prednášajúci chémie Michal

chemie

Michal Hrdý

1. rok 3. Lekárska fakulta Karlovej univerzity v Prahe

Michal sa už od základnej školy zaujíma o prírodné vedy a ľudské telo, ktoré je pre neho stále veľkou neznámou. Jeho láska k chémii však rozkvitla až po nástupe na strednú školu, keď sa prvýkrát stretol so svojím učiteľom, ktorý dokázal veľmi jednoducho, ale správne vysvetliť aj zložité témy. To sa pre neho stalo veľkou inšpiráciou a po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok na 3. lekárskej fakulty sa rozhodol, že chce svoje vedomosti odovzdávať ďalej.

Keď celý deň nesedí nad knihami, rád chodí do hôr relaxovať s batohom na chrbte alebo na bicykli.

Kurzy lektora

Další lektoři

Tatiana

fyzika
Posledné dva roky Taninho života boli naozaj bláznivé: počas štúdia medicíny dokončila bakalársky titul z fyziky. Hoci dnes vidí svoju budúcnosť výlučne v medicíne, rada by sa o svoje nadobudnuté vedomosti podelila s ostatnými.

David

fyzika
Pre Davida fyzika dlho nebola predmetom číslo jeden, pretože na strednej škole sa zaujímal najmä o chémiu. Počas štúdia však narazil na to, že na pochopenie chémie sú potrebné väčšie znalosti fyziky. Chcel by pomôcť ostatným, aby sa nebáli byť zvedaví a nemali fyziku ako strašiaka.

Tobiáš

fyzika
Fyzika bola Tobiho obľúbeným predmetom na strednej škole a bavila ho, pretože nám nielen približuje procesy, ktoré prebiehajú v našom tele, ale pomáha nám aj lepšie pochopiť vnímanie nášho vesmíru, a tým vlastne aj náš svet a realitu ako celok.

Tereza

chemie
Tereziným obľúbeným predmetom je od začiatku strednej školy chémia. Preto sa od prvého ročníka až do konca strednej školy rozhodla aktívne sa venovať olympiádam, ktoré boli kľúčom k pochopeniu súvislostí.

Vítek

chemie
Vítek sa chémii venuje od základnej školy, keď prvýkrát absolvoval chemickú olympiádu, až dodnes. Za dva krátke roky na základnej škole stihol získať 5. miesto v národnom kole súťaže Mladý chemik.

Pavlína

fyzika
Pája sa o fyziku zaujímal od začiatku gymnázia. Bol to jeden z jej obľúbených predmetov, v ktorom sa aktívne zúčastňovala rôznych korešpondenčných seminárov, olympiád a tímové súťaže.
Všichni lektoři