Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Přijímací zkoušky

Jak úspěšně zvládnout přijímačky na LF MU?

Pokud se letos hlásíš na lékařskou fakultu do Brna, jistě se ti bude hodit tento článek, ve kterém jsme pro tebe sepsali všechny informace k průběhu letošních přijímacích zkoušek a také postřehy od starších studentů, kteří si právě přijímačkami v Brně již prošli.

 

Nejdůležitější informace

Podávání přihlášek na Lékařskou fakultu MU pro obory Všeobecné lékařství a Zubní lékařství je možné do 28. února 2021. Přihláška se podává elektronicky a poplatek za jednu přihlášku činí 800 Kč. Přijímací řízení je jednokolové a koná se v jednom ze dvou termínů, 15. nebo 16. června. Při podávání přihlášky je možné požádat o preferovaný termín. Nikde není napsáno, že fakulta vaši žádost schválí, avšak platí, že dříve podaným přihláškám vyhoví spíše než těm pozdějším. Přijímací řízení je v podobě testů z předmětů biologie, chemie a fyzika.

 

Podmínky přijetí

Každý ze tří testů obsahuje 40 otázek na 50 minut. Každá otázka je hodnocena jedním bodem a za chybnou odpověď se body neodečítají – maximální počet bodů je tedy 120.

Nadto je také možno získat body doložením některého z vybraných certifikátů pro jazyk angličtina, němčina, francouzština nebo španělština na úrovni C1 a výše. Dále je možno získat 4 až 10 bodů za vybrané předmětové soutěže, předmětové olympiády a SOČ ve vybraných oborech. Bonifikace je též za složení zkoušky Matematika+ na výsledek výborně a za výsledek u Advanced Placement zkoušky z předmětu biologie, chemie, fyzika, matematika či statistika na úrovni 4 nebo 5. Plný výčet všech bonifikací a jejich přesných bodových ohodnocení naleznete na webových stránkách Lékařské fakulty MU.

Při dosažení součtu 10 a více bonusových bodů za bonifikace je uchazeči přijímací zkouška prominuta.

I letošní rok bude možné si požádat o přijetí bez přijímací zkoušky. Přesné podmínky prominutí přijímací zkoušky naleznete též na výše uvedených stránkách.

 

Statistika

V roce 2020 se na obor Všeobecné lékařství přihlásilo 3081 uchazečů. Z nich se 2563 dostavilo k přijímací zkoušce, u níž 1060 uspělo a přijato bylo 887 – poslední přijatý měl 74 bodů.

Na obor Zubní lékařství se přihlásilo 1211 uchazečů. 993 se dostavilo, 201 uspělo a 80 bylo přijato – poslední přijatý měl 91 bodů.

Jistě jste si všimli, že počet přijatých studentů výrazně převyšuje konečný počet zapsaných studentů (380 pro VL a 50 pro ZL). Důvodem je to, že takřka všichni studenti mají podané přihlášky na více fakult a je velká pravděpodobnost, že zvolí ke studiu nakonec jinou fakultu.

 

Jaká byla moje vlastní zkušenost?

Podivný rok a den D

Rok 2020 byl pro všechny z nás dozajista velice zvláštní. Pro mě byl také ještě okořeněný nemalou životní událostí, jíž bylo ukončení středoškolského studia a přechod na univerzitu. Kvůli všem dobře známé epidemiologické situaci nastal v harmonogramu mých klíčových dnů zajímavý a dosud nevídaný jev – termín maturitní zkoušky jsem měl naplánovaný až po termínech konání přijímacích zkoušek na vysoké školy, tudíž jsem se vlastně ucházel o studium s vědomím, že všechna má práce může jednoduše vyjít nazmar.

S tím jsem se však snažil si nelámat hlavu a soustředil jsem se na to podstatné – složit úspěšně přijímací zkoušky do Brna. Vlastně jsem si docela věřil, jelikož jsem si (na rozdíl od svých spolužáků) nikam než na lékařské fakulty přihlášku nepodal – naštěstí jsem byl bez přijímacích zkoušek přijat na 3. LF do Prahy, avšak Brno zůstávalo mým vysněným cílem.

Termín zkoušky byl v sobotu 13. června v dopoledních hodinách. Jelikož pocházím z Olomouce, ubytoval jsem se ještě předchozí večer v bytu na ulici Studentská – doslova co by kamenem dohodil od Univerzitního kampusu Bohunice, abych se ráno nemusel trápit s dlouhou přepravou na místo konání. Ten večer jsem ještě počítal poslední příklady a odpovídal na otázky z modelovek, avšak ta skutečná tíha nervozity na mě dolehla až ráno.

Probudil jsem se hodinu před budíkem, ke snídani jsem zvládl sníst sotva půl krajíce chleba. Tak jsem měl trémou sevřený žaludek, že jsem si na čtyřhodinový pobyt u přijímaček sbalil toliko láhev vody, lentilky a pár sušenek. Sesbíral jsem zbytky vůle a vyšel vstříc imponujícímu názvu univerzity nad hlavním vchodem. S úžasem jsem hleděl na vzdálený konec dlouhé chodby – ani mě nenapadlo uvěřit myšlence, že bych za tři měsíce měl těmito prostory chodit nikoliv jako návštěvník, nýbrž jako student.

Po chvíli hledání jsem nalezl správné dveře, usedl do lavice a záhy bedlivě poslouchal důležité instrukce. Jakmile jsem dostal první test, nervozita už docela opadla – i díky tomu, že jsem se právě na tuto chvíli dlouho a důkladně připravoval.

Přijímací testy v Brně jsou proslulé určitými specifiky. Není neobvyklé časté slovíčkaření a poněkud zvláštně zadané úlohy, jež mnohokrát nijak nenapovídají, která odpověď je ta správná. Tomu nepomáhá ani neblaze známá možnost E – „Žádná z nabízených odpovědí není správná“. Klíčovou přípravou jsou oficiální modelové otázky, ale i v nich se nachází mnoho příkladů, jenž vyžadují hlubší vysvětlení.

Obtížnost testů z biologie a fyziky byla očekávatelná a vlastně přiměřená. Co však nejen mě vyvedlo z míry, byl test z chemie. Přestože si už přesně nevybavím jedinou otázku, moc dobře si pamatuji, jaký pocit jsem zažíval – nevěřícnost a především naprostou nedůvěru ve vlastní znalosti a schopnosti. Podobné pocity sdílel i kolega o řadu za mnou, který se zmínil, že ač studuje chemii, tenhle test ho dostal. A mě též. Odcházel jsem domů s vědomím, že není možné, abych dostal z chemie byť jen polovinu bodů.

O to větší bylo mé překvapení, když jsem si následující týden přečetl ono kouzelné slovíčko: Přijat. Tou dobou jsem už měl úspěšně složenou i maturitní zkoušky, tudíž jsem s příjemným pocitem mohl zahájit své poslední skutečné prázdniny.

 

O svých přijímacích zkouškách se také rozpovídal lektor Filip (2. ročník LF):

„Přijímačkový test v Brně patří (v porovnání s jinými LF) podle mě k těm těžším, i když času na něj bývá dost. Nicméně otázky mi často nepřišly úplně jednoznačně položené, takže kolikrát jsem víc přemýšlel nad tím, jak byla otázka vůbec myšlena, než nad samotnou správnou odpovědí. Na druhou stranu většina příkladů hodně vychází z jejich modelovek, které se mi osvědčily jako nejlepší materiál k učení na přijímačky. Pokud si je člověk jednou, nebo i vícekrát celé projde, myslím, že šance na přijetí bude vysoká. 🙂 Já si je prošel celé jednou, zopakoval nějaké testy z minulých let a musím říci, že v „ostrém“ testu mne toho, naštěstí, tolik nového nepřekvapilo.“

 

Na závěr

Vím, že i vás, čtenáře, kteří letos maturujete a budete se hlásit ke studiu nejen na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, zastihla tato nelehká společenská situace ve zlomové době. Avšak nezoufejte, nic není nemožné, chce to pouze určitý čas a úsilí.

Jestliže si nejste jistí důsledností své přípravy k přijímacím zkouškám, koukněte na naše nabídky přípravných kurzů; možná se i díky nim potkáme nejen na lekci, ale posléze i na půdě Masarykovy univerzity.

 

Autor je studentem 1. ročníku Všeobecného lékařství na LF MU a naším lektorem fyziky.

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků