Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Studium LF

Které učebnice si pořídit do prváku?

V prvním ročníku je úplně normální, že se budete klidně celý zimní semestr rozkoukávat, zvykat si na nový systém a někteří i ztrácet na ústavech, kde probíhá výuka. Další kámen úrazu bývají často materiály – v sylabu každého předmětu je sice uvedená doporučená a doplňková literatura, ale kdybyste se měli učit ze všech zmíněných zdrojů, nestihli byste to ani do konce června, kdy vás budou čekat zkoušky z jednotlivých předmětů. Proto se vám to pokusím v tomto článku trochu ulehčit.

Úplný základ, bez kterého se nemůže obejít žádný prvák na lékařské fakultě, je Čihák. Anatomie od Radovana Čiháka má celkem tři vydání, přičemž třetí se skládá ze tří svazků. Bez těchto knížek neuděláte ani krok, postavíte na nich zkoušku a budete se k nim příležitostně vracet i následující ročnících. Další výborný pomocník je Memorix Anatomie od Hudáka, Kachlíka a kolektivu. Nervový systém se zase nejlépe naučíte ze skript Lékařské fakulty Hradec Králové.

Tohle jsou obecně známé věci, které platí asi pro všechny lékařské fakulty v ČR i na Slovensku. Další předměty a doplňková literatura se už ale může u jednotlivých fakult lišit.

Pro přehlednost si tak pojďme potřebné učebnice roztřídit podle jednotlivých fakult

LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Anatomie: K už výše zmíněnému je fajn si pořídit Přehled topografické anatomie nebo Anatomický atlas. K zahození určitě není ani kniha od Grima – Základy anatomie 4 Centrální nervový systém.

Biofyzika: Skvělá kniha je Biofyzika pro zdravotnické a biomedicínské obory od J. Rosiny a kolektivu, nebo Medicínská biofyzika od stejného autora. Ke složení zkoušky vám však bohatě postačí vypracované otázky, které před začátkem roku dostanete od studentů z vyšších ročníků. (Dostane se k nim opravdu každý, nebojte!)

Biologie: Doporučuji se učit z přednášek v kombinaci s knížkou od M. Hejtmánka – Praktická cvičení z biologie.

Lékařská chemie: Zde uděláte nejlíp, když si pořídíte skripta Základy lékařské chemie pro studenty všeobecného lékařství od Jany Frankové, Martina Modrianského a Jiřího Vrby (jedná se o jedny z vyučujících praktických cvičení na LF UP). Dále jsou užitečné přednášky, na kterých profesoři často říkají, co přesně budou na zkoušce vyžadovat.

Biochemie: Pro zapálenější doporučuji zakoupit knihu Biochemie pro studující medicíny (M. Ledvina) nebo Barevný atlas biochemie (J. Koolman). Nic méně alfou a omegou budou opět materiály z přednášek, a navíc, v prvním ročníku z tohoto předmětu ještě neskládáte zkoušku, takže se jím nemusíte tolik trápit.

Latina: V tomto předmětu budete pracovat pouze s jednou učebnicí – Latinská lékařská terminologie od Nečase a kolektivu.

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA KARLOVY UNIVERZITY V PRAZE

Anatomie: Opět klasický Čihák 1., 2., a 3. vydání, dále Klinická neuroanatomie CNS (P. Petrovický) a Základy anatomie 4b – Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže (M. Grim). K naučení topografie je skvělé 5. vydání už zmíněné knihy od Grima a skripta 3. LF UK. Kdo by si chtěl pořídit atlas, tak doporučuji buď Atlas anatomie člověka I a II (O. Naňka) nebo Řezy mozkem (P. Petrovický) Biofyzika: Doporučenou literaturou je kniha Základy lékařské biofyziky (J. Beneš st.), ale online zpracované materiály na Wikiskriptech v pohodě postačí

Histologie: Poznávání preparátů se stačí učit pouze z OlyVia, ke kterému dostanete přístup, anebo z online atlasu LF MUNI, popřípadě z poznávačky na Wikiskriptech. Určitě ale není třeba kupovat papírový atlas. Teorii čerpejte buďto z knihy Junqueirovy základy histologie (A. L. Mescher) anebo Histologie od R. Lüllman-Rauchové.

Biologie a genetika (začíná až druhý semestr): Bohatě vám postačí fakultní skripta (dají se sehnat pouze v PDF, nebo v knihovně, kde koluje asi 100 ks). Na praktika se hodí fakultní praktická cvičení, které se opět dají sehnat pouze v knihovně.

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA KARLOVY UNIVERZITY V PRAZE

Nejdůležitější kniha, bez které se na této škole neobejdete, je Latinská lékařská terminologie (P. Nečas). Hodně se s ní pracuje v hodinách a vyučující z ní zadávají i domácí úkoly.

