prednášateľ fyziky David

fyzika

David Kalenda

Študent 3. Lekárska fakulta UK v Prahe, 3. Vintage

Pre Davida fyzika dlho nebola predmetom číslo jeden, pretože na strednej škole sa zaujímal najmä o chémiu. Počas štúdia však narazil na to, že na pochopenie chémie sú potrebné väčšie znalosti fyziky. Neodradila ho ani nízka kvalita učiteľov na gymnáziu a fyziku si naplno osvojil vďaka blízkym priateľom, verejným prednáškam a nespočetným učebniciam, ktoré mu prešli rukami.

Chcel by pomôcť ostatným, aby sa nebáli byť zvedaví a nemali fyziku ako strašiaka. Preto sa rozhodol, že ho bude učiť.

Medzi jeho najväčšie záľuby jednoznačne patrí hra na priečnej flaute, ktorú študuje na Konzervatóriu Jaroslava Ježka. Okrem toho je jeho vášňou štúdium cudzích jazykov, najmä japončiny, ktorú študuje už niekoľko rokov. Určite by však nebolo prekvapením, keby ste na Davida narazili v niektorom z pražských podnikov alebo v stane v horách.

Kurzy lektora

Další lektoři

Tatiana

Fyzika
Posledné dva roky Taninho života boli naozaj bláznivé: počas štúdia medicíny dokončila bakalársky titul z fyziky. Hoci dnes vidí svoju budúcnosť výlučne v medicíne, rada by sa o svoje nadobudnuté vedomosti podelila s ostatnými.

Tobiáš

Fyzika
Fyzika bola Tobiho obľúbeným predmetom na strednej škole a bavila ho, pretože nám nielen približuje procesy, ktoré prebiehajú v našom tele, ale pomáha nám aj lepšie pochopiť vnímanie nášho vesmíru, a tým vlastne aj náš svet a realitu ako celok.

Tereza

chémia
Tereziným obľúbeným predmetom je od začiatku strednej školy chémia. Preto sa od prvého ročníka až do konca strednej školy rozhodla aktívne sa venovať olympiádam, ktoré boli kľúčom k pochopeniu súvislostí.

Vítek

chémia
Vítek sa chémii venuje od základnej školy, keď prvýkrát absolvoval chemickú olympiádu, až dodnes. Za dva krátke roky na základnej škole stihol získať 5. miesto v národnom kole súťaže Mladý chemik.

Pavlína

Fyzika
Pája sa o fyziku zaujímal od začiatku gymnázia. Bol to jeden z jej obľúbených predmetov, v ktorom sa aktívne zúčastňovala rôznych korešpondenčných seminárov, olympiád a tímové súťaže.

Ludmila

Biológia
Lída chcela od útleho veku študovať medicínu, preto sa začala zaujímať o prírodné vedy. Vždy ju bavila biológia a chémia, ale aj matematika a história. Na osemročnom gymnáziu s radosťou pomáhala svojim spolužiakom so všetkými týmito predmetmi.
Všichni lektoři