lektorka biológie Klara

biologie

Klara Menšíková

5. ročník LF MU

Klára mala vždy veľa koníčkov a záujmov, takže výber vysokej školy nebol jednoduchý. Napriek tomu, že sa pôvodne chcela stať právničkou alebo fyzikálnou inžinierkou, nakoniec sa rozhodla pre medicínu, ktorá ju očarila (a stále očarúva) svojou všestrannosťou.

Na strednej škole rada učila ostatných. Na medicíne však prešla od angličtiny a matematiky k obľúbenej biológii, ktorá dáva motivovaným stredoškolákom skvelý základ pre štúdium medicíny. Na molekulárnej úrovni možno biológiu použiť na opis takmer každého javu v tele, preto je dôležité dobre pochopiť jej základy.
Rada hovorí, že by potrebovala aspoň 40 hodín denne, aby mala dostatok času na všetky svoje aktivity.

Patrí medzi ne členstvo vo fakultnom senáte, záujem o politiku a vedu (ťažko odoláva najrôznejším kurzom, simuláciám či letným školám), šport, cestovanie, umenie, či dokonca práca pre Bmedic. Často je to skôr jej koníček ako práca, pretože jej to umožňuje robiť dve obľúbené činnosti – učiť a písať.

Najväčšou odmenou jej práce je vidieť spokojných a nadšených študentov – študentov, ktorí sa neučia len s cieľom úspešne absolvovať prijímacie skúšky, ale ktorých témy, ktoré študujú, skutočne bavia.

Kurzy lektora

Další lektoři

Tatiana

fyzika
Posledné dva roky Taninho života boli naozaj bláznivé: počas štúdia medicíny dokončila bakalársky titul z fyziky. Hoci dnes vidí svoju budúcnosť výlučne v medicíne, rada by sa o svoje nadobudnuté vedomosti podelila s ostatnými.

David

fyzika
Pre Davida fyzika dlho nebola predmetom číslo jeden, pretože na strednej škole sa zaujímal najmä o chémiu. Počas štúdia však narazil na to, že na pochopenie chémie sú potrebné väčšie znalosti fyziky. Chcel by pomôcť ostatným, aby sa nebáli byť zvedaví a nemali fyziku ako strašiaka.

Tobiáš

fyzika
Fyzika bola Tobiho obľúbeným predmetom na strednej škole a bavila ho, pretože nám nielen približuje procesy, ktoré prebiehajú v našom tele, ale pomáha nám aj lepšie pochopiť vnímanie nášho vesmíru, a tým vlastne aj náš svet a realitu ako celok.

Tereza

chemie
Tereziným obľúbeným predmetom je od začiatku strednej školy chémia. Preto sa od prvého ročníka až do konca strednej školy rozhodla aktívne sa venovať olympiádam, ktoré boli kľúčom k pochopeniu súvislostí.

Vítek

chemie
Vítek sa chémii venuje od základnej školy, keď prvýkrát absolvoval chemickú olympiádu, až dodnes. Za dva krátke roky na základnej škole stihol získať 5. miesto v národnom kole súťaže Mladý chemik.

Pavlína

fyzika
Pája sa o fyziku zaujímal od začiatku gymnázia. Bol to jeden z jej obľúbených predmetov, v ktorom sa aktívne zúčastňovala rôznych korešpondenčných seminárov, olympiád a tímové súťaže.
Všichni lektoři