učiteľka chémie Tina

chemie

Tina Saba

2. ročník FaF MU

Tina sa od detstva venuje spoločenským aktivitám a vždy ju lákala práca s ľuďmi. Na strednej škole sa k tomu pridal záujem o prírodné vedy, a tak jej ďalšie kroky smerovali k zdravotníctvu. Veľmi sa zaujíma o oblasť farmácie, a preto sa rada zúčastní prípravného kurzu na prijímacie skúšky na farmaceutickú fakultu.

Dobré zvládnutie stredoškolskej chémie považuje za základ nielen pre prijímacie skúšky alebo maturitu, ale hlavne pre celé vysokoškolské štúdium. Farmácia je zrejme najzložitejším zdravotníckym odborom a Tina by rada pomohla ostatným študentom lepšie pochopiť tento náročný predmet.

Voľný čas rád trávi s priateľmi, chodí cvičiť alebo si rád prečíta dobrú knihu.

Kurzy lektora

Další lektoři

Tatiana

fyzika
Posledné dva roky Taninho života boli naozaj bláznivé: počas štúdia medicíny dokončila bakalársky titul z fyziky. Hoci dnes vidí svoju budúcnosť výlučne v medicíne, rada by sa o svoje nadobudnuté vedomosti podelila s ostatnými.

David

fyzika
Pre Davida fyzika dlho nebola predmetom číslo jeden, pretože na strednej škole sa zaujímal najmä o chémiu. Počas štúdia však narazil na to, že na pochopenie chémie sú potrebné väčšie znalosti fyziky. Chcel by pomôcť ostatným, aby sa nebáli byť zvedaví a nemali fyziku ako strašiaka.

Tobiáš

fyzika
Fyzika bola Tobiho obľúbeným predmetom na strednej škole a bavila ho, pretože nám nielen približuje procesy, ktoré prebiehajú v našom tele, ale pomáha nám aj lepšie pochopiť vnímanie nášho vesmíru, a tým vlastne aj náš svet a realitu ako celok.

Tereza

chemie
Tereziným obľúbeným predmetom je od začiatku strednej školy chémia. Preto sa od prvého ročníka až do konca strednej školy rozhodla aktívne sa venovať olympiádam, ktoré boli kľúčom k pochopeniu súvislostí.

Vítek

chemie
Vítek sa chémii venuje od základnej školy, keď prvýkrát absolvoval chemickú olympiádu, až dodnes. Za dva krátke roky na základnej škole stihol získať 5. miesto v národnom kole súťaže Mladý chemik.

Pavlína

fyzika
Pája sa o fyziku zaujímal od začiatku gymnázia. Bol to jeden z jej obľúbených predmetov, v ktorom sa aktívne zúčastňovala rôznych korešpondenčných seminárov, olympiád a tímové súťaže.
Všichni lektoři