lektor chémie Vit

chemie

MUDr. Vít Všianský

Neurológia - FNUSA Brno

Vítek pochádza z Brna, kde navštevoval aj gymnázium.

Vítek učí chémiu, svoj obľúbený predmet, už od strednej školy. Dvakrát sa dostal do národného kola SOTC s prácami zaoberajúcimi sa supramolekulárnou chémiou a modelovaním proteínových štruktúr. Pravidelne sa zúčastňoval aj na chemických olympiádach a v roku 2014 sa dostal do celoštátneho kola.

V roku 2021 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne v programe s rozšírenou vedeckou prípravou (P-PooL). A keďže ho štúdium vždy bavilo, rád by pomohol ostatným zvládnuť prijímacie skúšky.

Za najlepší oddych od medicíny považuje akýkoľvek šport, najlepšie lezenie na stene alebo vzpieranie. Keď si večer nájde voľnú chvíľu, rád číta dobré knihy, napríklad Kafku.

Kurzy lektora

Další lektoři

Tatiana

Fyzika
Posledné dva roky Taninho života boli naozaj bláznivé: počas štúdia medicíny dokončila bakalársky titul z fyziky. Hoci dnes vidí svoju budúcnosť výlučne v medicíne, rada by sa o svoje nadobudnuté vedomosti podelila s ostatnými.

David

Fyzika
Pre Davida fyzika dlho nebola predmetom číslo jeden, pretože na strednej škole sa zaujímal najmä o chémiu. Počas štúdia však narazil na to, že na pochopenie chémie sú potrebné väčšie znalosti fyziky. Chcel by pomôcť ostatným, aby sa nebáli byť zvedaví a nemali fyziku ako strašiaka.

Tobiáš

Fyzika
Fyzika bola Tobiho obľúbeným predmetom na strednej škole a bavila ho, pretože nám nielen približuje procesy, ktoré prebiehajú v našom tele, ale pomáha nám aj lepšie pochopiť vnímanie nášho vesmíru, a tým vlastne aj náš svet a realitu ako celok.

Tereza

chémia
Tereziným obľúbeným predmetom je od začiatku strednej školy chémia. Preto sa od prvého ročníka až do konca strednej školy rozhodla aktívne sa venovať olympiádam, ktoré boli kľúčom k pochopeniu súvislostí.

Vítek

chémia
Vítek sa chémii venuje od základnej školy, keď prvýkrát absolvoval chemickú olympiádu, až dodnes. Za dva krátke roky na základnej škole stihol získať 5. miesto v národnom kole súťaže Mladý chemik.

Pavlína

Fyzika
Pája sa o fyziku zaujímal od začiatku gymnázia. Bol to jeden z jej obľúbených predmetov, v ktorom sa aktívne zúčastňovala rôznych korešpondenčných seminárov, olympiád a tímové súťaže.
Všichni lektoři