Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Zajímavosti

Chtěli byste, aby vás operoval někdo, kdo si dal nalačno 2 panáky tvrdého alkoholu?

Asi ne. A přitom v takovém stavu jsou lidé, kteří celou noc nespali. U lékařů sloužících v nemocnicích jsou časté 24hodinové, 32hodinové i delší směny, i když jsou oficiálně v rozporu se zákoníkem práce. Tento problém se týká jak nemocnic ve větších městech, tak i malých okresních nemocnic. Formálně se řeší různě – uzavíráním dohod a podobně. Jejich chod totiž doslova stojí na tom, že lékaři, kteří jsou tam zaměstnaní, odpracují mnohem více hodin, než jaký mají úvazek.

(Ne)dobrovolné přesčasy

Přesčasy, které se slouží v nemocnicích, jsou oficiálně dobrovolné. Podle zjištění Sekce mladých lékařů ČLK je ale lékaři často akceptují, protože mají pocit, že jim nic jiného nezbývá, pokud si chtějí místo udržet, mít možnost dostat se včas k atestaci a pokud chtějí mít adekvátní finanční ohodnocení. Často tak tráví v práci čas, který by jinak věnovali rodině, koníčkům, péči o sebe, nebo prostě jen spánku.

Měla jsem mikrospánek u operace živého pacienta

Seznam zprávy přišly s rozhovory s několika lékaři, které odhalily a konkretizovaly situace, které se dennodenně dějí a ohrožují pacienty na životě. Například MUDr. Hana Černá pro Seznam zprávy uvedla, že měla u operace živého pacienta mikrospánek. Alespoň jednou za život se skoro každý z nás ocitne v situaci, kdy má náš život v rukou lékař – při operacích a dalších zákrocích, například při lumbální punkci, uspávání před operací a podobně. Fatální pro pacienta může být i to, když unavený lékař špatně vyhodnotí závažnost situace a pacient může v důsledku například nepodání potřebné léčby zemřít, nebo mít doživotní následky.

Vláda chce povolené množství přesčasů zdvojnásobit, záchranářům přidat dokonce ještě víc

Situace je velmi závažná a je třeba ji řešit. Ale přesně opačným způsobem, než jakým navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí a podporuje ji i ministerstvo zdravotnictví. Podle poslední novely zákoníku práce, která už prošla poslaneckou sněmovnou, bude vedení nemocnic moci nařídit lékařům 300 hodin přesčasů a po dohodě je navýšit až na 832 hodin ročně. A v případě záchranářů se dokonce mohou “dobrovolné” přesčasy vyšplhat až na více než 1000 hodin za rok. Běžný pracovní úvazek je 40 hodin týdně, dle novely by lékaři mohli legálně pracovat každý týden v roce až 56 hodin týdně a záchranáři až 59 hodin týdně.

Vláda chce jen legalizovat to, co se už stejně dávno děje

V současné době může zaměstnanec nemocnice po dohodě se zaměstnavatelem odpracovat až 416 hodin přesčasů za rok. Toto množství přesčasů má velká část lékařů odpracováno již v září daného roku, někde i dříve. Nemocnice proto často upravují výkazy práce tak, aby vše “oficiálně” vycházelo. Např. i když je lékař v práci, ve výkazu má uvedeno, že je pouze v pohotovosti na telefonu, což bohužel není propláceno adekvátním způsobem. Zástupci vlády tedy často argumentují tím, že novela pouze legalizuje to, co se již ve velké části nemocnic děje – zaměstnanci odpracují i nyní více než 416 hodin přesčasů za rok.

„Mladým se jen nechce dělat“

Bohužel ani mezi lékaři neexistuje na tuto situaci jednotný názor. Od některých, převážně služebně starších, kolegů zaznívá, že oni to takto dělali a zvládnout se to dalo. Ovšem poznatky o tom, jak funguje lidské tělo a statistiky mluví jasně. Bez řádného odpočinku nelze podávat 100% výkony v práci. A to, že je u starších lékařů vyšší pravděpodobnost, že budou mít sklony ke zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, syndrom vyhoření a deprese, s nedostatkem odpočinku úzce souvisí.

Jde o bezpečí pacientů

Jak trefně píše v dopise z 14. 9. 2023 prezident ČLK MUDr. Milan Kubek prezidentu ČR Petru Pavlovi, je nanejvýš hloupé ospravedlňovat navýšení přesčasů lékařům tím, že se to tak už stejně dělá. Dopisem žádal prezidenta republiky o uplatnění práva veta vůči této novele zákoníku práce. Říká doslova, že “Přístup, kdy místo snahy prosadit respektování zákona, tento zákon zdeformujeme, považuji za dětinský. Asi by nikoho nenapadlo zvyšovat nejvyšší povolenou rychlost jízdy v obcích jen proto, že část řidičů současné limity nerespektuje. Asi by nikoho nenapadlo rušit zákaz řízení pod vlivem alkoholu jen proto, že část nezodpovědných řidičů pije. Proč obdobně dětinským způsobem zákonodárci přistupují ke zdravotnictví?” Lékaři jsou často systémem nucení ohrožovat pacienty na zdraví, ač si své povolání vybrali ze zcela opačných pohnutek.

Je třeba narovnat podmínky

Mladší lékaři při nástupu do nemocnice samozřejmě počítají s tím, že je potřeba zajistit provoz také v noci a o víkendech, ale 
chtějí za svou práci adekvátní ohodnocení a chtějí mít i prostor pro osobní život a mimopracovní aktivity. Ne sloužit absurdně dlouhé směny, po kterých již nezbývá příliš mnoho energie. Je třeba reformovat systém a ne situaci vyhrocovat, jako to udělal ministr Jurečka, který lékařům vzkázal, ať přesčasy prostě neslouží, pokud nechtějí.

Situaci budeme s napětím sledovat, protože se týká jak nás samotných, tak i našich studentů, budoucích lékařů. Pro ty si samozřejmě přejeme jen to nejlepší – aby je jejich práce bavila a naplňovala a mohli co nejlépe pomáhat lidem, aniž by zároveň zanedbávali sami sebe a své základní životní potřeby.

Článek vznikl ve spolupráci s MUDr. Lucií Markovou, která provedla i faktickou a odbornou korekturu.

  Modelový test na LF zdarma

  Vyzkoušej si test z biologie, chemie a fyziky, ať víš, co tě může na přijímačkách potkat. K testu získáš také správné odpovědi ke všem otázkám.


  Další zajímavosti

  Jak funguje očkování

  V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

  Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

  Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

  Více článků