Studium LF

5. ročník na LF

A máme tu další část našeho vyprávění o studiu všeobecného lékařství na lékařské fakultě (především Masarykovy univerzity). Tentokrát nás čeká ročník pátý, tedy ten již předposlední.

Co je na tomto ročníku zajímavé? Dostáváte se již do opravdové praxe tak „velkých“ oborů, jako je vnitřní lékařství, gynekologie, chirurgie nebo pediatrie. Čekají vás zkoušky z těchto oborů (kromě gynekologie), ze kterých se v šestém ročníku také „státnicuje“. Proto je pátý ročník celkem náročný a nejedná se již o „odpočinkový rok“, jak se mu dříve říkávalo (když ještě zkoušky z interny, chirurgie a pediatrie v pátém ročníku nebyly). Během tohoto roku byste se měli tedy již průběžně připravovat na státnice – na ročník šestý, ale také již přemýšlet o vašem dalším směřování po škole, tedy jaký obor by vás bavilo dělat… Pojďme se podívat na pátý ročník o něco podrobněji.

Od čtvrtého ročníku již máte blokovou výuku. Na konci čtvrtého ročníku jste úspěšně zvládli zkoušku z farmakologie, a proto mnohé již z klinických oborů znáte; kupříkladu víte, jak se jednotlivé nemoci léčí. Klinické předměty v tomto ročníku vám doplní informace ke znalostem, které máte o jednotlivých chorobách z patologické fyziologie, farmakologie, biochemie, anatomie a dalších. Informace se vám ucelí a propojí. Postupně se budete učit získané znalosti aplikovat na konkrétní pacienty. Např. uvidíte pána, který má pokleslý levý koutek úst. Hned začnete uvažovat, jestli se jedná o periferní nebo centrální parézu nervus facialis (lícního nervu), budete přemýšlet o možné etiologii (příčině) tohoto stavu (v souvislosti s věkem a komorbiditami – tj. dalšími onemocněními – daného pacienta). Tak v jedné chvilce využijete, co víte z anatomie, neurologie i vnitřního lékařství. Tím, jak budete pacienty vídat, budete si je nevědomky „škatulkovat“ k jednotlivých klinickým příznakům a chorobám. Dost možná si tyto své první pacienty zapamatujete na celý život.

Vedle těch „velkých“ předmětů, jak jsem je nazvala v úvodu, tedy předmětů, ze kterých budete státnicovat (interní lékařství, pediatrie, gynekologie, chirurgie a OPZ – Ochrana a podpora zdraví, viz níže), vás čeká mnoho dalších zajímavých předmětů. Je to např. již zmíněná neurologie, psychiatrie, onkologie nebo třeba intenzivní medicína. Je toho ale mnohem mnohem víc.

Vedle klinických předmětů vás čeká také další blok Ochrany a podpory zdraví. Je to předmět, který ve svém obsahu zahrnuje epidemiologii, lékařské právo, vakcinologii nebo klinickou výživu. Tyto znalosti budou potřebné pro státnici z tohoto předmětu, která bude jako pátá vedle těch čtyř klinických, které už jsem zmínila výše.

Možná v pátém ročníku objevíte obor, který by vás mohl bavit, který byste mohli dělat celý život. Možné těch oborů bude více a budete muset vybírat.

Na závěr pátého ročníku vás čeká prázdninová dvoutýdenní praxe na gynekologicko-porodnickém oddělení, která se již uznává jako předstátnicová.

V pátém ročník budete poprvé přítomni u porodu, oťukáte si celého pacienta neurologickým kladívkem, možná potkáte své první onkologické pacienty v životě (i když nejspíše už je známe z vlastních rodin) a budete s nimi mluvit o jejich diagnóze, vyzkoušíte si řešit akutní situace, jako je pneumothorax nebo polytrauma na pacientech v simulačním centru, budete mluvit s pacienty se schizofrenií, budete přítomni u elektrokonvulzivní terapie a mnoho dalšího. Máte se tedy rozhodně na co těšit.

  Modelový test na LF zdarma

  Vyzkoušej si test z biologie, chemie a fyziky, ať víš, co tě může na přijímačkách potkat. K testu získáš také správné odpovědi ke všem otázkám.


  Další zajímavosti

  Je důležité mít všechny zkoušky na A?

  Mnohí z nás už od základnej školy vynikali v učení. Posielali nás na rôzne olympiády a súťaže, kde sme mohli ukázať, akí dobrí naozaj sme. Rodičia na nás boli pyšní, učitelia nám vraveli, ako ďaleko to raz dotiahneme. Možno aj to čiastočne prispelo k myšlienke, že by sa z nás raz mohli stať úspešní študenti na vysokej škole. Ako […]

  Medicína = žiaden sociálny život?

  Veta, ktorú si vypočuje minimálne raz za život každý študent cieliaci na medicínu. „Uvedomuješ si, že celých 5 či 6 rokov budeš žiť len pre školu?“ alebo ,,Si ochotná sedieť každý deň nad knižkami a nikdy nezažiť radosť vysokoškolského párty života?“ boli vety, ktoré sa každodenne opakovali z okolia mojich blízkych i od úplne neznámych ľudí. Paradoxne, hlavne […]

  Více článků