Příklad biologie #1

Označte NESPRÁVNÝ výrok:
a) mozeček se společně s využitím informací z vestibulárního aparátu podílí na řízení rovnováhy
b) v prodloužené míše se nacházejí centra důležitých životních funkcí (například dýchání)
c) centrum zraku (tzv. Heschlovy závity) se nachází ve spánkovém laloku
d) bloudivý nerv (X.hlavový nerv) se podílí na inervaci srdce
e) žádná odpověď není správná

logo-bio

Správné řešení: c)

Vysvětlení:

a) Toto tvrzení je správné – mozeček je jedním z hlavních regulačních center motoriky, tvoří a kontroluje vědomý i podvědomý pohyb, podílí se také na koordinaci pohybů a stabilitě těla při stoji a pohybu.

b) Toto tvrzení je správné – v prodloužené míše se nacházejí centra důležitých životních funkcí (centrum pro řízení krevního oběhu a srdeční činnosti, dýchací centra, centra reflexů hlavových nervů). Prodloužená mícha je součástí mozkového kmene.

c) Toto tvrzení je nesprávné – centrum zraku se nachází v týlním laloku. Heschlovy závity jsou centrem sluchu a nacházejí se ve spánkovém laloku.

d) Toto tvrzení je správné – bloudivý nerv, neboli nervus vagus (X. hlavový nerv) se podílí na parasympatické inervaci srdce (také hltanu, jícnu, průdušnice, průdušek, plic, žaludku, jater, ledvin, střev, vaječníků/varlat). Mimo jiné tento nerv také obsahuje motorická, senzitivní a senzorická vlákna. Zasahuje nejdále ze všech hlavových nervů, a proto je nazýván bloudivý.

Tip pro Tebe: V testových otázkách se velmi často objevují otázky typu vyber nesprávný výrok. Nenech se tím zmást a dej si pozor, že sis správně přečetl zadání a nebudeš vybírat místo nesprávného ten správný výrok.

Celý test získáš zde:

h

  • celkem 30 otázek – 10 biologie, 10 chemie, 10 fyzika
  • na každý předmět máš 15 minut
  • obsahově odpovídá přijímacímu testu na LF MU