Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024

prednášateľ fyziky Daniel

fyzika

Daniel Zuzčák

2. ročník LF UP Olomouc

Daniel bude tento rok v Olomouci študovať druhý ročník všeobecného lekárstva. Veda ho baví už od základnej školy a vždy si myslel, že sa stane lekárom (hoci tento cieľ je stále v nedohľadne).
Na strednej škole riešil olympiády z chémie a biológie, paradoxne ho najviac bavila fyzika, keď sa pripravoval na prijímacie skúšky. Mal rád matematiku, ale najmä logiku, ktorú pretavil do štúdia zdanlivo dvojsečného predmetu – anatómie.

Rád aplikuje teóriu na príklady, či už matematické alebo praktické. Vždy rád doučoval svojich spolužiakov, či už na skúšku z obávanej olomouckej lekárskej chémie, alebo aj anatómie.
V lete, ale aj v zime rád chodí na dlhé túry do hôr, najmä do Malej Fatry. Tu a tam spí na vrchole. Miluje lyžovanie, tradičné aj alpské. Štúdium v Olomouci sa mu veľmi páči, užíva si spoločnosť spolužiakov v študovni a komornú atmosféru.

Kurzy lektora

Další lektoři

Tatiana

Fyzika
Posledné dva roky Taninho života boli naozaj bláznivé: počas štúdia medicíny dokončila bakalársky titul z fyziky. Hoci dnes vidí svoju budúcnosť výlučne v medicíne, rada by sa o svoje nadobudnuté vedomosti podelila s ostatnými.

David

Fyzika
Pre Davida fyzika dlho nebola predmetom číslo jeden, pretože na strednej škole sa zaujímal najmä o chémiu. Počas štúdia však narazil na to, že na pochopenie chémie sú potrebné väčšie znalosti fyziky. Chcel by pomôcť ostatným, aby sa nebáli byť zvedaví a nemali fyziku ako strašiaka.

Tobiáš

Fyzika
Fyzika bola Tobiho obľúbeným predmetom na strednej škole a bavila ho, pretože nám nielen približuje procesy, ktoré prebiehajú v našom tele, ale pomáha nám aj lepšie pochopiť vnímanie nášho vesmíru, a tým vlastne aj náš svet a realitu ako celok.

Tereza

chémia
Tereziným obľúbeným predmetom je od začiatku strednej školy chémia. Preto sa od prvého ročníka až do konca strednej školy rozhodla aktívne sa venovať olympiádam, ktoré boli kľúčom k pochopeniu súvislostí.

Vítek

chémia
Vítek sa chémii venuje od základnej školy, keď prvýkrát absolvoval chemickú olympiádu, až dodnes. Za dva krátke roky na základnej škole stihol získať 5. miesto v národnom kole súťaže Mladý chemik.

Pavlína

Fyzika
Pája sa o fyziku zaujímal od začiatku gymnázia. Bol to jeden z jej obľúbených predmetov, v ktorom sa aktívne zúčastňovala rôznych korešpondenčných seminárov, olympiád a tímové súťaže.
Všichni lektoři