lektorka chémie Katarína

chemie

Katarína Školiaková

6. ročník LF MU

Katarína je ďalšou súčasťou početnej slovenskej komunity na Masarykovej univerzite, s Brnom a najmä s lekárskou fakultou sa zoznámila takmer okamžite.

Pri príprave na prijímacie skúšky jej najviac pomohli rady a osobné skúsenosti priamo od študentov, takže rozhodnutie doučovať považovala za najlepší spôsob, ako pomôcť svojim budúcim spolužiakom a kolegom. Zároveň vedia, ako im dobrý učiteľ môže pomôcť zvládnuť aj ten najnáročnejší predmet – napríklad chémiu. Počas štúdia na gymnáziu mala šťastie na takého učiteľa (chémia), čo ovplyvnilo jej výber predmetu, ktorý vyučuje.

Hoci by sa to s dobrým prírodovedným vzdelaním mohlo zdať samozrejmé, rozhodnutie študovať medicínu nebolo pre Katarínu také jednoduché a priamočiare z jednoduchého dôvodu – odmalička ju bavilo príliš veľa vecí. Byť patológom alebo skôr architektom? Živiť sa umením alebo skôr skúmať, ako vzniká v mozgu umelca? A práve preto, keď netrávi čas s knihami, venuje sa umeniu, kultúre a cestovaniu. Keďže medicínu považuje za takú širokú a komplexnú oblasť, dúfa, že sa v nej časom nájde. Dovtedy sa bude snažiť pochopiť čo najviac.

Kurzy lektora

Další lektoři

Tatiana

fyzika
Posledné dva roky Taninho života boli naozaj bláznivé: počas štúdia medicíny dokončila bakalársky titul z fyziky. Hoci dnes vidí svoju budúcnosť výlučne v medicíne, rada by sa o svoje nadobudnuté vedomosti podelila s ostatnými.

David

fyzika
Pre Davida fyzika dlho nebola predmetom číslo jeden, pretože na strednej škole sa zaujímal najmä o chémiu. Počas štúdia však narazil na to, že na pochopenie chémie sú potrebné väčšie znalosti fyziky. Chcel by pomôcť ostatným, aby sa nebáli byť zvedaví a nemali fyziku ako strašiaka.

Tobiáš

fyzika
Fyzika bola Tobiho obľúbeným predmetom na strednej škole a bavila ho, pretože nám nielen približuje procesy, ktoré prebiehajú v našom tele, ale pomáha nám aj lepšie pochopiť vnímanie nášho vesmíru, a tým vlastne aj náš svet a realitu ako celok.

Tereza

chemie
Tereziným obľúbeným predmetom je od začiatku strednej školy chémia. Preto sa od prvého ročníka až do konca strednej školy rozhodla aktívne sa venovať olympiádam, ktoré boli kľúčom k pochopeniu súvislostí.

Vítek

chemie
Vítek sa chémii venuje od základnej školy, keď prvýkrát absolvoval chemickú olympiádu, až dodnes. Za dva krátke roky na základnej škole stihol získať 5. miesto v národnom kole súťaže Mladý chemik.

Pavlína

fyzika
Pája sa o fyziku zaujímal od začiatku gymnázia. Bol to jeden z jej obľúbených predmetov, v ktorom sa aktívne zúčastňovala rôznych korešpondenčných seminárov, olympiád a tímové súťaže.
Všichni lektoři