Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Přijímací zkoušky

Jak si rozvrhnut učení v maturitním ročníku?

Maturita. Přijímačky. Dvě slova, která vás pravděpodobně vyděsila poté, co jste si uvědomili, že nadešel váš čas se s těmito dvěma zásadními zkouškami utkat. Starší kamarádi vám nejspíše vyprávěli hrůzné historky, z nichž běhá mráz po zádech. Nezoufejte však, realita je mnohem prozaičtější a obě zkoušky se dají zvládnout s chladnou hlavou a zdravým rozumem. Stačí se na obě události řádně připravit, což však vyžaduje jednu drahou komoditu: čas.

Čím a jak začít?

Abychom mohli se svým časem nakládat, musíme vědět, kolik jej máme k dispozici. Dnešní složitá doba bohužel neposkytuje příliš prostoru pro pevné stanovení termínů různých událostí, avšak střední školy i vysokoškolské fakulty oznamují termíny zkoušek i jejich změny vždy v dostatečném časovém předstihu. Společná část maturity (tzv. státní) bude mít pevné datum dané státem, avšak zjistěte si, kdy vás bude čekat maturitní týden (týden, v němž vaše třída bude skládat „ústní zkoušky“). Ihned si všechna data zapište do kalendáře, abyste věděli, co vás kdy čeká.

Řekněme, že v ideálním případě by maturitní a přijímací zkoušky proběhly někdy během května a června. Právě máme říjen, což vypadá jako spousta času, než se začne něco dít, ale nezapomeňte, že kromě přípravy k maturitě se budete věnovat i předmětům nematuritním, pokud vám jej kantoři nějakým způsobem „neprominou“, a pochopitelně i koníčkům, zálibám, rodině a kamarádům, nechcete-li se z toho všeho učení zbláznit.

První povinnost, která vás čeká, je výběr maturitních předmětů. V profilové části maturity si můžete zvolit 2 až 3 povinné zkoušky (přesný počet stanovuje vaše škola). Dává rozum zvolit si takové předměty, které se vám budou překrývat s okruhy otázek na přijímací zkoušky na vysokou školu. Díky tomu nebudete muset dělat dvojí práci a příprava na maturitu bude i přípravou na přijímačky.

Jakmile máte vybrané předměty, dostanete k nim i předem dané okruhy otázek, z nichž si budete u zkoušky losovat. Právě přípravě „maturitních otázek“ doporučuji věnovat podzimní a zimní měsíce. Pochopitelně lze si takové otázky sehnat od starších kamarádů, avšak velmi často dochází k aktualizaci okruhů otázek v jednotlivých předmětech, tudíž je lepší si tyto otázky připravovat sám/sama. Právě jejich sepisováním si budete vštěpovat znalosti do hlavy a bude se vám lépe učit při finální přípravě na zkoušku. Co se týče přípravy k přijímačkám, na stránkách fakult jsou vždy uvedeny seznamy doporučené literatury. Co je však mnohem důležitější – sehnat si aktuální modelové otázky od vámi zvolených fakult. Ty vám nejlépe přiblíží podobu otázek, které vás čekají na ostré zkoušce, a možná se některé z otázek právě na zkoušce objeví.

Klíč k úspěchu: učení si předem naplánujte

Podívejme se teď trochu do budoucnosti. Je, dejme tomu, únor, otázky mám připravené, učebnice k přijímačkám jsem sehnal, dokonce jsem stihl si i nějaké materiály projít. Jak ale práci systematizovat? Podle mě je ideální si na každý předmět vyhradit jeden týden. Počítejme, že máme 30 otázek v předmětu. Abychom si nechali víkend volný, musíme stihnout 6 otázek denně. Ústní zkouška trvá bez přípravy 15 minut, takže každý den se musíme naučit přibližně 90 minut textu. Vypadá to děsivě, ale není tomu tak, pokud jste opravdu přípravu během roku nezanedbali (a nebudete se tedy snažit nacpat všechno do hlavy 14 dní před zkouškou). Většinu informací už budete mít minimálně v hrubých obrysech v hlavě a věřím, že věnovat cca 2 hodiny učení každý den nebude problém.

Určete si proto, které týdny budete věnovat kterým předmětům, ideálně tak, abyste tzv. svaťák (týden před maturitou, kdy už nechodíte pravidelně do školy) mohli věnovat každodenní intenzivní přípravě. Vůbec nebude na škodu postavit se před zrcadlo a představit si, že danou otázku vykládáte u zkoušky, zapracujete díky tomu i na neverbální komunikaci a uvědomíte si, že se tolik informací, kolik máte na papíře, do 15 minut výkladu nevejde, takže se zaměříte jen na to opravdu podstatné. Dodám, že maturita není nepřekonatelná, zkoušející vás znají a je v jejich zájmu, abyste ji úspěšně zvládli.

Maturita hotova. Co teď?

Uvažujme, že jste všechny maturitní zkoušky zvládli dle svých představ, avšak přijímačky vás ještě čekají, třeba za týden či dva. V tuto chvíli – jak se říká – nesmíte usnout na vavřínech. Teď je ten pravý čas otevřít doporučenou literaturu, z ní si doplnit, osvěžit a upřesnit znalosti, které již máte z přípravy na maturitu, a modelové otázky, jež vám pomohou simulovat podobu ostrého testu. Opravdu tuto fázi nepodceňte, osobně znám lidi, kteří v pomaturitní euforii opustili každodenní „dril“ a přijímačky poté nedopadly podle jejich představ.

Pokud se vám kdykoliv během roku stane, že nestíháte, nestyďte se se z jiných povinností omluvit (koníčky, sportovní tréninky). Přestože je velmi důležité nezapomenout také na svůj volný čas a blízké, maturitní a přijímací zkoušky jsou důležité události, jejichž výsledek rozhodne o vaší budoucnosti nejméně na rok, ne-li více. Není žádnou ostudou se omluvit svým přátelům, že s nimi jeden večer nepůjdete, jelikož se připravujete na opakovací test k maturitnímu předmětu. Rozhodně z tohoto však neudělejte pravidlo! Pravidelný odpočinek a odreagování jsou možná stejně tak důležité jako pečlivá příprava.

Jestliže si nebudete jisti důsledností a rozsahem své přípravy, neváhejte se podívat na naši nabídku prezenčních i on-line kurzů, které vám zaručeně pomohou s pochopením jakékoliv látky nejen k přijímacím zkouškám, ale i k maturitě.

Závěrem vám popřeji hodně štěstí, sil, trpělivosti a zdraví nejen k maturitní zkoušce, ale i do života!

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků