Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024

lektor chémie Filip

chemie

Filip Jarolín

2. ročník LF UP Olomouc

Filip je študentom stomatológie na Stomatologickej fakulte v Olomouci. Chémia mu učarovala hneď na prvej hodine a jej nezvratná logika ho priťahuje dodnes.

Filda už od strednej školy pomáha svojim spolužiakom pochopiť zložitejšie učivo prírodovedných predmetov. Je mu jasné, že nie každý má s chémiou taký srdečný vzťah ako on. Preto sa vždy snaží vysvetliť materiál všetkými možnými spôsobmi, aby každý pochopil aspoň základný princíp.

Verí, že kľúčom k osobnému rozvoju a dosahovaniu čo najlepších študijných výsledkov je kombinácia priateľského prostredia a oceňovania úspechov namiesto poukazovania na neúspechy, a to je princíp, ktorým sa riadia jeho hodiny.

Pre prácu lektora sa rozhodol, pretože by rád využil svoje skúsenosti s prípravou na prijímacie skúšky a odovzdal cenné rady a triky, ktoré uľahčia štúdium ďalším generáciám. Navyše považuje za svoju povinnosť popularizovať túto často (neprávom) nenávidenú vedu.

Keď Filda práve neštuduje, rád sa venuje kúzlam a rôznym kartovým trikom. Okrem toho rád trávi čas s priateľmi a rodinou a v poslednom čase úplne prepadol kúzlu eskapizmu.

Kurzy lektora

Další lektoři

Tatiana

Fyzika
Posledné dva roky Taninho života boli naozaj bláznivé: počas štúdia medicíny dokončila bakalársky titul z fyziky. Hoci dnes vidí svoju budúcnosť výlučne v medicíne, rada by sa o svoje nadobudnuté vedomosti podelila s ostatnými.

David

Fyzika
Pre Davida fyzika dlho nebola predmetom číslo jeden, pretože na strednej škole sa zaujímal najmä o chémiu. Počas štúdia však narazil na to, že na pochopenie chémie sú potrebné väčšie znalosti fyziky. Chcel by pomôcť ostatným, aby sa nebáli byť zvedaví a nemali fyziku ako strašiaka.

Tobiáš

Fyzika
Fyzika bola Tobiho obľúbeným predmetom na strednej škole a bavila ho, pretože nám nielen približuje procesy, ktoré prebiehajú v našom tele, ale pomáha nám aj lepšie pochopiť vnímanie nášho vesmíru, a tým vlastne aj náš svet a realitu ako celok.

Tereza

chémia
Tereziným obľúbeným predmetom je od začiatku strednej školy chémia. Preto sa od prvého ročníka až do konca strednej školy rozhodla aktívne sa venovať olympiádam, ktoré boli kľúčom k pochopeniu súvislostí.

Vítek

chémia
Vítek sa chémii venuje od základnej školy, keď prvýkrát absolvoval chemickú olympiádu, až dodnes. Za dva krátke roky na základnej škole stihol získať 5. miesto v národnom kole súťaže Mladý chemik.

Pavlína

Fyzika
Pája sa o fyziku zaujímal od začiatku gymnázia. Bol to jeden z jej obľúbených predmetov, v ktorom sa aktívne zúčastňovala rôznych korešpondenčných seminárov, olympiád a tímové súťaže.
Všichni lektoři