Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Studium LF

Čtvrtý ročník medicíny

Máme tu další článek o studiu všeobecného lékařství na LF MU! Tentokrát se zaměříme na „čtvrťák“ – ročník, jenž pro mediky přináší zásadní změny v jejich studiu. Pro většinu jde o změny příjemné: po přechozích spíše teoretických třech letech studia je čtvrtý rok již skutečně zaměřen na praxi, resp. kliniku.

 

4. ročník je v mnohém výjimečný. Zaprvé, změní se časový harmonogram vašeho studia. Zadruhé, změní se náplň vašeho studia. A za třetí, čeká vás jedna z nejtěžších zkoušek medicíny – farmakologie, při níž však zúročíte všechny znalosti nabyté v uplynulých letech. Pojďme si jednotlivé body projít postupně.

 

Jak to bude s rozvrhem?

Zatímco do třetího ročníku máte předem daný rozvrh, který platí celý semestr a předměty jsou vyučovány v různých časech někdy až do večerních hodin, od 4. ročníku vás čeká změna. Budete již mít tzv. blokovou výuku, tedy jednotlivé bloky klinických předmětů, které budou většinou trvat 1-2 týdny. Výuka bude probíhat každý den v nemocnicích, a to v dopoledních hodinách, většinou mezi 7:30 až 12:30. Pro někoho je toto s výhodou; máte volná odpoledne (kromě přednášek a cvičení z farmakologie, které se konají jednou týdně) a můžete se tak věnovat mnoha volnočasovým aktivitám, na které jste třeba v předchozích ročnících neměli čas. Na druhou stranu, je potřeba každý den celkem brzo vstávat, s čímž někteří mají problém. Bohužel však toto bude úděl nás (jako lékařů) po celý život…

 

Co mě bude čekat za předměty?

Změní se také náplň vaší výuky. Již ji nebudou tvořit přednášky, cvičení a semináře k (povětšinou) teoretickým předmětům předchozích let, ale semináře a praktické stáže v nemocnicích. Jak jsem psala výše, začíná se většinou v půl osmé nebo v osm. Každá klinika má výuku nastavenou trochu jinak, ale většinou platí, že první část výuky je převážně teoretická (zhruba od osmi do desíti hodin), kdy vás čeká seminář v posluchárně na nějaké klinické téma daného oboru. Po pauze následuje stáž na oddělení. To znamená, že buď chodíte v menších skupinkách (většinou po 3-5) s lékaři „po pacientech“ (lékař vám sdělí pacientovu anamnézu a jeho důvod hospitalizace, provedená vyšetření a podobně), společně s pacientem promluvíte a vyšetříte ho. Následně (už bez přítomnosti pacienta) diskutujete nad jeho případem. Další možnost je, že buď jednotlivě, nebo ve dvojici, maximálně trojici, vyšetříte jednotlivé pacienty. To znamená, že odeberete anamnézu a fyzikálně je vyšetříte. Pacienty pak opět proberete s ošetřujícími lékaři. Během klinických stáží se také účastníte provozu ambulancí, uvidíte různá specializovaná vyšetření a zákroky. Ve čtvrtém ročníku vás z klinických předmětů čeká oční lékařství, dermatovenerologie, ORL, soudní lékařství, infekční lékařství, první část chirurgie a pediatrie, stomatologie, diagnostické zobrazovací metody a další. Také se můžete těšit na velmi zajímavý předmět Psychologie a psychosomatika, kde si vyzkoušíte komunikovat s pacienty-herci z divadla Husa na provázku, kteří pro vás sehrají různé klinické situace. V tomto předmětu se také naučíte základy motivačních rozhovorů, psychosomatiky nebo techniky „mindfulness“, která zřetelně snižuje dopady stresu na naše tělo i mysl, což se může během studia medicíny rozhodně hodit.

Z teoretických předmětů vás čeká Ochrana a podpora zdraví (která obsahuje několik bloků v průběhu celého studia) – je to jeden ze státnicových předmětů a obsahuje odvětví jako je epidemiologie, klinická výživa, vakcinologie, medicínské právo a další. Druhým spíše teoretickým předmětem je farmakologie, která je dvousemestrální; probíhá každý týden jako přednáška a cvičení, a na konci 4. ročníku vás z ní čeká zkouška. Je to předmět, kde zúročíte své znalosti z biochemie, fyziologie, mikrobiologie a patologické fyziologie, a kde se naučíte základy farmakoterapie všech lékařských odvětví. V prvním semestru vás čeká především obecná farmakologie; naučíte se, jak léčiva fungují a co vše je potřeba při jejich výběru pro konkrétního pacienta zohlednit. V druhém semestru projdete různé lékové skupiny pro konkrétní druhy onemocnění, např. psychofarmaka (léky na schizofrenii, depresi, úzkost), farmakoterapii kardiovaskulárních chorob, antidiabetika (léky na cukrovku), antihypertenziva (léky na vysoký tlak), hormonální antikoncepci, hormonální substituční léčbu a další. U jednotlivých zástupců léčiv se naučíte mechanismus jejich účinku, indikace (využití), jejich výhody, ale i nevýhody, jako jsou lékové interakce s jinými léčivy nebo nežádoucí účinky.

Po čtvrtém ročníku pak (nejen) znalosti z farmakologie využijete na prázdninové měsíční stáži na interním a chirurgickém oddělení.

Přeji Vám příjemný (nejen) čtvrtý ročník medicíny a hodně sil do něj!

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků