Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Studium LF

Které učebnice pořídit pro první ročník v Brně

Se vstupem do prvního ročníku studia na univerzitě je spojena řada věcí, na něž se musí novopečený vysokoškolák připravit. Jednou z nich je i shánění učebnic, skript a dalších podkladů, které jsou ke studiu klíčové. V dnešním článku se zaměříme na srovnání různých studijních materiálů pro první ročník Všeobecného lékařství na Masarykově univerzitě v Brně.

V tomto článku se budeme zabývat pouze těmi předměty, které se v prvním ročníku řádně ukončují. Pro většinu předmětů jsou také realizovány přednášky, kde vyučující shrnují znalosti a vysvětlují problémy nutné ke složení zkoušky, přednášky tak nejlépe reflektují současné požadavky na studenty, účast na nich ovšem není na Masarykově univerzitě až na některé výjimky povinná.

Anatomie

Pro studenty prvních ročníků je anatomie oprávněně velice obávaný předmět, o to důležitější je volba vhodných studijních materiálů.

V podobě internetového portálu nabízí Anatomický ústav vlastní zdroje ke studiu anatomie. Na těchto stránkách budete hledat především pojmy a schémata, jejichž znalost je u zkoušky vyžadována.

V povinné literatuře jsou uvedeny učebnice ZÁKLADY ANATOMIE od autorů Grima a Drugy. Celá edice těchto učebnic nabízí rozsáhlý, ale mnohdy povrchní přehled o anatomii člověka, rozličné informace jsou sestavovány do tabulek a velkou výhodou jsou také časté ilustrace s popisy. Sehnání celé edice je ovšem tak trochu oříšek, neboť některé knihy již nejsou dostupné a jejich dotisk podle všeho neprobíhá. Dobrou alternativou jsou skripta od profesora Páče. Ty zabíhají do mnohem větších podrobností, zabývají se také vývojem a funkcí různých anatomických útvarů, ovšem postrádají jakékoliv ilustrace.

Ke studiu neuroanatomie jsou doporučena skripta od profesora Dubového, která jsou obsahově velmi podobná starším skriptům od profesora Páče. Skripta od prof. Páče jsou rozdělena do čtyř dílů a podávají velmi podrobný popis celého nervového systému včetně jeho vývoje, funkcí a výživy. I u těchto učebnic může být problém s jejich obstaráním, jelikož dotisk probíhá pouze u vybraných dílů.

Nedílnou součástí studia anatomie je i anatomický atlas, v doporučené literatuře je uveden Netterův anatomický atlas člověka. Ten já osobně považuji za méně detailní a méně přehledný než dvoudílný atlas Sobottův, vesměs je ovšem jejich kvalita srovnatelná.

Na závěr mohu rozhodně doporučit Memorix anatomie od autorů Hudáka a Kachlíka. Memorix není vhodný jako prvotní zdroj informací, nýbrž je naprosto nenahraditelný při opakování a závěrečných přípravách na zkoušku. Celá kniha je tvořena podrobnými barevnými ilustracemi a schématy, která vám zajisté pomohou zapamatovat si ke zkoušce vše potřebné.

Angličtina

Veškeré materiály do angličtiny jsou dodávány vyučujícími a naleznete je v Informačním systému.

Biofyzika

Jedinou učebnicí do biofyziky je Lékařská fyzika a biofyzika, sestavená přednostou ústavu prof. Mornsteinem. Drtivou většinu informací potřebných ke zkoušce v této učebnici naleznete. Doporučuji ovšem seskupit si informace podle otázek ke zkoušce, neboť k jedné otázce mohou být poznámky i ve třech různých kapitolách.

Lékařská biologie

V povinné literatuře lékařské biologie jsou uvedeny dvě rozsáhlé publikace, Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky a Genetika. Obě tato díla poskytují detailní přehled o řadě důležitých jevů a procesů, ale ke složení zkoušky nelze čerpat pouze z nich, otázky jsou poskládány podle přednášek, které jsou tím nejhodnotnějším zdrojem informací v tomto předmětu.

Lékařská etika

V rámci přípravy na kolokvium z lékařské etiky mají studenti absolvovat několik přednášek a přečíst poměrně krátký text – obě věci studentům poskytnou základní představu o historii a smyslu lékařské etiky, detailní znalost těchto informací však není podstatná k ukončení předmětu.

Ochrana a podpora zdraví

Do předmětu Ochrana a podpora zdraví je doporučena učebnice Sociální lékařství, která je dostupná v Informačním systému a obsahuje všechny podstatné informace pro získání zápočtu. Zároveň jsou součástí předmětu přednášky, poskytující další informace nutné k ukončení předmětu.

První pomoc

Veškeré materiály k tomuto předmětu jsou připraveny formou instruktážních videí a videopřednášek na e-learningovém portálu, k němuž studenti získají přístup před Informační systém.

Základy lékařské terminologie

Ke složení zkoušky z „latiny“ si zcela vystačíte s učebnicí Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině, z níž přímo čerpají vyučující během jednotlivých cvičení a veškeré nutné informace naleznete právě v této učebnici.

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků