Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Přijímací zkoušky

Jak úspěšně zvládnout přijímačky na 2. LF UK?

Když člověk uslyší „2. lékařská fakulta“, téměř ihned mu přijde na mysl Fakultní nemocnice Motol. Její velký areál prostoupený špičkovými pracovišti a odborníky je spolu s rodinným prostředím jedním z největších lákadel fakulty. Projít přes dvoukolové přijímačky může být oříšek – naše lektorka Aneta pro vás proto shrnula, jak přijímací zkoušky probíhají, a vybrala i pár tipů, jak se na ně lépe připravit!

První kolo

První kolo přijímacích zkoušek probíhá v areálu Fakultní nemocnice Motol, kde samotná fakulta také sídlí. Specifikem těchto přijímacích zkoušek je, že se kromě tradičního testu z biologie, chemie a fyziky, píše i test všeobecných studijních předpokladů.

První se píše test z daných 3 předmětů, přičemž každé z odvětví je zastoupeno 25 otázkami – dohromady jich test tedy čítá 75. U každé otázky jsou na výběr 4 možnosti a může jich být více správných. Každá otázka je ohodnocena 2 body a k jejich zisku je potřeba zaškrtnout všechny správné odpovědi – pokud tedy bude správně odpovědi A, B, D a uchazeč by zaškrtl jen A, D, nedostane žádný bod. Za špatnou odpověď se body neodečítají. Během psaní nejsou povoleny žádné pomůcky – tabulky, kalkulačky a mobilní telefony (vypnuté!) tedy nechte bezpečně uložené v tašce.

Ihned po vypršení časového limitu pro první test přechází uchazeč k testu druhému – ke všeobecným studijním předpokladům. Zde najdeme 30 otázek s 1 správnou odpovědí, které testují schopnost prostorové představivosti, logického uvažování, porozumění textu a grafu, postřehnutí rozdílů a schopnost matematického uvažování. Každá otázka je ohodnocena 3 body, dohromady jich je tedy možné získat 90. Času u této části není nazbyt, pokud tedy na konci nebudete stíhat, je dobré chybějící odpovědi natipovat – každý bod se přece hodí!

V prvním kole je dohromady možné získat maximálně 240 bodů. Hranici pro postup do druhého kola stanovuje děkan.

Druhé kolo

Náplní druhého kola je ústní pohovor. Ten se opět koná na půdě Fakultní nemocnice Motol, kam je uchazeč pozván na konkrétní den. Před tříčlennou komisí obhajuje svůj názor na 2 vylosovaná témata týkající se zdravotnické problematiky – může jít o etický problém jako eutanázie, potraty a genetické inženýrství, ale i o otázku týkající se českého zdravotnictví – hospice, jak stát může více pomoci seniorům apod. Příklady dalších témat si můžete prohlédnout na https://www.euroekonom.sk/download2/testy-prijimacky-vs-medicina/Medicina-pohovor-2lf.pdf. Určitě se ale odpovědi neučte předem nazpaměť, jen si třeba na každé téma ujasněte svůj názor. Během pohovoru komise hodnotí jak uchazečovy odpovědi, tak i jeho vystupování a určitý rozhled ve zdravotnictví. Jako během každého pohovoru je dobré nedát na sobě znát svou nervozitu – nehrajte si s vlasy, nemluvte příliš rychle a přehnaně negestikulujte.

Jednotlivé otázky může každý člen komise ohodnotit nejvíce 10 body, maximálně je tedy možné z pohovoru získat 60 bodů. Dohromady je během přijímacího řízení možné získat 300 bodů.

Úspěšnost přihlášených

Přijímací zkoušky pro akademický rok 2020/2021 se od předchozích lišily – kvůli epidemii koronaviru bylo zrušeno druhé kolo a uchazeči byli přijímáni pouze na základě výsledku z kola prvního. Maximálním počtem bodů bylo 240, přičemž poslední přijatí dosáhli 175 bodů. V doplňovacím řízení se hranice pro přijetí posunula na 165 bodů. Z 1544 uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce, jich bylo dohromady přijato 317. Úspěšnost se tedy pohybovala kolem 20 %.

Odvolání

Na 2. Lékařskou fakultu se odvolání píše pouze v případě, že došlo k zásadnímu narušení průběhu přijímací zkoušky. V případě doplňovacího řízení se odvolání nepíše – škola vás sama kontaktuje, pokud budete dodatečně přijati.

Mohou mě na 2.LF přijmout bez přijímací zkoušky?

Bohužel, jedinou cestou, jak se stát studentem 2.LF, je zdárné složení přijímacích zkoušek.

Má vlastní zkušenost s přijímacími zkouškami

Přijímací zkoušky 2020 byly jako téměř vše poznamenány epidemií koronaviru. Doprovázela je řada přesunů termínů, upravování podmínek a samozřejmě hromada stresu. Konkrétně z těchto přijímaček jsem měla asi největší nervy – nejenže byly první, které jsem měla psát, navíc byly pouhé 4 dny po mé maturitě.

Když jsem tedy jako čerstvá maturantka vystupovala na stanici metra „Nemocnice Motol“, byla jsem uzlíček nervů. „Dvojka“ byla jedna z mých dvou top fakult a hodně jsem se bála, že mi zdejší přijímačky ukážou, že jsem se málo připravovala a nemám šanci se na žádnou medicínu dostat. Spolu s ostatními jsem tedy nervózně přešlapávala v aule, než nás předvolali k ověření identity. Akčně jsem se vrhla dopředu a skončila hned v první řadě a nedočkavě čekala, než vše začne. Nejprve nás stručně seznámili s průběhem a podmínkami přijímacího řízení, a pak nám rozdali testy. Bylo povinné začít testem z biologie, chemie a fyziky. Samotný test mě vyloženě nepřekvapil – byl typově hodně podobný modelovým otázkám vydávaných fakultou, některé otázky byly dokonce stejné. Časový limit byl dostačující, všechny tři okruhy jsem si i stihla zkontrolovat. Je ale důležité ke konci nějaký čas k dobru mít – odpovědi se přepisují do záznamového archu, a to pár minut zabere. Po vypršení limitu jsme své testy vrátili do obálky a téměř okamžitě byl odstartován čas pro test všeobecných studijních předpokladů.

Z toho jsem měla strach mnohem menší, ale vzápětí jsem zjistila, že není radno ho podceňovat. Prošla jsem si předem ukázkové varianty na stránkách školy, takže jsem věděla, co přibližně čekat. S čím jsem ale nepočítala, byla jistá únava po prvním testu a můj mozek už zkrátka myslel o něco pomaleji. Kroužkování tvrzení vztahujících se k textu jsem si musela číst několikrát po sobě a stejně jsem kolikrát nechápala, co po mně chtějí; některé matematické úlohy jsem raději rovnou přeskočila a u jednoho z grafů jsem vůbec nechápala, co má značit. Chuť jsem si spravila na prostorových úlohách a hledání rozdílů. Čas se ale neúprosně krátil, a tak jsem musela některé úlohy, se kterými jsem si nevěděla rady, prostě natipovat.

Z přijímacích zkoušek jsem odcházela se smíšenými pocity. Nemyslela jsem, že bych si vedla vyloženě špatně, ale měla jsem pochyby, zda má snaha stačila k přijetí na takovou školu, jakou je medicína. Když mi ale později u jména naskočila kolonka „Přijata“, byla jsem radostí bez sebe!

Názor studenta fakulty na přijímací zkoušky

„Přijímací zkoušky na 2. LF UK byly minulý rok kvůli situaci s Covidem trochu jiné než obvykle. Nejpodstatnější změnou byla asi absence druhé části přijímaček ve formě pohovoru. O tom vám tím pádem moc nepovím.

Na první část 1. kola – test z biologie, chemie a fyziky – se dá hezky připravit. Modelovky jsou klíčem k úspěchu a zároveň mi posloužily i jako skvělý „seznam“ témat, na které dávají u přijímaček důraz. Otázky v testu byly velmi podobné, některé snad i stejné. V otázkách se neslovíčkaří, jsou férově položené, čísla jsou přátelská nebo hezky zaokrouhlitelná a hlavně je na otázky dostatek času.

To se bohužel nedá říct o testu všeobecných předpokladů. Vaším největším nepřítelem bude právě čas. Otázky samy o sobě nejsou vůbec těžké, ale ve stresu člověku hlava funguje holt trochu pomaleji. Na tuto část testu se i daleko hůř připravuje. Moc doporučuju se podívat na vynesené testové otázky na stránkách fakulty. Není jich moc, ale lepší než nic. Pokud se chcete připravit opravdu pečlivě a máte před maturitou času nazbyt (haha), můžete dělat různé SCIO testy a podobně, které se trochu možná v něčem podobají. Radši bych ale čas věnoval modelovkám.

Malé doporučení na závěr: přijímačky netrvají dlouho, i tak je ale vhodné je psát s plným žaludkem a prázdným močákem. Mezi jednotlivými testy není možné si odskočit.“

Hubert, student 1. ročníku Všeobecného lékařství 2. LF UK

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků