Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Přijímací zkoušky

Jak úspěšně zvládnout přijímačky na LF UPOL?

Po brněnské a 1. pražské lékařské fakultě je další představenou školou Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Druhá nejstarší škola tohoto oboru v Česku, sídlící ve městě, které není ani velké, ani malé, zato s velmi příjemnou atmosférou. Ne nadarmo se mu také říká, stejně jako sousednímu Brnu, studentské město – podle statistik zde žáci olomoucké univerzity navyšují počet obyvatel až o jednu pětinu!

Postřehy z přijímaček, podrobnosti o přijímacím řízení i osobní zážitky a pohled nynějších studentů LF UP – to a mnohem více se dozvíte v dalším článku ze seriálu, kde pro vás shrnujeme vše důležité o přijímačkách na české lékařské fakulty.

Základní informace

Na Lékařskou fakultu UP v Olomouci si můžete podat přihlášku do 15. 3. 2021. Samotné přijímací zkoušky se konají 8. 6. 2021; náhradní termín škola bohužel nevypisuje. Administrativní poplatek činí 690 Kč, tj. cca 27 eur.

Úspěšně složená přijímací zkouška je jediným možným způsobem, jak se můžete stát studentem fakulty – žádné bonifikace ani možnost přijetí bez přijímaček zde nejsou.

Přijímačky jsou jednokolové, tvořené z testů z biologie, chemie a fyziky, které vám budou rozdány naráz. Každý ze 3 testů obsahuje (nyní nově) 20 otázek. Na splnění všech tří testů, to znamená 60 otázek, máte 1 hodinu, a celkem za ně můžete dostat 75 bodů. Otázky mají většinou 1 správnou odpověď, ale mohou se vyskytnout i otázky, kde správných odpovědí bude víc.

Otázky v testu bývají jasně a srozumitelně položené, bez nějakých zákeřností a chytáků. Přijímačky do Olomouce mi přišly lehčí než na jiných školách – na druhou stranu, pro přijetí je kvůli tomu potřeba o něco více bodů. Netřeba se bát otázek s více správnými odpověďmi, neboť u každé otázky bude napsáno, kolik správných odpovědí daná otázka má. Zároveň zde nenarazíte ani na odpověď „E – žádná odpověď není správná“, tak jako třeba na LF MU.

Troška statistiky

V roce 2020 se na Všeobecné lékařství hlásilo kolem 2 400 uchazečů. Z nich se na zkoušku dostavilo 1 993 lidí, přijato bylo celkem 343 z nich (tj. 17 %), přičemž poslední přijatý měl 52 bodů (z maxima 75 bodů).

Na zubní lékařství se hlásilo 1 300 uchazečů. Na zkoušku se jich dostavilo 1 130, přijato bylo 94 (tj. 8 %). Poslední přijatý zde měl 65 bodů.

Jak zvládnout přijímačky co nejlépe?

Doporučená literatura

Velmi dobře vás na přijímací zkoušku připraví, alespoň podle mě, právě doporučená literatura, z níž testy vycházejí. Například můj test z biologie byl do slova a do písmene převzatý z knihy Biologie – 2 050 testových otázek a odpovědí. Na pochopení jednotlivých kapitol z biologie bych doporučoval knihy jako Biologie člověka a Genetika, obojí od Eduarda Kočárka, a Biologii buněk od Radky Závodské.

Na úspěšně zvládnutý test z fyziky mi stačila kniha Přehled středoškolské fyziky od Emanuela Svobody, kterou doporučuji i na lekcích. Hodit se může taktéž kniha Rychlokurz fyziky.

Bohužel asi neexistuje jedna jediná kniha, která by vás sama dokázala dobře připravit na chemii. Já sám jsem střídal vícero různých knížek, jelikož v každé bylo trochu něco jiného. Učil jsem se z Chemie pro čtyřletá gymnázia od Aleše Marečka, z Přehledu středoškolské chemie od Jiřího Vacíka a z mnohých jiných. Hodně lidí si chválí také Rychlokurz chemie.

Zde jsem vám sepsal jen pár knížek, které jsem při učení používal já osobně. Je však určitě možné, že na trhu jsou knihy, které vás připraví lépe, nebo které budou vám vyhovovat lépe.

Testy z minulých let

LF UP bohužel nezveřejňuje testy z minulých let, nicméně některé ostatní lékařské fakulty je zveřejňují, a myslím si, že i tyto testy mohou k učení na olomouckou fakultu pomoci. Pokud se vám do ruky nějaké takovéto testy dostanou, určitě si je projděte.

Některé otázky v přijímačkách vycházejí z testových otázek v knihách z doporučené literatury – je to už zmíněná Biologie – 2 050 testových otázek a odpovědí, a dále Rychlokurz chemie Rychlokurz fyziky.

Pracujte na sobě

Pokud se opravdu chcete na medicínu dostat, musíte tomu věnovat spoustu svého času. Učivo je třeba si vícekrát zopakovat, abyste si všechny informace pevně zafixovali do hlavy. Já osobně jsem střídal vícero různých způsobů opakování, abych si to všechno lépe zapamatoval. Pokud na to budete mít čas, rozhodně to mohu doporučit.

Jak to vypadá v osudný den?

Přijímačky jsem měl již v 7.30 ráno, kvůli čemuž jsem musel do Olomouce přijet už den předem. Do města jsem dorazil k večeru a ubytoval se na jedné z kolejí. Taťka mi říkal, že na vysoké škole se den před zkouškou už nikdy neučil, a tak jsem se jeho radě rád podřídil. Knihy jsem vůbec neotevřel a místo toho šel na procházku po městě. Tehdy jsem poprvé zjistil, že Olomouc je opravdu krásné město, plné zeleně a milých lidí. Okolo desáté večer jsem se vrátil již unavený na pokoj a šel hned do postele. I přesto, že jsem se cítil znaveně, mi usnutí dalo pěkně zabrat, jak to tak už bývá. No ale nakonec jsem se nějak uklidnil a usnul jsem.

Hned v 6 ráno mi začal zvonit budík a já jsem se vzbudil do slunečného rána. V klidu jsem se nasnídal, a poté vyšel směrem ke škole. Když jsem k ní dorazil, stálo před ní už mnoho ostatních uchazečů. Někteří si hráli na telefonech, jiní se ještě snažili nahnat v učebnicích poslední znalosti. Já jsem si raději jen mezi ně sedl na lavičku a čekal, co se bude dít.

Po chvilce vyšla paní a poprosila nás všechny, abychom jí ukázali pozvánku a občanský průkaz. Poprvé jsem se dostal do budovy fakulty, která mi už tehdy přišla nádherná a obrovská. Hned při vstupu nás již informační tabule směrovaly k posluchárně, kde jsme měli psát samotné přijímačky. Všichni jsme se zde posadili a po krátké instruktáži nám rozdali testy.

Letošní přijímačkový test byl značně pozměněný kvůli epidemiologické situaci. Z původních celkem 120 otázek jsme jich měli pouze 60, a na jejich vypracování jsme měli hodinu. V jiných letech se v testu vyskytují i otázky s více správnými odpověďmi, ale tento rok byla vždy jen 1 odpověď správná. Tento rok by měl test mít také pouze 60 otázek, avšak, alespoň podle informací z webu fakulty, mohou se vyskytnout i otázky s více správnými odpověďmi.

Začít jsme mohli kterýmkoli testem; já jsem začal fyzikou, protože mě nejvíc baví. Otázky ve fyzice byly celkem stručné a relativně jednoduché. Nevyskytovaly se tam žádné chytáky, takže jsem kroužkoval jednu odpověď za druhou. Ptali se na jednotky různých fyzikálních veličin, vyskytly se zde i otázky na kinematiku nebo elektřinu. Obecně ale myslím, že byl v otázkách ve větší či menší míře zahrnut každý tematický okruh.

Fyziku jsem dokončil během pár minut a otevřel jsem test z chemie. Hned na začátku mne zaskočilo množství otázek z anorganiky, které jsem se při přípravě moc nevěnoval. Poté, co jsem se přes tyto otázky nějak dostal, mě čekalo 5 příkladů na přípravu roztoků. Hned na prvním jsem ztratil asi 5 minut, protože výsledky, které mi vycházely, nebyly v uvedených odpovědích. (Toto je výhoda Olomouce oproti Brnu – pokud vám vyjde výsledek, který neodpovídá možnostem pod otázkou, víte, že počítáte špatně. V Brně bych už kroužkoval „E – správná odpověď není uvedena“ a otázku bych měl špatně, aniž bych to věděl.)

Po testu z chemie mi na biologii zbylo již jen 10 minut. Začal jsem trochu panikařit, ale když jsem test otevřel, opět jsem se uklidnil. Drtivá většina otázek byla z knížky, kterou jsem si ještě před dvěma dny procházel (výše uvedená Biologie – 2050 testových otázek a odpovědí z doporučené literatury), takže jsem celou biologii nakonec stihl za 9 minut. V otázkách se nacházelo i pár lehkých příkladů na genetiku.

Zůstávala poslední minuta do konce a já jsem ještě dal šanci dvěma příkladům z chemie, které mi nevycházely. Vzal jsem do ruky kalkulačku a začal do ní rychle házet čísla ze zadání. K mému podivu mi nyní již vyšly výsledky, které odpovídaly uvedeným odpovědím, a rychle jsem je označil. V tu samou chvíli nám skončil časový limit, načež jsme testy odevzdali.

Nakonec nám řekli, že výsledky testů můžeme určitě očekávat do konce týdne. Většinou ale výsledky zveřejní o něco dříve – kupříkladu já jsem psal test v pondělí a už ve středu jsem věděl, že jsem přijat.

Přijímačky pohledem mých spolužáků

Najťažšie boli asi príklady z chémie, nie všetky mi vychádzali. Naopak biológia bola úplná pohoda a aj  keď som sa neučil celú biológiu z odporúčanej literatúry do Olomouca, tak s tým nebol problém. No a v neposlednom rade fyzika, ktorá bola určite ľahšia ako v Brne. Ak sa človek vyslovene pripravuje do Olomouca, tak by s tým nemal byť problém, jediné čo je problém je čas. Skontrolovať všetky úlohy sa niekedy nedá, čiže treba krúžkovať hneď a nie si to napríklad písať na vedľajší papier a potom prepisovať, lebo nie vždy je na to čas.
Dean, student 1. ročníku Všeobecného lékařství v Olomouci

Ne, nebyly těžké, spíš jsem doufal, že budou těžší třeba v biole, protože jsem ji uměl nejlépe a nejhlouběji. Ale všechno to bylo v pořádku. Rozhodně doporučuji mít ty knihy, co škola doporučuje, protože jsou fakt nápomocné. A hlavně bych na tom makal už na střední, aby pak neměli takové mezery ve fyzice, jako jsem měl já. 🙂
Jakub, student 1. ročníku Všeobecného lékařství v Olomouci

Přijímačky byly pro mě stresově náročné. Příklady mi přišly středně těžké. Daly se vcelku dobře vypočítat a měl jsem dobrou přípravu. Tím, že v Olomouci to bylo tento rok zredukované, tak tam nebyl mnohočetný výběr odpovědí a ani odpověď E. Subjektivně, v Olomouci to bylo lehčí, ale je to lehčí pro všechny, takže není lehké se sem dostat.
Mikuláš, student 1. ročníku Všeobecného lékařství v Olomouci

Podle mě jsou přijímačky do Olomouce jednodušší. Když víš, jak se na ně připravit a z čeho se učit, otázky jsou hodně podobné modelovkám, takže když umíš ty tři knížky fakt dobře, tak máš velkou šanci, že to dáš.
Veronika, lektorka biologie v Bmedic a studentka 1. ročníku Všeobecného lékařství v Olomouci

Autorem článku je Hamid, lektor fyziky v Bmedic a student 1. ročníku Všeobecného lékařství na LF UP v Olomouci.

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků