lektorka chémie Markéta

chemie

Markéta Příkazská

3. ročník LF MU - zubné lekárstvo

Markéta je študentkou stomatológie na Stomatologickej fakulte Lekárskej fakulty MU v Brne.

So štúdiom na lekárku sa nestotožňovala už od škôlky. Chcela byť architektkou, geologičkou, maliarkou alebo genetickou inžinierkou. Napriek všetkým rôznym kariéram, ktoré sa jej vystriedali, jej záujem o prírodné vedy pretrval. O chémiu sa najviac zaujímala pri písaní SOČky, ktorá bola zároveň zlomovým bodom pre jej budúce štúdium medicíny. Stomatológiu si vybrala, pretože sa jej páči kombinácia lekárskej a estetickej zložky zákroku.

Vyučovanie chémie bolo pre ňu jasnou voľbou a skvelou príležitosťou odovzdať cenné informácie ďalším motivovaným študentom po absolvovaní kurzov Bmedic.

Vo voľnom čase rada relaxuje pri joge alebo lezení na stene. Medzi jej záľuby patrí analógová fotografia a pestovanie avokáda.

Kurzy lektora

Další lektoři

Tatiana

fyzika
Posledné dva roky Taninho života boli naozaj bláznivé: počas štúdia medicíny dokončila bakalársky titul z fyziky. Hoci dnes vidí svoju budúcnosť výlučne v medicíne, rada by sa o svoje nadobudnuté vedomosti podelila s ostatnými.

David

fyzika
Pre Davida fyzika dlho nebola predmetom číslo jeden, pretože na strednej škole sa zaujímal najmä o chémiu. Počas štúdia však narazil na to, že na pochopenie chémie sú potrebné väčšie znalosti fyziky. Chcel by pomôcť ostatným, aby sa nebáli byť zvedaví a nemali fyziku ako strašiaka.

Tobiáš

fyzika
Fyzika bola Tobiho obľúbeným predmetom na strednej škole a bavila ho, pretože nám nielen približuje procesy, ktoré prebiehajú v našom tele, ale pomáha nám aj lepšie pochopiť vnímanie nášho vesmíru, a tým vlastne aj náš svet a realitu ako celok.

Tereza

chemie
Tereziným obľúbeným predmetom je od začiatku strednej školy chémia. Preto sa od prvého ročníka až do konca strednej školy rozhodla aktívne sa venovať olympiádam, ktoré boli kľúčom k pochopeniu súvislostí.

Vítek

chemie
Vítek sa chémii venuje od základnej školy, keď prvýkrát absolvoval chemickú olympiádu, až dodnes. Za dva krátke roky na základnej škole stihol získať 5. miesto v národnom kole súťaže Mladý chemik.

Pavlína

fyzika
Pája sa o fyziku zaujímal od začiatku gymnázia. Bol to jeden z jej obľúbených predmetov, v ktorom sa aktívne zúčastňovala rôznych korešpondenčných seminárov, olympiád a tímové súťaže.
Všichni lektoři