Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Rozhovory

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, představení oboru studentkou prvního ročníku

Zájem o studium zdravotnických nelékařských oborů se za poslední roky výrazně zvýšil. Čím dál více studentů vyhledává obory, ve kterých mohou pomáhat pacientům jinak než jako lékaři. Tyto obory jsou nedílnou součástí správného fungování zdravotnictví. Jedním z těchto oborů je laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. O krásách i strastech tohoto oboru nám povykládá studentka prvního ročníku Lucka.

Ahoj Luci, mohla bys prosím krátce představit svůj obor?

Ahoj, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je tříletý bakalářský obor, po jehož úspěšném ukončení je absolvent schopen vykonávat povolání zdravotního laboranta. Tito lidé tvoří nepostradatelnou součást zdravotnictví, avšak většina populace si neuvědomuje, že přesná diagnóza určitého onemocnění a léčba, kterou lékař stanoví, se odvíjí právě z klinických laboratoří a práce laborantů. Určitě se nejedná o jednoduché povolání a vyžaduje zodpovědnost, manuální zručnost a preciznost.

Proč ses rozhodla právě pro Laboratorní diagnostiku?

Práci zdravotníku, ať už lékařů, porodních asistentek či laborantů obdivuji odjakživa a vždy bylo mým snem, stát se jedním z nich. Ačkoliv tyto profese patří k těm nejnáročnějším vůbec, jedná se o práce, které mi dávají smysl. Mimo jiné mě vždy bavila biologie a chemie a již delší dobu se zajímám o hematoonkologii. Proto jsem si vybrala právě laboratorní diagnostiku, po které se dané problematice můžu jednou profesně věnovat. 

Váhala jsi ještě mezi jinými obory? Pokud ano, proč sis z nich vybrala právě tento?

Ano, původně jsem chtěla jít studovat dentální hygienu, avšak v roce 2021 se tento bakalářský obor na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity neotevřel. Proto jsem si podala přihlášku ještě na 3. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,  kde jsem přijímačky úspěšně napsala, ale ve výsledku jsem se rozhodla pro laboratorní diagnostiku v Brně. Hlavní důvod byl ten, že jsem rok studovala biochemii, která má blízko k mému současnému oboru a také na něj navazuje magisterské studium, v němž se mohu nadále ve svém oboru rozvíjet, zatímco dentální hygiena končí bakalářským studiem. 

Jak probíhaly přijímačky? Byla podmínkou přijetí třeba i praktická zkouška?

Ne, do Brna stačilo projít pouze písemnými testy z biologie a chemie, praktická zkouška nebyla součástí přijímaček. Každý test se skládal ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, ale pouze jedna možnost byla správná. Délka trvání jednoho testu byla 50 minut.

Jak se co nejlépe připravit na přijímačky?

Příprava na přijímačky se nesmí podcenit, vyžaduje opravdu hodně času (a také kofeinu). Díky vzrůstající popularitě nelékařských zdravotnických oborů je hranice pro přijetí každý rok čím dál tím vyšší. Doporučuji s přípravou začít co nejdříve. Klaďte důraz zvlášť na předměty, ze kterých budete přijímací zkoušky skládat, a zkuste si sami vypracovat maturitní otázky. Pokud si myslíte, že máte v daných předmětech hrubé nedostatky, doporučuji si zařídit přípravny kurz k přijímacím zkouškám – určitě doporučuji Bmedic, jakožto absolventka kurzu. Na závěr si určitě pořiďte modelové otázky na danou fakultu, protože si myslím, že právě ony tvoří polovinu úspěchu při přijímacích zkouškách.

Byl pro tebe v něčem obtížný přechod ze středoškolského typu studia na gymnáziu na vysokoškolský?

Ano, vysokoškolské studium je oproti středoškolskému určitě náročnější a vyžaduje mnohem více samostatnosti. Na druhou stranu studuji konečně obor, který mi dává smysl a vyučované předměty mě opravdu baví.

Jaké předměty máš v prvním ročníku?

Většina našich předmětů se hodně podobá těm lékařským, jako je například fyziologie, anatomie, biochemie a histologie. Avšak oproti medikům se učíme pouze základy a nezacházíme do podrobných detailů. Mimo jiné máme předměty zaměřené právě pro naši budoucí profesi, jako je například instrumentální technika, kde se učíme o nových instrumentálních technologiích a později budeme aplikovat tyto znalosti v praxi.

Máš nějaké informace o průběhu praxe, budeš v kontaktu přímo i s pacienty?

Náš obor je profesně zaměřený na praxe, které jsou nepostradatelnou součástí nácviku praktických dovedností, jež využijeme ve svém budoucím povolání. Jednotlivé praxe probíhají v klinických laboratořích ve Fakultní nemocnici u svaté Anny nebo ve Fakultní nemocnici Brno. Postupně se seznámíme se všemi typy laboratoří, jako jsou laboratoře klinické biochemie, hematologie, genetiky nebo mikrobiologie. To nám má pomoci získat představu o našem budoucím uplatnění.

Jak moc časově náročné studium tvého oboru je? Máš třeba čas i na své koníčky nebo na nějakou brigádu?

Studium je poměrně časově náročné, ale myslím si, že pokud člověk umí pracovat s časem, vždy si najde chvíli na své koníčky, přátelé i brigádu při studiu. Osobně si ale myslím, že první semestr by se měl student seznámit s chodem dané fakulty a rozhodně neodkládat studium na poslední chvíli. Ve zkouškovém se to studentovi může vymstít.

Přemýšlela jsi o programu ERASMUS, případně prázdninové zahraniční stáži v rámci vybraného oboru?

Osobně mě tento program neláká, ale myslím, že je to skvělá příležitost, jak si rozšířit své obzory a zlepšit jazykové schopnosti. Naše fakulta nabízí během studia prázdninovou stáž ve Španělsku nebo absolvovat část svého studia na univerzitě ve Velké Británii.

Překvapilo tě v tvém oboru něco, s čím jsi nepočítala před nástupem?

Někteří lidé mají jisté předsudky vůči bakalářským oborům a tvrdí, že jsou oproti těm magisterským, jako je například všeobecné lékařství mnohem jednodušší. S tím nemůžu souhlasit. I když studium medicíny je mnohdy považováno za nejnáročnější, tak i nelékařské obory vyžadují hodně trpělivosti a času.

Jakým směrem by ses chtěla ubírat dál po dokončení bakalářského studia, existuje možnost pokračování v rámci magisterského studia?

Jak už jsem se zmiňovala, zajímám se o hematoonkologii a jednou bych chtěla právě v takové laboratoři nebo v nějakém výzkumném pracovišti nalézt uplatnění. Teoreticky můžu pokračovat v navazujícím magisterském studiu programu Bioanalytik na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, nebo si vybrat studium jiného přírodovědného zaměření na ostatních fakultách po celé České republice.

Máš na závěr nějaké motivační poselství pro možné zájemce o studium laboratorní diagnostiky?

Studium zdravotnických oborů je časově a kolikrát i psychicky náročné, ale ve výsledku se jedná o velmi naplňující studium. Chci všem uchazečům popřát hodně štěstí u přijímacích zkoušek a vzkázat, že i když se nedostanete na svůj vysněný obor na poprvé, hlavně nezoufejte a jděte si za svými sny i nadále, protože sny se mají přece plnit.

Moc ti děkuji za tvůj čas a odpovědi. Přeji mnoho úspěchů při studiu a v oboru.

Autorka je naší lektorkou biologie a studentkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Náhledový obrázek: Ousa Chea

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků