lektor biológie Zdeněk

biologie

Zdeněk Krejčí

5. ročník LF MU

Zdeněk sa o biológiu zaujímal už od základnej školy a na strednej škole vďaka skvelým učiteľom prírodovedných predmetov pochopil, že je to správne.

Biológia mu prirástla k srdcu natoľko, že sa od prvého ročníka zúčastňoval na biologických olympiádach (s menším či väčším úspechom). Počas štúdia sa stretol aj s praktickou mikrobiológiou a biochémiou a zúčastnil sa na rôznych medzinárodných projektoch.

V poslednom ročníku však nastala kríza. Zdeněk si podal 10 prihlášok, nevedel, ktorým smerom sa vybrať, v hre bolo aj štúdium politológie. Medicína však vďaka svojmu pôvabu a prestíži získala všetko. Ak by ste sa teraz Zdeňka spýtali, či by na svojom rozhodnutí niečo zmenil, najprv si vypočujete klasické lekárske poznámky o tom, že to stojí a bude stáť za to, ale potom sa dozviete, že je vlastne veľmi spokojný a vôbec nič by nemenil.

V budúcnosti, po odovzdaní vedenia biológie v Bmedicu svojim mladším kolegom, by sa chcel venovať otorinolaryngológii, ktorá ho tak veľmi baví, že svoj voľný čas trávi na klinike a snaží sa zachytiť všetko, čo by sa mu mohlo v budúcnosti hodiť.

Mimo medicíny sa venuje interiérovému dizajnu a rád chodí do prírody korčuľovať alebo plávať.

Kurzy lektora

Další lektoři

Tatiana

fyzika
Posledné dva roky Taninho života boli naozaj bláznivé: počas štúdia medicíny dokončila bakalársky titul z fyziky. Hoci dnes vidí svoju budúcnosť výlučne v medicíne, rada by sa o svoje nadobudnuté vedomosti podelila s ostatnými.

David

fyzika
Pre Davida fyzika dlho nebola predmetom číslo jeden, pretože na strednej škole sa zaujímal najmä o chémiu. Počas štúdia však narazil na to, že na pochopenie chémie sú potrebné väčšie znalosti fyziky. Chcel by pomôcť ostatným, aby sa nebáli byť zvedaví a nemali fyziku ako strašiaka.

Tobiáš

fyzika
Fyzika bola Tobiho obľúbeným predmetom na strednej škole a bavila ho, pretože nám nielen približuje procesy, ktoré prebiehajú v našom tele, ale pomáha nám aj lepšie pochopiť vnímanie nášho vesmíru, a tým vlastne aj náš svet a realitu ako celok.

Tereza

chemie
Tereziným obľúbeným predmetom je od začiatku strednej školy chémia. Preto sa od prvého ročníka až do konca strednej školy rozhodla aktívne sa venovať olympiádam, ktoré boli kľúčom k pochopeniu súvislostí.

Vítek

chemie
Vítek sa chémii venuje od základnej školy, keď prvýkrát absolvoval chemickú olympiádu, až dodnes. Za dva krátke roky na základnej škole stihol získať 5. miesto v národnom kole súťaže Mladý chemik.

Pavlína

fyzika
Pája sa o fyziku zaujímal od začiatku gymnázia. Bol to jeden z jej obľúbených predmetov, v ktorom sa aktívne zúčastňovala rôznych korešpondenčných seminárov, olympiád a tímové súťaže.
Všichni lektoři