Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Nezařazené

Lekárske fakulty v Českej republike: Olomouc (LF UPOL)

LF UPOL, lekárska fakulta olomouc, príprava na medicínu olomouc

Premýšľate, na ktorú LF sa prihlásiť? V prvej časti nášho seriálu o lekárskych fakultách v Českej republike vám predstavíme Olomouc – menšie mesto so skvelou atmosférou a kvalitnou lekárskou fakultou!

Naučíte sa:

  • ktoré odbory môžete študovať tu
  • koľko ľudí je prijatých
  • koľko dostanete výpoveď v prvom ročníku
  • názor študenta tejto fakulty
  • …a mnoho ďalšieho. 🙂

Oblasti, ktoré možno študovať:

všeobecné (VL) a zubné lekárstvo (ZL)

Koľko ľudí sa minulý rok prihlásilo a koľko kandidátov sa zúčastnilo na skúške:

VL: 2063, na PZ sa zúčastnilo 1635 kandidátov

ZL: 1125, na PZ sa zúčastnilo 965 kandidátov

Koľko ľudí je prijatých:

VL: 260

ZL: 100 (predtým 80)

Výsledok posledného prijatého uchádzača (z maximálneho počtu 150 bodov):

VL: 112 bodov (75%)

ZL: 125 bodov (83 %)

Oplatí sa podať odvolanie?

Áno – olomoucká fakulta bežne posúva bodovú hranicu pre prijatie (ale pozor, na odvolanie musíte dosiahnuť minimálne 20 bodov z každého predmetu).

Po posunutí bodovej hranice v rámci odvolacieho konania bolo pre posledného prijatého uchádzača rozhodujúce skóre:

VL: 96 bodov (64%)

ZL: 117 bodov (78 %)

Aká je približná pravdepodobnosť, že sa dostanem do druhého ročníka:

Olomoucká fakulta je jednou zo škôl, kde sa študent nemusí toľko obávať, že ho v prvom ročníku vyhodia. Väčšina študentov sa dostane z prvého do druhého ročníka, neexistuje skúška ako typické „sito“ na vyradenie nadbytočných prvákov, ako je to na technických a iných školách.

Rôzne kritériá prijímacích skúšok, bodové bonusy, prijatie bez prijímacích skúšok:

Jediný spôsob, ako sa dostať do Olomouca, sú už niekoľko rokov výsledky prijímacích skúšok. Prijímacie konanie bez skúšok kvôli prospechu, súťažiam alebo bodovým bonusom v prijímacom konaní (možno bohužiaľ, možno našťastie) nie je.

Ako vyzerá skúšobný test:

Skúška je jednokolová a pozostáva len z písomného testu. Obsahuje po 40 otázok z biológie, chémie a fyziky a na vypracovanie celého testu (vrátane vyznačenia odpovedí na hárku) máte 2 hodiny. Čas je preto relatívne krátky, ale všeobecne sa hovorí, že náročnosť otázok je menšia ako na brnianskej fakulte, čo môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti.

Otázky sú bežné testové otázky s odpoveďami A, B, C, D atď., niekedy sú tam aj odpovede na otázky. Správna odpoveď je zvyčajne 1, niekedy aj viac (ale vždy vám bude oznámené, koľko odpovedí je pre danú sadu otázok správnych). Otázky majú zvyčajne hodnotu 1 bodu, niektoré majú hodnotu 2 bodov. A čo je rozhodne príjemné, za nesprávne odpovede sa nestrhávajú žiadne body.

Maximálny počet bodov z každého z troch testov je 50, takže celkovo môžete získať až 150 bodov, ale nebojte sa, tento počet dosiahne každý uchádzač len veľmi zriedka. Minimálny počet bodov za každý predmet je 20 (ide o akúsi neprekonateľnú hranicu, ak ju nedosiahnete ani v jednom predmete, ale zvyšné dva body vám postačia, stratíte, žiaľ, nielen šancu na prijatie, ale aj na dodatočné prijatie v odvolacom konaní).

Môžem mať pri teste kalkulačku alebo iné pomôcky?

