Uncategorized @cs

Zmeny v prijímacom konaní na LF MU Brno – 2018/19

V bodovom hodnotení prijímacieho konania na Lekársku fakultu Masarykovej univerzity v Brne boli vykonané zmeny, ktoré zvýhodňujú aktívnych študentov stredných škôl. Máte certifikát z angličtiny? Ste úspešným riešiteľom olympiád? Napísali ste profesionálnu prácu SOTC? Prečítajte si, na koľko bodov navyše máte nárok 🙂

Bonusové body, ktoré sa vám pripočítajú k výsledku prijímacej skúšky, môžete získať rôznymi spôsobmi:

Certifikát z anglického jazyka C1 alebo C2
6 bodov
Certifikáty sa uznávajú:
– Cambridge English (CAE a CPE)
– IELTS s minimálnym skóre 7
– TOEFL (variant IBT) s minimálnym počtom bodov 95

Predmetové olympiády v posledných dvoch ročníkoch strednej školy (= kategória A)
4 body – úspešný riešiteľ krajského kola
8 bodov – úspešný riešiteľ národného kola

Ide o tieto predmetové olympiády:
– matematický
– fyzický
– chemické látky
– biologický

SOČ (stredoškolská odborná činnosť) za posledné štyri roky SŠ
4 body – úspešný riešiteľ krajského kola
8 bodov – úspešný riešiteľ národného kola

Práca bola zaradená do jednej z týchto kategórií:
– Matematika a štatistika
– Fyzika
– Chémia
– Biológia
– Zdravotná starostlivosť
– Ochrana a tvorba životného prostredia
– Informatika

Je možné, aby som bol prijatý bez prijímacích skúšok?
Áno, je to možné. Opäť existuje niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť:
1. Priemer do 1,1 za posledné 3 celé roky stredoškolského štúdia a priebežné vysvedčenie zo 4. ročníka strednej školy. rok
2. Ak ste v predchádzajúcich kategóriách nazbierali 10 alebo viac bonusových bodov
3. Ak ste boli nominovaní do medzinárodného kola predmetovej olympiády alebo SOČ (vo vyššie uvedených kategóriách)Aby vám boli body uznané, musíte vyplniť a odoslať formuláre, ktoré nájdete na webovej stránke fakulty.

ZDROJ – webová stránka LF MU Brno

  Modelový test na LF zdarma

  Vyzkoušej si test z biologie, chemie a fyziky, ať víš, co tě může na přijímačkách potkat. K testu získáš také správné odpovědi ke všem otázkám.

  Další zajímavosti

  Lékařská fakulta Ostravské univerzity

  Lékařská fakulta Ostravské univerzity je nejmladší lékařskou fakultou v České republice. Ačkoliv se nachází ve třetím největším městě Česka, je fakultou nejmenší. A právě mládí a malá velikost jsou její největší výhody. Ostravská univerzita je moderní a zaměřuje se především na individuální přístup ke studentům. Tady nebudete pouze číslo, tady vás učitelé budou znát jménem! Fakulta je […]

  Bez parťáků se lékař neobejde – výběr z dalších zdravotnických oborů

  Pro širokou veřejnost je nejspíše typickým představitelem zdravotnictví „doktor(ka)“, správně řečeno lékař(ka). Byť mají lékaři velice pestrou škálu specializací a odborností, nemohli by v žádném případě fungovat bez dalších zdravotnických pracovníků, s nimiž spolupracují v péči o pacienty a klienty. V uplynulých týdnech proběhly na několika lékařských fakultách v České republice dny otevřených dveří, a i proto vám dnes přinášíme […]

  Více článků