učiteľka biológie Lucka

biologie

MUDr. Lucie Marková

Pediatria

Biológia je pre Lucku obľúbeným predmetom už od strednej školy, keď sa zúčastňovala rôznych exkurzií do biologických laboratórií Masarykovej univerzity. To bol pravdepodobne jeden z rozhodujúcich faktorov pre štúdium na Lekárskej fakulte v Brne, ktorú Lucka študovala v module s rozšírenou vedeckou prípravou (P-Pool).

Po ukončení štúdia medicíny pracuje Lucka na pediatrii a zároveň pokračuje v práci pre spoločnosť Bmedic.

Má bohaté skúsenosti s vyučovaním študentov – od prvého ročníka strednej školy doučovala svojich mladších spolužiakov a počas prvého ročníka na vysokej škole viedla prípravný kurz pre štúdium medicíny.

Lucka je človek s mnohými koníčkami, a keď práve nevykonáva lekársku prax, niekde fotografuje, športuje alebo cestuje.

Kurzy lektora

Další lektoři

Tatiana

fyzika
Posledné dva roky Taninho života boli naozaj bláznivé: počas štúdia medicíny dokončila bakalársky titul z fyziky. Hoci dnes vidí svoju budúcnosť výlučne v medicíne, rada by sa o svoje nadobudnuté vedomosti podelila s ostatnými.

David

fyzika
Pre Davida fyzika dlho nebola predmetom číslo jeden, pretože na strednej škole sa zaujímal najmä o chémiu. Počas štúdia však narazil na to, že na pochopenie chémie sú potrebné väčšie znalosti fyziky. Chcel by pomôcť ostatným, aby sa nebáli byť zvedaví a nemali fyziku ako strašiaka.

Tobiáš

fyzika
Fyzika bola Tobiho obľúbeným predmetom na strednej škole a bavila ho, pretože nám nielen približuje procesy, ktoré prebiehajú v našom tele, ale pomáha nám aj lepšie pochopiť vnímanie nášho vesmíru, a tým vlastne aj náš svet a realitu ako celok.

Tereza

chemie
Tereziným obľúbeným predmetom je od začiatku strednej školy chémia. Preto sa od prvého ročníka až do konca strednej školy rozhodla aktívne sa venovať olympiádam, ktoré boli kľúčom k pochopeniu súvislostí.

Vítek

chemie
Vítek sa chémii venuje od základnej školy, keď prvýkrát absolvoval chemickú olympiádu, až dodnes. Za dva krátke roky na základnej škole stihol získať 5. miesto v národnom kole súťaže Mladý chemik.

Pavlína

fyzika
Pája sa o fyziku zaujímal od začiatku gymnázia. Bol to jeden z jej obľúbených predmetov, v ktorom sa aktívne zúčastňovala rôznych korešpondenčných seminárov, olympiád a tímové súťaže.
Všichni lektoři