Kalkulačka je povolená, vezmite si takú, na ktorú ste zvyknutí, nie je programovateľná a – čo odporúčam – má dvojriadkový alebo grafický (pixelový) displej. Žiadne iné pomôcky nie sú povolené.

Počet študentov:

2175 (teda napríklad stredne veľká fakulta)

Čo ďalšie okrem medicíny tu môžem študovať:

V Olomouci máme dve fakulty zamerané na zdravotníctvo, obe sídlia v rovnakých budovách a v podstate sa nedá povedať, že sú oddelené. Prvou z nich je samozrejme Lekárska fakulta, kde sa okrem všeobecného lekárstva a zubného lekárstva dá študovať len program verejné zdravotníctvo, ktorý je nadväzujúcim magisterským štúdiom. Preto ho nemožno študovať hneď po skončení strednej školy.

Druhou je Fakulta zdravotníctva UP. Na tejto relatívne mladej fakulte, ktorá má však s LF spoločné mnohé katedry a budovy, sa môžete okrem iného uchádzať o. detská sestra, pracovná terapia, všeobecná sestra, zdravotník, pôrodná asistentka alebo rádiologický asistent. Existuje teda veľa programov a určite si môžete vybrať niečo pre prípadnú „záchrannú“ aplikáciu.

Ďalšou možnosťou je štúdium na Fakulte telesnej kultúry UP v odbore Fyzioterapia alebo si vybrať zo širokej ponuky Prírodovedeckej fakulty UP.

Možné výhody školy oproti iným:

Študijný program je v podstate podobný ako na iných lekárskych fakultách v Českej republike. Zaujímavá môže byť určite väčšia miera praxe, t. j. prepojenie výučby na fakulte s fakultnou nemocnicou a s tým súvisiaci osobnejší prístup vzhľadom na „rodinnejšie“ zázemie fakulty. Podľa mnohých ľudí je najmä stomatológia na veľmi dobrej úrovni, ale všeobecné lekárstvo rozhodne nezaostáva.

Ak máte bydlisko mimo okresu Olomouc a ide o vaše prvé vysokoškolské štúdium, mali by ste bez problémov získať príspevok na ubytovanie vo výške približne 800 Kč mesačne.

Internáty Univerzity Palackého sú vo všeobecnosti v pomerne dobrom stave, za dvojlôžkovú izbu môžete zaplatiť do 3 000 Kč mesačne a nie je ťažké sa k nim dostať, aj keď nie ste zďaleka.

Čo sa mi na škole nemusí páčiť:

Priamo v škole je len pomerne malá jedáleň, je tu len asi 8 stolov a výber zo 4 jedál, celkovo by som povedala, že v porovnaní s jedálňami na strednej alebo základnej škole sa tunajšie služby (čo sa týka druhov jedál a priestoru) veľmi nelíšia. A keď ide celá trieda po prednáške na obed, niekedy je rad až do druhej budovy…
Ďalším problémom, vzhľadom na veľkosť Olomouca skôr menším, môže byť to, že v tesnej blízkosti fakulty nie sú žiadne internáty. Ak si cestu skrátite verejnou dopravou, ktorá jazdí pomerne často, na hlavných tratiach okolo triedy 17. V novembri ste však do 15 minút, v Neředíne možno aj do 10.

Pohľad študenta fakulty na štúdium na škole:

Štúdium na Lekárskej fakulte v Olomouci nebudete ľutovať. Mesto je krásne, fakulta je priateľská a výučba a prax sú na dobrej úrovni – aj keď sa príliš nelíši od iných fakúlt tohto zamerania v Českej republike. Na škole sa mi páči, že nie je príliš malá, ale ani príliš veľká. Neštudujete v obrovskom kolose niekoľkých budov, kde sa môžete stratiť aj po skončení štúdia. V budove školy a v meste často stretnete známe tváre, učitelia si vás tiež ľahšie zapamätajú a nie ste len jeden z tisícov (čo na druhej strane môže, ale nemusí byť výhoda).

