Studium LF

Čtvrtý ročník medicíny

Máme tu další článek o studiu všeobecného lékařství na LF MU! Tentokrát se zaměříme na „čtvrťák“ – ročník, jenž pro mediky přináší zásadní změny v jejich studiu. Pro většinu jde o změny příjemné: po přechozích spíše teoretických třech letech studia je čtvrtý rok již skutečně zaměřen na praxi, resp. kliniku.

 

4. ročník je v mnohém výjimečný. Zaprvé, změní se časový harmonogram vašeho studia. Zadruhé, změní se náplň vašeho studia. A za třetí, čeká vás jedna z nejtěžších zkoušek medicíny – farmakologie, při níž však zúročíte všechny znalosti nabyté v uplynulých letech. Pojďme si jednotlivé body projít postupně.

 

Jak to bude s rozvrhem?

Zatímco do třetího ročníku máte předem daný rozvrh, který platí celý semestr a předměty jsou vyučovány v různých časech někdy až do večerních hodin, od 4. ročníku vás čeká změna. Budete již mít tzv. blokovou výuku, tedy jednotlivé bloky klinických předmětů, které budou většinou trvat 1-2 týdny. Výuka bude probíhat každý den v nemocnicích, a to v dopoledních hodinách, většinou mezi 7:30 až 12:30. Pro někoho je toto s výhodou; máte volná odpoledne (kromě přednášek a cvičení z farmakologie, které se konají jednou týdně) a můžete se tak věnovat mnoha volnočasovým aktivitám, na které jste třeba v předchozích ročnících neměli čas. Na druhou stranu, je potřeba každý den celkem brzo vstávat, s čímž někteří mají problém. Bohužel však toto bude úděl nás (jako lékařů) po celý život…

 

Co mě bude čekat za předměty?

Změní se také náplň vaší výuky. Již ji nebudou tvořit přednášky, cvičení a semináře k (povětšinou) teoretickým předmětům předchozích let, ale semináře a praktické stáže v nemocnicích. Jak jsem psala výše, začíná se většinou v půl osmé nebo v osm. Každá klinika má výuku nastavenou trochu jinak, ale většinou platí, že první část výuky je převážně teoretická (zhruba od osmi do desíti hodin), kdy vás čeká seminář v posluchárně na nějaké klinické téma daného oboru. Po pauze následuje stáž na oddělení. To znamená, že buď chodíte v menších skupinkách (většinou po 3-5) s lékaři „po pacientech“ (lékař vám sdělí pacientovu anamnézu a jeho důvod hospitalizace, provedená vyšetření a podobně), společně s pacientem promluvíte a vyšetříte ho. Následně (už bez přítomnosti pacienta) diskutujete nad jeho případem. Další možnost je, že buď jednotlivě, nebo ve dvojici, maximálně trojici, vyšetříte jednotlivé pacienty. To znamená, že odeberete anamnézu a fyzikálně je vyšetříte. Pacienty pak opět proberete s ošetřujícími lékaři. Během klinických stáží se také účastníte provozu ambulancí, uvidíte různá specializovaná vyšetření a zákroky. Ve čtvrtém ročníku vás z klinických předmětů čeká oční lékařství, dermatovenerologie, ORL, soudní lékařství, infekční lékařství, první část chirurgie a pediatrie, stomatologie, diagnostické zobrazovací metody a další. Také se můžete těšit na velmi zajímavý předmět Psychologie a psychosomatika, kde si vyzkoušíte komunikovat s pacienty-herci z divadla Husa na provázku, kteří pro vás sehrají různé klinické situace. V tomto předmětu se také naučíte základy motivačních rozhovorů, psychosomatiky nebo techniky „mindfulness“, která zřetelně snižuje dopady stresu na naše tělo i mysl, což se může během studia medicíny rozhodně hodit.

Z teoretických předmětů vás čeká Ochrana a podpora zdraví (která obsahuje několik bloků v průběhu celého studia) – je to jeden ze státnicových předmětů a obsahuje odvětví jako je epidemiologie, klinická výživa, vakcinologie, medicínské právo a další. Druhým spíše teoretickým předmětem je farmakologie, která je dvousemestrální; probíhá každý týden jako přednáška a cvičení, a na konci 4. ročníku vás z ní čeká zkouška. Je to předmět, kde zúročíte své znalosti z biochemie, fyziologie, mikrobiologie a patologické fyziologie, a kde se naučíte základy farmakoterapie všech lékařských odvětví. V prvním semestru vás čeká především obecná farmakologie; naučíte se, jak léčiva fungují a co vše je potřeba při jejich výběru pro konkrétního pacienta zohlednit. V druhém semestru projdete různé lékové skupiny pro konkrétní druhy onemocnění, např. psychofarmaka (léky na schizofrenii, depresi, úzkost), farmakoterapii kardiovaskulárních chorob, antidiabetika (léky na cukrovku), antihypertenziva (léky na vysoký tlak), hormonální antikoncepci, hormonální substituční léčbu a další. U jednotlivých zástupců léčiv se naučíte mechanismus jejich účinku, indikace (využití), jejich výhody, ale i nevýhody, jako jsou lékové interakce s jinými léčivy nebo nežádoucí účinky.

Po čtvrtém ročníku pak (nejen) znalosti z farmakologie využijete na prázdninové měsíční stáži na interním a chirurgickém oddělení.

Přeji Vám příjemný (nejen) čtvrtý ročník medicíny a hodně sil do něj!

  Modelový test na LF zdarma

  Vyzkoušej si test z biologie, chemie a fyziky, ať víš, co tě může na přijímačkách potkat. K testu získáš také správné odpovědi ke všem otázkám.


  Další zajímavosti

  Druhák na embryologii LF MUNI

  Zvažujete studium embryologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a zajímalo by vás, do čeho byste se tím vlastně pustili? V tomto článku vám zkusím ukázat svůj osobní pohled na studium a předměty, se kterými byste se potkali ve druhém ročníku. Jen to prosím opravdu berte jako čistě moji zkušenost, protože předměty, které bavily mne si […]

  Je důležité mít všechny zkoušky na A?

  Mnohí z nás už od základnej školy vynikali v učení. Posielali nás na rôzne olympiády a súťaže, kde sme mohli ukázať, akí dobrí naozaj sme. Rodičia na nás boli pyšní, učitelia nám vraveli, ako ďaleko to raz dotiahneme. Možno aj to čiastočne prispelo k myšlienke, že by sa z nás raz mohli stať úspešní študenti na vysokej škole. Ako […]

  Více článků