Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Přijímací zkoušky

Jak úspěšně zvládnout přijímačky na 3. LF UK?

Jedna z pěti lékařských fakult Univerzity Karlovy – a pravděpodobně nejvýraznější z nich. Pražská 3. lékařská fakulta se v mnohém odlišuje nejen od svých zbylých čtyř „sester“ v Praze, Hradci a Plzni, ale i od zbylých lékařských fakult v Česku. Pokud si myslíte, že vás zde po úspěšně vykonaných přijímačkách čeká scénář podobný tomu ze slavných Básníků, nebude tomu tak – 3. LF UK se vyznačuje zcela odlišnou strukturou výuky, zaměřenou na logické propojení informací o lidském těle a ve velké míře také na praxi.

Z pražských fakult je zde přijímáno nejméně uchazečů, což spolu s vědomím prestiže této fakulty dělá zdejší přijímací řízení poměrně obtížné. Naše lektorka Aneta, v současné době studentka 1. ročníku všeobecného lékařství této fakulty, se rozhodla vám nejdůležitější informace shrnout v následujícím článku, tak abyste věděli, co od přijímaček na „trojku“ očekávat. Tak se na to pojďme podívat! 

Jak vypadají přijímačky?

První kolo

V prvním kole uchazeči píší test z klasické trojice předmětů, a to z biologie, chemie a fyziky. Každé odvětví čítá 30 otázek, celý test jich tedy obsahuje 90, na které má uchazeč časový limit 3 hodiny. U každé otázky jsou na výběr 4 možnosti a důležité je zmínit, že pouze jedna z nich je správná a ohodnocena 1 bodem. Za špatnou odpověď se body neodečítají, proto v případě, že nevíte, vřele doporučuji tipovat. Celkově v prvním kole můžete získat maximálně 90 bodů. Během psaní nejsou povoleny kalkulačky, tabulky prvků, hodinky a jiné pomůcky. Zvláště ve fyzice fakulta potrápí uchazeče s příklady, které jsou prakticky jedinou součástí fyzikální části testu. Je tedy určitě vhodné se v rámci přípravy na přijímačky zaměřit i na počítání bez kalkulačky, tedy ručně, na papír.

Děkan určuje bodovou hranici potřebnou k postupu do druhého kola, většinou se pohybuje kolem 60 bodů.

Datum konání 1. kola v tomto roce: 7. 6. 2022

Druhé kolo

Druhé kolo probíhá formou ústního pohovoru. Nejprve uchazeč dostane vědecký (nikoliv však příliš odborný) článek s medicínskou tématikou, dlouhý přibližně stránku a půl. Během 15 minut si ho musí přečíst a co nejvíce si z něj zapamatovat. Ihned po uplynutí časového limitu je uchazeč přiveden ke tříčlenné komisi, která s ním povede pohovor. Během něj uchazeč pokouší co nejpřesněji převyprávět článek, který právě četl, a komise mu případně položí pár doplňujících otázek.

Další částí pohovoru je úvaha nad etickým problémem. Během ní se komise ptá na uchazečův názor či obecné plusy a mínusy společensky sporných témat, jako jsou například potraty, eutanázie, genetické inženýrství apod.

V třetí části pohovoru se komise ptá na zájmy a koníčky uchazeče – pokud děláte cokoliv spojeného s medicínou, je tohle pravá chvíle se o tom zmínit. Vůbec ale není nutné mít vyloženě takto zaměřené koníčky, komisi bude zajímat jakákoliv vaše záliba. Každý ze členů poroty sám za sebe boduje uchazečovu interpretaci textu, schopnost komunikovat a argumentovat a celkový dojem, jakým uchazeč působil (zda byl viditelně nervózní či v klidu, řeč těla apod.) – hodnotí se schopnosti, nikoliv znalosti. Maximálně je možné z pohovoru získat 62 bodů, minimálně 12, přičemž konečný výsledek je aritmetickým průměrem hodnocení 3 členů komise. Body z prvního a druhého kola se sečtou a děkan stanoví hranici pro přijetí. Maximálně je možné získat 152 bodů.

Datum konání 2. kola v tomto roce: 8.-9. 6. 2022

Úspěšnost uchazečů

Hranice pro přijetí na 3. LF činila v roce 2020 118 bodů. V doplňovacím řízení se následně hranice snížila na 117 bodů. Z 2386 přihlášených uchazečů jich bylo ke studiu přijato 383. Úspěšnost u přijímacích zkoušek se tedy pohybovala kolem 16%.

Odvolání

Odvolání se píše děkanovi fakulty pouze v případě, že došlo k vážnému pochybení školy či jejích zaměstnanců v průběhu přijímacího řízení. Pokud jste se umístili těsně pod čarou, není potřeba posílat nic – škola vám dá sama vědět, pokud budete přijati v doplňovacím řízení.

Mohou mě přijmout na 3. LF bez přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky nejsou jedinou cestou, jak se dostat na 3. LF. Za splnění určitých podmínek lze od přijímací zkoušky upustit. Výčet podmínek a další informace k přijímacímu řízení najdete na této stránce.

Má vlastní zkušenost s přijímacími zkouškami

Přijímací zkoušky roku 2020 se pro mnoho lidí staly kvůli epidemiologické situaci ještě větším stresem, než je normální. Přesouvání termínů, rušení přijímaček a přijímání na základě průměru, a k tomu maturita – to vše bylo pro mé psychické zdraví zajímavou zkouškou. Zároveň mi první lockdown přinesl spoustu času na přípravu na mou vysněnou pražskou fakultu – 3. LF.

Když konečně nastal ten Den D, byla jsem překvapivě poměrně v klidu. Tou dobou jsem už věděla, že jsem přijata na 2. LF a pokud se mi dnes nezadaří, tak se vlastně nic hrozného neděje. Cestou ke Kongresovému centru mi ale i tak poletovaly v břiše motýlci a když jsem viděla davy uchazečů kolem místa konání, nervozita se ještě prohloubila. Díky přehledně zmapované trase jsem v obrovské budově zdárně nalezla místnost, kde jsem měla test psát, a čekala na pokyny. Po nich jsme konečně mohli začít. Začala jsem testem z biologie, který mě ničím hrozným nepřekvapil – protože 3. LF nevydává žádné modelové otázky, prošla jsem si alespoň testy z minulých let a otázky byly typově podobné. To samé se dalo říct i o chemii, kde jsem byla připravena na poněkud podpásové otázky a příklady na pufry. Nakonec jsem se vrhla na můj nejméně oblíbený předmět – fyziku. Nutno podotknout, že z 30 otázek jich bylo jen pár na teorii – drtivou většinu zastávaly příklady. Ty jsme navíc museli počítat bez kalkulačky a rozhodně nám to nijak neulehčovali pěknými, zaokrouhlenými čísly – tíhové zrychlení pro nás bylo prostě 9,81, žádných 10. Tady se opět vyplatilo to, že jsem si prošla testy z minulých let – příklady v nich byly často v podstatě stejné, jen s jinými čísly. Dopsáno jsem měla daleko před vypršením časového limitu (ten je opravdu velmi dlouhý) a odcházela jsem s malinkým nadějným hláskem v podvědomí, že na těch 60 bodů jsem to nejspíše i napsala. A hlásek měl pravdu, ještě ten den jsem byla pozvána k druhému kolu.

Druhé kolo se konalo v budově 3. LF hned vedle Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Tam jsou postupující zváni na konkrétní čas ve skupinkách přibližně po 20, aby podstoupili ústní pohovor. Nejprve jsem byla se svojí skupinou odvedena do velké posluchárny, kde jsme každý obdrželi text o rezistenci bakterií na antibiotika. Následně byl každý z nás odveden ke své komisi. V místnosti na mě čekala usměvavá tříčlenná komise sestavená ze zaměstnanců fakulty a doktorů z nemocnice. Po krátkém představení jsem byla vyzvána k převyprávění textu. Zeptali se mě na pár otázek, například jaký další význam slova „rezistence“ znám (tady mě dostali, má nervózní mysl se zmohla jen na „odolnost“, o které jsem četla, a ani přes četné nápovědy jsem si nemohla vzpomenout na „odpor“ ve fyzice). Pak mi předložili etický problém, a to na téma genetické inženýrství – konkrétně jaké plusy a mínusy by přinášelo upravení genů dítěte na základě žádosti rodičů. Nakonec přišla nejvíc pohodová část pohovoru, kdy se mě ptali na mé zájmy. Pak už jsme se jen rozloučili a já mohla odejít. Hned po pohovoru jsem měla ale hrozný pocit a byla smířená s myšlenkou, že se na tuto fakultu nedostanu. O to větší radost jsem měla, když mi večer u mé přihlášky naskočila kolonka „Přijata“. Zpětně můžu říct, že u pohovoru komisi opravdu nejde o vaše znalosti, ale o to, jak dokážete komunikovat, jak reagujete, když neznáte odpověď, a také jak dokážete krotit svou nervozitu.

Názor dalších studentů 3. LF na přijímací zkoušky

„Z přijímacích zkoušek na 3. LF jsem byla hodně nervózní. 3. lékařská fakulta nevydává žádné modelové otázky, ale pokud se podíváte na testy z minulých let, rychle zjistíte, že zejména test z fyziky, který je podle mě nejvíce specifický, si je každý rok velmi podobný a můj přijímačkový test nebyl výjimkou. Byla jsem ráda, že jsem si před testy osvěžila počítání bez kalkulačky s většími a nepěknými čísly, je ho tam dost a člověk si úplně odvykne písemně dělit, když má celou střední školu po ruce kalkulačku. Všechnu nervozitu jsem si asi vybrala při písemné části, a tak na pohovoru, který na 3. LF následuje jako druhé kolo, jsem už moc ve stresu nebyla. Šla jsem na něj s docela dobrým umístěním získaným v prvním kole a navíc jsem se nemusela bát, že by mi chyběly znalosti. Ty se ve druhém kole už netestují. Všichni 3 členové mé poroty byli moc milí a celé druhé kolo docela příjemné.“

Simona, studentka 1. ročníku Všeobecného lékařství 3. LF UK

„Jako první se mi z přijímacího řízení vybaví přístup všech doktorů k nám uchazečům – jednoznačně jsem si zde ze všech pražských fakult připadal nejpříjemněji. Na samotný test mi přišlo, že bylo času dostatek, test jsem si stihl dvakrát celý zkontrolovat a ještě mi zbyla asi hodina času. Určitě se vyplatí se podívat na strukturu testu z loňského roku, aby měl člověk představu, jak to bude vypadat a co se od něj čeká za úroveň znalostí. Během pohovoru mi velmi sednul text k interpretaci (článek o pokrocích v onkologii) a skvěle jsem si s komisí popovídal – důležité je být sám sebou a projevit zájem o studium. Určitě také nebuďte skromní ohledně svých středoškolských úspěchů a zájmových činností. A pro uklidnění Vás všech, po tom, co jsem odešel z pohovoru, jsem si myslel, že nemám žádnou šanci, aby mě vzali, že jsem to strašně pokazil. A jak skvěle to nakonec dopadlo!“

David, student 1. ročníku Všeobecného lékařství 3. LF UK

Užitečné odkazy:

Video vysvětlení originálního testu z přijímaček na 3.LF z roku 2019

Modelový test Bmedic na 3.LF – 2021 s video vysvětlením 

Modelové přijímačky Bmedic na 3.LF

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků