Příklad fyzika #1

Kterou veličinu nemůžeme považovat za bezrozměrnou (jejíž jednotkou je pouze číslo)?
a) relativní prodloužení
b) index lomu světla
c) účinnost
d) tepelná kapacita
e) žádná odpověď není správná

logo-fyzika

Správné řešení: d)

Vysvětlení:

Bezrozměrné veličiny jsou většinou dány poměrem dvou veličin, které mají stejný fyzikální rozměr. Mezi bezrozměrné vel. patří všechny relativní veličiny – např. relativní prodloužení (délka v metrech, o kterou se těleso prodloužilo / původní délka tělesa v metrech).
Index lomu světla určuje, kolikrát se světlo v daném prostředí pohybuje pomaleji než ve vakuu (rychlost světla ve vakuu / rychlost světla v daném prostředí).
Účinnost je dána poměrem výkonu a příkonu.
Všechny tyto veličiny byly dány poměrem stejných fyz. rozměrů (rychlost světla v jednom prostředí / v druhem prostředí- ale vždy se jedná o rychlost).
Tepelná kapacita ovšem určuje množství tepla, které musí těleso přijmout, aby se jeho teplota zvýšila o 1K a má tedy rozměr J·K-1, proto je “tepelná kapacita” správná odpověď.

 

Celý test získáš zde:

 TEST