učiteľka fyziky Lucia

fyzika

Lucia Mateičková

1. ročník LF UP Olomouc

Lucka sa už na základnej škole rozhodla študovať stomatológiu a tento detský sen jej vydržal aj nasledujúce roky a dnes je študentkou stomatológie na Univerzite Palackého v Olomouci.

Časť stredoškolského štúdia absolvovala doma v rámci diaľkového štúdia. V tom čase malo mnoho stredoškolákov čoraz väčšie problémy s predmetmi, ako je matematika a fyzika. Preto Lucka začala doučovať svojich spolužiakov a mladších študentov. Vďaka tejto skúsenosti objavila vášeň pre vyučovanie a odovzdávanie svojich vedomostí.

Hoci fyzika nebola pre Lucy láskou na prvý pohľad, nakoniec si ju obľúbila a zistila, že to nemusí byť také peklo, ak jej dáte šancu. Po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok sa rozhodla pomôcť mladým začínajúcim medikom s týmto obávaným predmetom ako lektorka fyziky v Bmedicu a ukázať im fyziku v lepšom svetle.

Ak Lucy nie je zahĺbená do svojich kníh, rada behá. Medzi jej záľuby patrí streľba zo vzduchových pušiek a čítanie mysterióznych románov.

Kurzy lektora

Další lektoři

Tatiana

fyzika
Posledné dva roky Taninho života boli naozaj bláznivé: počas štúdia medicíny dokončila bakalársky titul z fyziky. Hoci dnes vidí svoju budúcnosť výlučne v medicíne, rada by sa o svoje nadobudnuté vedomosti podelila s ostatnými.

David

fyzika
Pre Davida fyzika dlho nebola predmetom číslo jeden, pretože na strednej škole sa zaujímal najmä o chémiu. Počas štúdia však narazil na to, že na pochopenie chémie sú potrebné väčšie znalosti fyziky. Chcel by pomôcť ostatným, aby sa nebáli byť zvedaví a nemali fyziku ako strašiaka.

Tobiáš

fyzika
Fyzika bola Tobiho obľúbeným predmetom na strednej škole a bavila ho, pretože nám nielen približuje procesy, ktoré prebiehajú v našom tele, ale pomáha nám aj lepšie pochopiť vnímanie nášho vesmíru, a tým vlastne aj náš svet a realitu ako celok.

Tereza

chemie
Tereziným obľúbeným predmetom je od začiatku strednej školy chémia. Preto sa od prvého ročníka až do konca strednej školy rozhodla aktívne sa venovať olympiádam, ktoré boli kľúčom k pochopeniu súvislostí.

Vítek

chemie
Vítek sa chémii venuje od základnej školy, keď prvýkrát absolvoval chemickú olympiádu, až dodnes. Za dva krátke roky na základnej škole stihol získať 5. miesto v národnom kole súťaže Mladý chemik.

Pavlína

fyzika
Pája sa o fyziku zaujímal od začiatku gymnázia. Bol to jeden z jej obľúbených predmetov, v ktorom sa aktívne zúčastňovala rôznych korešpondenčných seminárov, olympiád a tímové súťaže.
Všichni lektoři