učiteľka chémie Silvia

chemie

Silvia Kupcová

2. ročník LF MU

Silvia vyučuje chémiu a patrí do skupiny lektorov, ktorí si vybrali naše kurzy na prípravu na štúdium medicíny – a vďaka nim v súčasnosti študuje na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Okrem štúdia medicíny sa venuje vedeckému výskumu v oblasti hlbokej mozgovej stimulácie.

Pre doučovanie chémie sa rozhodla preto, lebo ju tento predmet na strednej škole bavil a rozhodla sa, že chce pomôcť aj ďalším budúcim medikom s týmto náročným predmetom počas prijímacích skúšok.

Vo voľnom čase rada trávi čas v horách, v prírode alebo behom. Občas si pozrie dobrý film, ale najradšej trávi čas s rodinou, priateľmi a jazdí na koni.

Kurzy lektora

Další lektoři

Tatiana

Fyzika
Posledné dva roky Taninho života boli naozaj bláznivé: počas štúdia medicíny dokončila bakalársky titul z fyziky. Hoci dnes vidí svoju budúcnosť výlučne v medicíne, rada by sa o svoje nadobudnuté vedomosti podelila s ostatnými.

David

Fyzika
Pre Davida fyzika dlho nebola predmetom číslo jeden, pretože na strednej škole sa zaujímal najmä o chémiu. Počas štúdia však narazil na to, že na pochopenie chémie sú potrebné väčšie znalosti fyziky. Chcel by pomôcť ostatným, aby sa nebáli byť zvedaví a nemali fyziku ako strašiaka.

Tobiáš

Fyzika
Fyzika bola Tobiho obľúbeným predmetom na strednej škole a bavila ho, pretože nám nielen približuje procesy, ktoré prebiehajú v našom tele, ale pomáha nám aj lepšie pochopiť vnímanie nášho vesmíru, a tým vlastne aj náš svet a realitu ako celok.

Tereza

chémia
Tereziným obľúbeným predmetom je od začiatku strednej školy chémia. Preto sa od prvého ročníka až do konca strednej školy rozhodla aktívne sa venovať olympiádam, ktoré boli kľúčom k pochopeniu súvislostí.

Vítek

chémia
Vítek sa chémii venuje od základnej školy, keď prvýkrát absolvoval chemickú olympiádu, až dodnes. Za dva krátke roky na základnej škole stihol získať 5. miesto v národnom kole súťaže Mladý chemik.

Pavlína

Fyzika
Pája sa o fyziku zaujímal od začiatku gymnázia. Bol to jeden z jej obľúbených predmetov, v ktorom sa aktívne zúčastňovala rôznych korešpondenčných seminárov, olympiád a tímové súťaže.
Všichni lektoři