O Olomouci, študentský život, zaujímavé organizácie a aktivity:

Olomouc je bezpochyby jedným z najpriateľskejších miest v Českej republike pre študentov. Nie je ani malá, ani veľká, s krásnym centrom, v ktorom sa nachádzajú nádherné historické budovy druhej najstaršej českej univerzity. Ak nič iné, určite si zamilujete centrum a na jar aj rozsiahle záhrady a parky v okolí.

Samotné mesto nie je také živé ako susedné Brno, ale počtom krčmičiek, príjemných pubov, kaviarní a čajovní si s ním nezadá. Užijete si tu aj kultúrne zážitky – cestovateľské utorky organizované Prírodovedeckou fakultou UP, vždy veľmi zaujímavé prednášky zo všetkých kútov sveta, ktoré sa konajú každý týždeň v aule Prírodovedeckej fakulty (a vstup je zadarmo!), budú vítaným spestrením vášho týždenného programu. Vo voľnom čase môžete navštíviť aj Divadlo v Štikútkach, Moravské divadlo Olomouc alebo niektorú z výstav na Flóre.

Fakulta má miestnu asociáciu študentov medicíny a pobočku IFMSA (Medzinárodná federácia asociácií študentov medicíny).

Termíny dní otvorených dverí v tomto roku:

18. 1. 2020 od 8.00 do 14.00 h (v tento deň môžete okrem LF zvládnuť aj ktorúkoľvek inú fakultu podľa vlastného výberu – deň otvorených dverí je celouniverzitný).

Termín podania žiadosti, miesto a spôsob podania žiadosti:

Žiadosti je potrebné podať elektronicky na stránke prihlaska.upol.cz do 15. 3. 2020. Vyplnenie formulárov netrvá dlho, ale systém nie je taký prehľadný ako na MU. Za formulár žiadosti zaplatíte 690 korún.

Dátum prijímacej skúšky:

9. júna 2020 (fakulta, žiaľ, neponúka náhradné termíny)

Čo sa mám naučiť:

Požiadavky na prijímacie skúšky sa príliš nelíšia od všeobecného štandardu iných českých lekárskych fakúlt. Nemusíte sa teda obávať, že ak študujete primárne v Hradci Králové alebo Brne, budete v Olomouci znevýhodnení.

Oficiálne študijné materiály sú uvedené, rovnako ako tematické okruhy PZ, na webovej stránke fakulty www.lf.upol.cz/studujte-u-nas/ v časti „Okruhy otázok na prijímacie skúšky“.

Najdôležitejšia, ale aj najstručnejšia je brožúra MODELOVÉ OTÁZKY PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY Z FYZIKY, CHÉMIE A BIOLÓGIE.

Je to skôr malá brožúrka, 50 otázok z každej oblasti, takže je to skôr „vzorový test“ ako klasický modelový test. Pre približnú predstavu o tom, ako budú vyzerať testy naživo, je však určite užitočná. Je možné ho zakúpiť osobne na fakulte (napr. na ministerstve obrany) alebo na stránke www.vydavatelstvi.upol.cz.

Komplexnejšie sú učebnice s testovými otázkami pre každý predmet. Ich autormi sú učitelia pôsobiaci na UP.

Tieto knihy sú BIOLÓGIA – 2050 TESTOVÝCH OTÁZOK A ODPOVEDÍ, FYZIKA Krátko a jasne a CHÉMIA PRE KAŽDÉHO – RIADOK CHÉMIE.

Môžete si ich kúpiť v univerzitnej knižnici, ale aj v bežných kníhkupectvách.

Inak samozrejme poslúži akákoľvek dobrá stredoškolská učebnica – ako sa píše v zozname odporúčanej literatúry. A hoci je Bmedic z Brna, na skúšky vás dostatočne pripraví ktorýkoľvek z našich kurzov, napríklad novo vyhlásený jarný kurz v Olomouci.

Väčšinu informácií možno nájsť aj na stránke www.lf.upol.cz/studujte-u-nas/, ktorá je zároveň zdrojom väčšiny údajov v tomto článku.

Teraz už môžem len popriať veľa šťastia a úspechov pri prijímacích skúškach, samozrejme, nielen na olomouckú lekársku fakultu!

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků