Prijímacie skúšky

Prehľad výsledkov prijímacieho konania na LF MU

Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne každoročne zverejňuje štatistiky z prijímacích skúšok. Tento rok sa na oficiálnej webovej stránke Lekárskej fakulty nachádza aj prehľad výsledkov naposledy prijatých uchádzačov za posledných desať rokov. V tomto článku sa pozrieme na vybrané štatistické údaje o výsledkoch prijímacieho konania na túto fakultu, najmä na odbory všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo.

Všeobecná medicína (VM) je tradične oblasťou, ktorá je bezkonkurenčná z hľadiska záujmu a zdrojov. V akademickom roku 2022/23 je očakávaný počet zapísaných študentov 430. Ide v podstate o odhad na základe počtu študentov zapísaných v predchádzajúcom roku. Pre porovnanie, počet študentov zapísaných v roku 2020 sa odhadoval na 380, takže vidíme, že počet študentov v prvom ročníku sa mierne zvýšil.

Nasledujúce grafy zobrazujú nahlásené hodnoty VL za posledných 10 rokov. Jediným trendom, o ktorom môžeme s istotou hovoriť, je pokles záujmu o štúdium na Prírodovedeckej fakulte LF MU, ktorý sa prejavil poklesom celkového počtu uchádzačov. Priemerný počet uchádzačov v rokoch 2012 až 2021 bol 3 485, pričom priemerný počet prijatých uchádzačov v rovnakom období bol 726. Počet prijatých uchádzačov zjavne prevyšuje kapacitu ročníka, mnohí študenti sa prirodzene nehlásia len na jednu fakultu, a tak sa (z iných dôvodov) na štúdium vôbec riadne nezapíšu.

V rokoch 2012 až 2022 bol priemerný počet bodov posledného prijatého uchádzača 73,45. V grafickom znázornení je jeden veľmi výrazný vrchol, a to rok 2021, keď bola bodová hranica na úrovni 84 bodov. V tom istom roku sa na štúdium prihlásilo celkovo 3221 uchádzačov a prijatých bolo 665 uchádzačov, čo sú podpriemerné čísla. Pre tento rok (2022) je známy len výsledok posledného prijatého uchádzača, ktorý je 72 bodov.

Pre zubné lekárstvo (ZL) uvádzame podobné hodnoty. V akademickom roku 2022/23 je počet zapísaných študentov stanovený na 55 v porovnaní s 50 v roku 2020.

Grafy pre ZL ukazujú podobný trend, pričom za posledných desať rokov je pomerne zreteľný pokles celkového počtu uchádzačov a zároveň je zrejmé, že za posledných päť rokov klesá aj počet prijatých študentov. Výsledok posledného prijatého uchádzača zostáva až na výnimky podobný, s priemerom 86,1 bodu. Priemerný celkový počet uchádzačov bol 1351, priemerný počet prijatých uchádzačov bol 105.

Nakoniec nesmieme zabudnúť na bakalárske študijné programy. Analýzy jednotlivých oblastí sú nad rámec tohto článku, keďže samotné oblasti sa v priebehu rokov menili a v rôznych rokoch informácie o bodových ziskoch buď úplne chýbajú, alebo sú v publikovaných štatistikách označené hviezdičkou bez ďalšieho vysvetlenia.

Niet pochýb o tom, že absolventi bakalárskeho štúdia sú dôležitou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti, preto je trochu prekvapujúce, že priemerný počet študentov zapísaných na jednotlivé odbory v rokoch 2020 a 2021 je len 44. Z celkového počtu približne 3 100 uchádzačov bolo v týchto rokoch prijatých na štúdium približne 440.

Všetky štatistické údaje uvedené v tomto článku vychádzajú zo správ o výsledkoch prijímacieho konania, ktoré sú k dispozícii na tejto stránke a tiež na oficiálnej webovej stránke Lekárskej fakulty MU (Uchádzači – Magisterské štúdium – záložka Výsledky skúšok).

  Bezplatný test modelu na LF

  Urobte si test z biológie, chémie a fyziky, aby ste vedeli, s čím sa pravdepodobne stretnete na prijímacích skúškach. Získate tiež správne odpovede na všetky otázky.

  Další zajímavosti

  Tipy na učenie

  Všetci sme sa už ocitli v situácii, keď sa snažíte čo najlepšie učiť, ale po chvíli prezerania dokumentov zistíte, že v skutočnosti neviete, čo ste čítali. Či už sa musíte učiť na maturitu, na skúšky alebo jednoducho na test v škole, určite sa v hlave vraciate k tej istej otázke: Ako sa to všetko čo […]

  Prehľad výsledkov prijímacieho konania na LF MU

  Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne každoročne zverejňuje štatistiky z prijímacích skúšok. Tento rok sa na oficiálnej webovej stránke Lekárskej fakulty nachádza aj prehľad výsledkov naposledy prijatých uchádzačov za posledných desať rokov. V tomto článku sa pozrieme na vybrané štatistické údaje o výsledkoch prijímacieho konania na túto fakultu, najmä na odbory všeobecné lekárstvo a zubné […]

  Více článků