lektorka chémie Zuzana

chemie

Zuzana Hamidová

4. ročník LF UK Bratislava

Zuzka mala k medicíne blízko odmalička, vždy ju fascinovalo, ako funguje ľudské telo, a vedela, že to je niečo, čomu sa chce v budúcnosti venovať.

Na strednej škole bola okrem svojej lásky k chémii aj súčasťou debatného tímu, v ktorom spolu s kamarátmi súťažili v obhajovaní rôznych riešení aktuálnych problémov a následne tieto riešenia prezentovali porote. Napriek tomu pri výbere univerzity zvíťazila medicína, ktorá ju zaujala, a tak sa rozhodla študovať ju v Bratislave. Okrem medicíny chcela vždy aj učiť, pretože rada odovzdáva vedomosti, či už svojim priateľom alebo mladším súrodencom, preto je rada, že sa môže stať súčasťou nášho tímu.

Vo voľnom čase si rád otvorí dobrú knihu a v zime sa venuje snowboardingu alebo lyžovaniu.

Kurzy lektora

Další lektoři

Tatiana

Fyzika
Posledné dva roky Taninho života boli naozaj bláznivé: počas štúdia medicíny dokončila bakalársky titul z fyziky. Hoci dnes vidí svoju budúcnosť výlučne v medicíne, rada by sa o svoje nadobudnuté vedomosti podelila s ostatnými.

David

Fyzika
Pre Davida fyzika dlho nebola predmetom číslo jeden, pretože na strednej škole sa zaujímal najmä o chémiu. Počas štúdia však narazil na to, že na pochopenie chémie sú potrebné väčšie znalosti fyziky. Chcel by pomôcť ostatným, aby sa nebáli byť zvedaví a nemali fyziku ako strašiaka.

Tobiáš

Fyzika
Fyzika bola Tobiho obľúbeným predmetom na strednej škole a bavila ho, pretože nám nielen približuje procesy, ktoré prebiehajú v našom tele, ale pomáha nám aj lepšie pochopiť vnímanie nášho vesmíru, a tým vlastne aj náš svet a realitu ako celok.

Tereza

chémia
Tereziným obľúbeným predmetom je od začiatku strednej školy chémia. Preto sa od prvého ročníka až do konca strednej školy rozhodla aktívne sa venovať olympiádam, ktoré boli kľúčom k pochopeniu súvislostí.

Vítek

chémia
Vítek sa chémii venuje od základnej školy, keď prvýkrát absolvoval chemickú olympiádu, až dodnes. Za dva krátke roky na základnej škole stihol získať 5. miesto v národnom kole súťaže Mladý chemik.

Pavlína

Fyzika
Pája sa o fyziku zaujímal od začiatku gymnázia. Bol to jeden z jej obľúbených predmetov, v ktorom sa aktívne zúčastňovala rôznych korešpondenčných seminárov, olympiád a tímové súťaže.
Všichni lektoři