lektorka biológie Kristýna

biologie

Kristýna Šťastná

2. ročník zubného lekárstva na Karlovej univerzite v Plzni

Kristýna vždy chcela byť osobou, ktorá bude motivovať, podporovať a pomáhať druhým pri dosahovaní ich cieľov. Pôvodne sa chcela venovať kariére učiteľky, ale nakoniec sa rozhodla pre náročnejšiu cestu zubného lekárstva. Kristýna sa tiež snaží plniť si svoje sny, a preto sa rozhodla stať sa vychovávateľkou.

Je to človek, ktorý rád objavuje nové miesta, učí sa rôzne veci a získava nové zručnosti na zaujímavých seminároch, ktoré prináša členstvo v združení študentov zubného lekárstva. Je aktívnou členkou, čo jej okrem iného umožnilo zúčastňovať sa na projektoch grafického dizajnu a kongresoch.

Svoj voľný čas rada trávi s rodinou a blízkymi priateľmi, na čo jej napriek náročnému štúdiu nezostáva veľa času.

Kurzy lektora

Další lektoři

Tatiana

fyzika
Posledné dva roky Taninho života boli naozaj bláznivé: počas štúdia medicíny dokončila bakalársky titul z fyziky. Hoci dnes vidí svoju budúcnosť výlučne v medicíne, rada by sa o svoje nadobudnuté vedomosti podelila s ostatnými.

David

fyzika
Pre Davida fyzika dlho nebola predmetom číslo jeden, pretože na strednej škole sa zaujímal najmä o chémiu. Počas štúdia však narazil na to, že na pochopenie chémie sú potrebné väčšie znalosti fyziky. Chcel by pomôcť ostatným, aby sa nebáli byť zvedaví a nemali fyziku ako strašiaka.

Tobiáš

fyzika
Fyzika bola Tobiho obľúbeným predmetom na strednej škole a bavila ho, pretože nám nielen približuje procesy, ktoré prebiehajú v našom tele, ale pomáha nám aj lepšie pochopiť vnímanie nášho vesmíru, a tým vlastne aj náš svet a realitu ako celok.

Tereza

chemie
Tereziným obľúbeným predmetom je od začiatku strednej školy chémia. Preto sa od prvého ročníka až do konca strednej školy rozhodla aktívne sa venovať olympiádam, ktoré boli kľúčom k pochopeniu súvislostí.

Vítek

chemie
Vítek sa chémii venuje od základnej školy, keď prvýkrát absolvoval chemickú olympiádu, až dodnes. Za dva krátke roky na základnej škole stihol získať 5. miesto v národnom kole súťaže Mladý chemik.

Pavlína

fyzika
Pája sa o fyziku zaujímal od začiatku gymnázia. Bol to jeden z jej obľúbených predmetov, v ktorom sa aktívne zúčastňovala rôznych korešpondenčných seminárov, olympiád a tímové súťaže.
Všichni lektoři