Histologie: Není vyloženě nutné si v prváku kupovat učebnici, jelikož tento předmět bude pokračovat i ve druhém ročníku a teprve potom bude zakončen zkouškou, nic méně je lepší mít u sebe alespoň nějaký zdroj informací do hodin. Mezi doporučenou literaturu určitě patří jedna z trojice – Histologie od Lullman-Rauchové, Memorix histologie nebo Junquierovy základy histologie.

Biofyzika: Zde si vystačíte s jedinou učebnicí, a to s Medicínskou biofyzikou (L. Navrátil, J. Rozina a kol.) Tato kniha je ovšem opravdu hodně obsáhlá a biofyzika je pouze na jeden semestr, takže je na každém, zda si chce pořídit vlastní nebo si ji pouze vypůjčí z knihovny. 

Imunologie: do tohoto předmětu si můžete koupit učebnici Základy imunologie (V. Hořejší, J. Bartůňková), ale pokud vám více vyhovuje půjčovat si knihy z knihovny, určitě vám to stačí. Kniha není moc tlustá a máte ji celkem rychle přelouskanou.

Embryologie: Langmanova lékařská embryologie (T. W. Sadler) slouží spíše pro doplnění přednášek a rozšíření učiva

Biochemie: Stejně jako u histologie ani u biochemie není nutné kupovat učebnici již v prvním ročníku, každopádně pokud tak učiníte, budete mít za rok o starost míň. Doporučuji pořídit buď knihu Harperova biochemie (R. K. Murray) nebo Základy lékařské chemie a biochemie (B. Matouš).

LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

Anatomie: Kromě výše zmíněných knih, jako je Čihák nebo Memorix, se vám bude na brněnské fakultě určitě hodit Netterův Anatomický atlas člověka, či kniha Sobotta atlas human anatomy. Dále nezapomínejte na přednášky, mohou být užitečnější, než se zdá, obzvláště u zkoušky. Další knihy, které je fajn si pořídit, jsou Anatomie pohybového systému člověka (L. Páč, L. Horáčková) a Anatomie člověka II: splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí (L. Páč). Komu se nervový systém neučí dobře z Čiháka, doporučuji zkusit Základy neuroanatomie a nervových drah (P. Dubový a kol.) případně skripta vydané lékařskou fakultou v Hradci Králové – Neuroanatomie (P. Hájek)

Biofyzika: Na zkoušku si bohatě vystačíte se skripty od Mornsteina – Lékařská fyzika a biofyzika, potom vypracovanými materiály od starších ročníků a samozřejmě přednáškami.

Biologie: Stejně jako v biofyzice, i v biologii stačí čerpat z materiálů, které dostanete od vyšších ročníků a doplňovat je přednáškami. Nic méně pro rozšíření či doplnění se hodí kniha Lékařská biologie. I, Buněčná a molekulární biologie (O. Slabý)

Latina: Zde doporučuji pořídit si jedinou učebnici – Úvod do lékařské terminologie: základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přepracované vydání (E. Marečková, H. Reichová)

LEKÁRSKA FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Anatomie: Nejvhodnější je učebnice profesora Mráza, protože jsou z ní dělané testy (ale všeobecně je dobrá na zkoušku jakákoliv učebnice), dále se osvědčil, jako i u jiných fakult, Memorix anatomie

Biologie a genetika: Skvělým zdrojem jsou skripta vydaná přímo bratislavskou fakultou (jsou dostupná na stránkách ústavu a určitě budou dostupné i od studentů z vyšších ročníků) v kombinaci s přednáškami a praktickými cvičeními.

Latina: Zde postačí koupit si knihu Terminologia medica latina od M. Buljakové a F. Šimona

Lékařská biofyzika: Nejvíce doporučovanou knihou od studentů jsou skripta zpracovaná brněnskou fakultou, ale je možné se učit i z učebnice Lékařská biofyzika a přístrojová technika (Ivo Hrazdíra)

Ošetřovatelství: Jeden z nejlepších zdrojů jsou Ošetrovateľské postupy (I. Vojteková a spol.) Další doporučenou literaturou je kniha Ošetrovateľské postupy pre študentov všeobecného lekárstva od stejných autorů.

Lékařská chemie: U tohoto předmětu je dobré pořídit si učebnici od E. Muchové – Kvantová chemie, ale určitě se vyplatí studovat i z přednášek a vypracovaných materiálů.

Histologie: Pro získání nejnutnějšího základu se hodí Memorix histologie, pro rozšíření znalostí pak Histologie od Lullman-Rauchové. V druhém semestru bude nutné doplnit studium z embryologie, na což je nejlepší kniha Embryológia človeka (K. Kapeller). Samozřejmostí jsou přednášky profesora Vargu na Youtube.

Medicínská etika: Zde si vystačíte s jedinou knihou – Medicínska etika (J. Trizuljaková), kterou nemusíte nutně kupovat, je k zapůjčení v knihovně a určitě ji nabídnou i studenti z vyšších ročníků.

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků