Online prípravný kurz s lektorom (Praha)

Chcete sa dostať na medicínu?

Cieľom tohto kurzu je dôkladne si precvičiť témy, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné absolvovanie prijímacích skúšok na ktorúkoľvek lekársku fakultu v Českej republike. Je však vhodný napríklad aj na prípravu na maturitnú skúšku z jednotlivých predmetov. Hlavnou výhodou tohto kurzu je možnosť absolvovať ho z pohodlia domova bez nutnosti dochádzať, pričom kvalita a rozsah výučby sú úplne porovnateľné s prezenčnými kurzami.

Počas celého kurzu budeme priebežne preverovať vaše vedomosti pomocou testov a na konci kurzu absolvujete modelové prijímacie skúšky s vysvetlením odpovedí, kde si overíte, ako dobre ste zvládli jednotlivé témy a na ktorých ešte musíte popracovať.

Kurz prebieha online vo virtuálnej triede od októbra do mája.

108 lekcií
október až máj
Interaktívne vyučovanie
Lekcie sú online
Lekcie odkiaľkoľvek chcete
8 490 Kč

Náplň online kurzu s lektorom

Hodiny s lektorom sú zamerané na prijímacie skúšky na 1., 2. a 3. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Počas výučby nebudeme používať kalkulačku – na týchto fakultách nie je povolená.

Základom nášho kurzu je diskusia o jednotlivých témach z biológie, chémie a fyziky. Kladieme veľký dôraz na osobný prístup k študentom – výučba prebieha formou seminára, interakcia so študentmi počas hodiny je pre nás dôležitá a akékoľvek otázky študentov sú vždy vítané. V online vzdelávaní majú všetci študenti možnosť aktívne sa zapojiť – napríklad výberom správnych odpovedí na otázku zadanú inštruktorom.

Pri každej téme uvádzame jej využitie v medicíne. Naším cieľom je zabezpečiť, aby informácie, ktoré vás na kurze naučíme, mali vplyv na vaše neskoršie štúdium. Vytvorili sme pre vás vlastné študijné materiály, ktoré môžete študovať a pripravovať sa doma a ktoré obsahujú všetko, čo potrebujete na úspešné absolvovanie prijímacieho konania na ktorúkoľvek lekársku fakultu v Českej republike.

Dôležitou súčasťou kurzu je precvičovanie modelových otázok. Na tento účel používame súbor otázok, ktoré sme navrhli tak, aby zodpovedali zložitosti otázok v prijímacom konaní.

Hlavnou výhodou tohto kurzu je možnosť absolvovať ho z pohodlia domova bez nutnosti dochádzať, pričom kvalita a rozsah výučby sú úplne porovnateľné s prezenčnými kurzami.

Chémia 40 lekcií
Biológia 28 lekcií
Fyzika 40 lekcií

Lekcie virtutálnej triedy

Lekcie s lektorom sú naplánované podľa vopred stanoveného rozvrhu – stretávame sa v danom čase vo virtuálnej triede, ktorá umožňuje vysokú mieru interakcie medzi lektorom a študentom. Záznamy lekcií sú potom k dispozícii po zvyšok školského roka.

Skúsení lektori študujúci medicínu

V spoločnosti Bmedic si svojich lektorov starostlivo vyberáme. Na výučbe sa podieľajú motivovaní lektori z radov najlepších študentov a absolventov lekárskych fakúlt z celej Českej republiky.

Kompletné učebné materiály

Študijné materiály z chémie, fyziky a biológie obsahujú texty, obrázky a inštruktážne videá – všetko v rozsahu prijímacích skúšok na lekárske fakulty v Českej republike.

Priebežné testy

Počas kurzu pravidelne testujeme vedomosti študentov po preberaní určitej témy.

Pracovné zošity Bmedic vo formáte PDF zadarmo

Pre našich žiakov sme vytvorili pracovné zošity z biológie, chémie a fyziky, v ktorých si môžu precvičiť svoje vedomosti formou otvorených otázok.

Otázky na precvičenie

Otázky si precvičujeme priamo na hodinách. V online kurze nájdete aj niekoľko tisíc otázok s vysvetlenými riešeniami od našich lektorov, ktoré si môžete kedykoľvek precvičiť vo svojom voľnom čase.

Záverečné modelové prijímacie skúšky

Na konci každého kurzu absolvujete modelový prijímací test, kde si vyskúšate štýl testu a atmosféru prijímacieho konania. Správne odpovede samozrejme vysvetľujú lektori a výsledky sa porovnávajú s ostatnými.

Konzultácie príkladov s lektormi

Ak počas štúdia narazíte na akékoľvek nejasnosti, môžete sa poradiť s lektormi buď osobne na hodine, alebo na našom diskusnom fóre.

Online záznamy lekcií

Všetky lekcie nahrávame, takže sa k nim môžete kedykoľvek vrátiť a prehrať si ich. Je to užitočné najmä vtedy, ak sa vám niečo prihodí pred termínom online kurzu a vy sa ho nemôžete zúčastniť.

Pozrite si online kurz s lektorom

Študijné materiály online

Na jednom mieste nájdete všetky vedomosti potrebné na prijímacie skúšky. Jednotlivé kapitoly obsahujú obrázky s popisom a krátke videá. Na záver si môžete spustiť krátky test, aby ste si overili svoje nové vedomosti.

Vyučovanie vo virtuálnej triede

Online vzdelávanie prebieha vo virtuálnej triede s využitím najmodernejších technológií, ktoré umožňujú vysokú úroveň interakcie medzi prednášajúcim a študentmi. V triede sa snažíme o priateľskú atmosféru a akékoľvek otázky študentov sú vždy vítané. Sami sme prešli prijímacími skúškami a vieme, s akými problémami sa študenti pri príprave najčastejšie stretávajú.

Pracovné zošity

Vytváranie vlastných učebných materiálov nám umožňuje podrobnejšie prebrať témy, ktoré sa pravidelne objavujú na prijímacích skúškach na lekárske fakulty – vaša príprava tak bude čo najefektívnejšia! V pracovných zošitoch nájdete otvorené otázky na precvičenie učiva.

Výučbové videá v online kurze

Snažíme sa, aby naše študijné materiály boli čo najrozmanitejšie. Online kurz obsahuje okrem iného výukové videá vytvorené pomocou technológie Bmedic Lightboard.

Opakovacie kartičky

Opakovacie kartičky vytvorené našimi lektormi vám pomôžu zapamätať si ťažkú látku, napríklad vzorce aminokyselín. Karty môžete používať v telefóne alebo počítači.

Vyberte si dátum a príďte s nami!

Pri objednávke budete presmerovaní na webovú stránku bmedic-online.cz, kde si v procese objednávky vytvoríte používateľské konto – všetky zakúpené študijné materiály potom nájdete tam.

Prístup k študijným materiálom získate po pripísaní platby na náš účet (ak platíte kartou okamžite).

Den
Čas
Dní
Místo konání
Termín
Cena
Volná místa
Registrace
Registrace
Den
Čas
Dní
Místo konání
Termín
Cena
Volná místa

  Informace o budoucích kurzech

  Mám zájem být informován o spuštění přihlašování u celoročních kurzů.

  Kedy sa lekcie konajú

  Říjen 2023 až květen 2024

  Online

   Lektori tohto kurzu

   Aneta

   chemie
   Anet prepadla kúzlu chémie na strednej škole, keď pochopila, že to nemusí byť chaos plný vzorcov a zvláštnych udalostí, ale zložitá sieť, v ktorej sa mnohé veci spájajú a zapadajú do seba. K podobnému zreniu sa snaží priviesť aj svojich študentov, ktorým chce svoj výklad podať čo najstráviteľnejšie.

   Adam

   fyzika
   Adam hovorí, že kľúčom k poznaniu a pochopeniu sveta okolo nás je fyzika, ktorá je často veľkým strašiakom pre študentov na stredných školách a pri prijímacích skúškach. Preto si po absolvovaní nášho kurzu vybral doučovanie fyziky, kde študentom odovzdáva svoje vedomosti tým najatraktívnejším a najzrozumiteľnejším spôsobom.

   Chiara

   chemie
   Chiara je absolventkou nášho prípravného kurzu, počas ktorého sa jej zapáčila myšlienka pomáhať mladším študentom a od prvého ročníka medicíny vysvetľovala obávanú chémiu.

   Zdeněk

   biologie
   Zdeněk sa o biológiu zaujímal už od základnej školy a na strednej škole vďaka skvelým učiteľom prírodovedných predmetov pochopil, že je to správne. Biológia mu prirástla k srdcu natoľko, že sa od prvého ročníka zúčastňoval na biologických olympiádach (s menším či väčším úspechom).

   Tereza

   chemie
   Tereziným obľúbeným predmetom je od začiatku strednej školy chémia. Preto sa od prvého ročníka až do konca strednej školy rozhodla aktívne sa venovať olympiádam, ktoré boli kľúčom k pochopeniu súvislostí.

   Jonáš

   chemie
   Jonáš si vybral doučovanie chémie, pretože si myslí, že je základom úspešného štúdia akejkoľvek lekárskej fakulty. Veľmi rád sa delí o svoje vedomosti s ostatnými, a to nielen na kurze, ale aj na univerzite, kde okrem vlastného štúdia vyučoval aj anatómiu a teraz v rámci svojej práce vyučuje neurológiu.

   Aneta

   chemie
   Anet prepadla kúzlu chémie na strednej škole, keď pochopila, že to nemusí byť chaos plný vzorcov a zvláštnych udalostí, ale zložitá sieť, v ktorej sa mnohé veci spájajú a zapadajú do seba. K podobnému zreniu sa snaží priviesť aj svojich študentov, ktorým chce svoj výklad podať čo najstráviteľnejšie.

   Katarína

   chemie
   Katarína je ďalšou súčasťou početnej slovenskej komunity na Masarykovej univerzite, s Brnom a najmä s lekárskou fakultou sa zoznámila takmer okamžite. Pri príprave na prijímacie skúšky jej najviac pomohli rady a osobné skúsenosti priamo od študentov, takže rozhodnutie doučovať považovala za najlepší spôsob, ako pomôcť svojim budúcim spolužiakom a kolegom.

   Kateřina

   biologie
   Pre Katju bolo štúdium medicíny jasnou voľbou už od mladosti. Počas druhého ročníka strednej školy, ktorý strávila na študijnom pobyte v USA, mala možnosť vidieť na vlastné oči rôzne lekárske oddelenia počas exkurzií v nemocniciach, čo ešte viac posilnilo jej vášeň pre medicínu.

   Veronika

   biologie
   Verča študovala osemročné gymnázium a jej obľúbeným predmetom bola vždy biológia. Často a najmä rada pomáhala svojim spolužiakom a priateľom s biológiou, chémiou a niekedy aj s inými predmetmi. S rovnakou radosťou teraz pomáha maturantom pri prijímacích skúškach na lekársku fakultu.

   Pavlína

   fyzika
   Pája sa o fyziku zaujímal od začiatku gymnázia. Bol to jeden z jej obľúbených predmetov, v ktorom sa aktívne zúčastňovala rôznych korešpondenčných seminárov, olympiád a tímové súťaže.

   Zdeněk

   biologie
   Zdeněk sa o biológiu zaujímal už od základnej školy a na strednej škole vďaka skvelým učiteľom prírodovedných predmetov pochopil, že je to správne. Biológia mu prirástla k srdcu natoľko, že sa od prvého ročníka zúčastňoval na biologických olympiádach (s menším či väčším úspechom).

   Adam

   fyzika
   Adam hovorí, že kľúčom k poznaniu a pochopeniu sveta okolo nás je fyzika, ktorá je často veľkým strašiakom pre študentov na stredných školách a pri prijímacích skúškach. Preto si po absolvovaní nášho kurzu vybral doučovanie fyziky, kde študentom odovzdáva svoje vedomosti tým najatraktívnejším a najzrozumiteľnejším spôsobom.

   Jonáš

   chemie
   Jonáš si vybral doučovanie chémie, pretože si myslí, že je základom úspešného štúdia akejkoľvek lekárskej fakulty. Veľmi rád sa delí o svoje vedomosti s ostatnými, a to nielen na kurze, ale aj na univerzite, kde okrem vlastného štúdia vyučoval aj anatómiu a teraz v rámci svojej práce vyučuje neurológiu.

   Chiara

   chemie
   Chiara je absolventkou nášho prípravného kurzu, počas ktorého sa jej zapáčila myšlienka pomáhať mladším študentom a od prvého ročníka medicíny vysvetľovala obávanú chémiu.

   Markéta

   chemie
   Markéta sa o chémiu začala najviac zaujímať pri písaní SOČky, ktorá bola zároveň zlomovým bodom pre jej budúce štúdium medicíny. Vyučovanie chémie bolo pre ňu jasnou voľbou a skvelou príležitosťou odovzdať cenné informácie ďalším motivovaným študentom po absolvovaní kurzov Bmedic.

   Hodnotenie študentov

   Paulina Karaffová

   Paulina Karaffová

   Najlepší kurz, aký som si mohol vybrať, skvelá organizácia, super lektori, veľmi pekné webové prostredie… veľmi mi pomohlo prezerať záznamy z lekcií 110% Naozaj som videl záujem všetkých lektorov a trpezlivosť Ďakujem.

   Terézia Kiabová

   Terézia Kiabová

   Páči sa mi, že kurz Bmedic je vytvorený študentmi medicíny, ktorí sami prešli prípravou, a preto presne vedia, na čo sa majú zamerať. Ich materiály mi krásne priblížili rozsah učiva, ktoré je potrebné zvládnuť, a kurzy vedené lektorom mi pomohli objasniť zložité témy a nájsť odpovede na všetky moje otázky. Okrem toho sme sa navzájom motivovali s lektormi a študentmi, čo je jedna z kľúčových vecí pri učení a príprave. Svoju prípravu hodnotím pozitívne, pretože sa mi podarilo úspešne absolvovať všetky prijímacie skúšky. Samoštúdium je skutočne najdôležitejšie, ale takýto kurz vám pomôže zorganizovať sa, sústrediť sa na „to podstatné“ v množstve materiálu, precvičiť si veci, ktoré ste sa už naučili na testoch, a zvládnuť ťažšie pochopiteľné kapitoly. ĎAKUJEM a určite odporúčam!

   Ctibor Bělohrad

   Ctibor Bělohrad

   Chcel by som sa poďakovať celému tímu spoločnosti Bmedic. Ste absolútne úžasní, že ste aj popri škole a práci vytvorili takú perfektnú online školu. Keby nebolo vás, nielen ja, ale aj mnohí ďalší by sme sa nedostali na lekársku fakultu, a za to vám patrí veľké ďakujem! Určite neľutujem ani jeden cent, ktorý som do nej vložil. Všetko bolo dobre urobené, on-line lekcie dávali zmysel a človek si z on-line kurzu odniesol základ pre ďalšie štúdium! Veľká vďaka! Teraz jednoducho neviem, čo mám robiť. Bmedic už nebude, chcelo by to nejakého Bdoctora, sprievodcu štúdiom medicíny 😀 Všetkým vám veľmi pekne ďakujem a prajem všetko dobré!

   Miriam Šuranová

   Miriam Šuranová

   Chcela by som vám veľmi pekne poďakovať, prijímacie konanie som absolvovala po druhýkrát. Pred rokom som mal 53b (bio 14, chémia 16, fyzika 23). Tento rok som mal 103b!!! (bio 33, chémia 39, fyzika 31). Minulý rok som mal kurzy, ktoré stáli za nič, tento rok som to ani nechcel skúšať, pretože som si myslel, že je to zbytočné. Som rád, že sa ozvalo niekoľko ľudí, ktorí s vami majú skúsenosti, aby som to mohol vyskúšať. Chcel by som vám venovať jedno veľké ďakujem! Splnili ste mi sen♥️♥️

   Často kladené otázky

   Aký je rozdiel medzi osobným kurzom a online kurzom s lektorom?

   Robíme všetko pre to, aby kvalita prezenčných a online kurzov bola absolútne porovnateľná a aby sa študent rozhodol len o tom, či sa chce pripojiť k výučbe z domu, alebo či sa chce zúčastniť osobne.

   V obidvoch typoch kurzov preberáme rovnakú látku a snažíme sa študentov aktívne zapojiť do procesu učenia.

   Ako prebieha online lekcia?

   Študenti sa v danom čase pripojia k virtuálnej triede (prostredníctvom platformy Zoom) a stretnú sa s inštruktorom.

   Prednášajúci má neustále zapnutú kameru a na vysvetľovanie materiálu počas hodiny používa grafický tablet alebo tabuľu Bmedic Lightboard.

   Inštruktor má pripravené otázky na precvičenie a študenti môžu vyberať správne odpovede pomocou ankety – zapojiť sa môžu všetci účastníci lekcie.

   Študenti môžu kedykoľvek položiť otázky prostredníctvom chatu alebo priamo zapnutím mikrofónu.

    

   Pre koho je kurz určený?

   Tento kurz je určený predovšetkým pre uchádzačov o štúdium všeobecného a zubného lekárstva, embryológie a fyzioterapie, ktorí sa chcú efektívne pripraviť na prijímacie skúšky. Informácie z kurzu sú užitočné pri prijímacích skúškach na všetky lekárske fakulty v Českej republike. Ak ste od nás ďaleko, odporúčame vám vybrať si jeden z našich online kurzov s lektorom, kde sa preberá rovnaká látka ako na osobných kurzoch. Okrem toho online kurzy zahŕňajú aj kurzy šité na mieru pre uchádzačov o bakalárske štúdium veterinárnej medicíny a farmácie.

   Je možné sledovať lekciu viac ako raz?

   Áno, som! Všetky lekcie, ktoré sa konajú online, nahrávame. Tieto nahrávky môžete prehrávať ľubovoľný početkrát, dokonca aj zrýchlene (alebo spomalene). Záznamy sú k dispozícii do konca školského roka, rovnako ako ďalšie študijné materiály.

   Študenti majú tiež prístup k záznamom hodín z predchádzajúceho školského roka, ak by si chceli preštudovať určité témy skôr, ako budú zaradené do rozvrhu.

   Do kedy budem mať prístup k študijným materiálom?

   Prístup k študijným materiálom je stanovený vždy do konca školského roka (t. j. do 30. júna).

   Ak sa však prijímacie skúšky z akéhokoľvek dôvodu odložia, predĺžime všetkým študentom členstvo do 30.8. 🙂

    Nie ste si istý, aký kurz si vybrať?

    Pošlite nám správu a my vám radi pomôžeme s výberom.