyziky (Svoboda a kol.)

To je odo mňa všetko, prajem vám veľa šťastia pri prijímačkách nielen na LF MU!

Viac odkazov a zdrojov informácií nájdete v článku:

Webová stránka fakulty pre uchádzačov o magisterské štúdium (VL, ZL)

Štatistiky počtu študentov z is.muni.cz

Oficiálne požiadavky na prijatie

Tabuľka bonusových bodov z med.muni.cz

Webová stránka SIMU

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků