Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Lékařské fakulty

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Lékařská fakulta Ostravské univerzity je nejmladší lékařskou fakultou v České republice. Ačkoliv se nachází ve třetím největším městě Česka, je fakultou nejmenší. A právě mládí a malá velikost jsou její největší výhody. Ostravská univerzita je moderní a zaměřuje se především na individuální přístup ke studentům. Tady nebudete pouze číslo, tady vás učitelé budou znát jménem!

Fakulta je moderním komplexem budov schovaných v klidném prostředí parku. Přestávky mezi hodinami tak v létě můžete trávit na čerstvém vzduchu v parku a v zimě v osvětlených skleněných výklencích, odkud je vidět téměř celý fakultní komplex. 

Pokud by vás v budoucnu zajímala věda a výzkum, je tato fakulta přesně pro vás, neboť již od prvního semestru se studenti účastní vědeckých seminářů, které v pátém ročníku vyvrcholí obhajobou své vlastní vědecké práce. Mimo to se zájemci mohou již od prvního ročníku přihlásit jako pomocníci do vědeckých týmů.

O fakultě

Lékařská fakulta Ostravské univerzity vznikla v roce 1993 jako Zdravotně sociální fakulta. Ta byla zaměřena na nelékařské zdravotnické profese.  Na Lékařskou fakultu se přejmenovala v roce 2010 po získání akreditace pro obor Všeobecné lékařství. Za deset let fungování vychovala fakulta necelých tisíc mladých lékařů a od svého vzniku téměř pět tisíc absolventů bakalářských studijních programů.

Mnozí z vás v roce 2020 jistě zaregistrovali neudělení akreditace na obor Všeobecné lékařství. Důvodem bylo nedostatečné obsazení oboru pedagogy s titulem docent, tedy nebyla nijak zpochybněna kvalita výuky. Po personálních změnách byla hned roku 2021 akreditace fakultě vrácena.

Simulační centrum

V Ostravě můžete najít také druhé největší simulační centrum (cvičnou nemocnici) v Česku. Simulační centrum (SIMLEK) bylo otevřeno v listopadu 2022 a už je plně zapojeno do vzdělávání studentů. Studenti Všeobecného lékařství se do něj dostanou hned v prvním ročníku, stejně tak i studenti bakalářských studijních programů. Součástí simulačního centra je virtuální anatomický stůl Anatomage, chirurgické sály, jednotky ARO a JIP, porodní sály a další. 

Více informací najdete zde: https://simlek.OU.cz

Lékařské obory, které na fakultě můžete studovat:

Všeobecné lékařství

V akreditačním řízení je také obor Zubní lékařství, který bude možné v Ostravě studovat od roku 2023 či od let následujících. Pro studenty je už vše připravené.

Nelékařské obory, které na fakultě můžete studovat:

Všeobecné ošetřovatelství

Zdravotnické záchranářství

Porodní asistence

Nutriční terapie

Fyzioterapie

Více oborů naleznete zde: https://lf.osu.cz/studijniobory/

O studiu Všeobecného lékařství

Studium Všeobecného lékařství na LF OU je podobné jako na ostatních fakultách. První dva roky jsou věnovány teoretickým předmětům. Hlavní náplní vašeho času bude anatomie, biofyzika, histologie a embryologie, fyziologie a biochemie. Následovat budou předměty preklinické – mikrobiologie, patologie, patologická fyziologie a farmakologie. Od letního semestru 3. ročníku vás už budou zajímat klinické obory – chirurgie, vnitřní lékařství, gynekologie, pediatrie a mnoho dalších. Od 3. ročníku vás budou čekat praxe v různých zdravotnických zařízeních po celém Moravskoslezském kraji v čele s Fakultní nemocnicí Ostrava.

Délka studia: 6 let

Získaný akademický titul: MUDr.

Předpokládaný počet přijatých: 134

Počet přihlášek (v roce 2022): 833

Počet přijatých uchazečů (v roce 2022): 177 (odpovídá asi 21 % uchazečů)

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jsou ve formě testů na PC přímo v prostorách fakulty. Skládají se z biologie, chemie a fyziky. Uchazeči odpovídají na třicet otázek z každého předmětu. Otázky jsou formou abcd, kdy pouze jedna odpověď je správná. Za každou správnou odpověď získají uchazeči jeden bod. Na test z fyziky budete mít 35 minut, na test z chemie 30 minut a na test z biologie 25 minut. Testy můžete vyplňovat v libovolném pořadí. Ihned po ukončení testu se vám zobrazí výsledek, což je pozitivum oproti jiným fakultám, kde musíte na výsledky čekat. Minimální počet bodů z každého předmětu je deset.

Datum pro podání přihlášky:

15. 11. 2022 – 15. 3. 2023

(součástí přihlášky musí být potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání)

Datum přijímacích zkoušek:

29. 5. – 9. 6. 2023

Náhradní termín přijímacích zkoušek:

15. 6. 2023

Doporučená literatura

LF OU nemá své vlastní modelové otázky, avšak otázky na přijímačkách jsou velmi podobné jako ty na LF MUNI v Brně. Proto doporučuji učit se z modelových otázek na LF MUNI.

Mezi doporučenou literaturu pak patří např.:

Biologie: Benešová, M. a kol: Odmaturuj! z biologie. Didaktis, 2013

Chemie: Benešová, M., Pfeiferová, E., Satrapová H.: Odmaturuj! z chemie. Didaktis, Brno, druhé přepracované vydání (2014)

Fyzika: Vondra, M.: Fyzika v kostce pro střední školy, ISBN 978-80-253-0228-6

Kompletní seznam a více informací naleznete zde: https://www.OU.cz/studijniobory/?specializaceid=3474

Další informace o studiu

Během studia budete mít možnost vyjet na zajímavé studijní pobyty a zahraniční stáže v rámci programu Erasmus nebo na stáže organizované studentským spolkem IFMSA. Mezi partnerské univerzity fakulty patří např. Univerzita L.U.de.S. Lugano-Pazzallo ve Švýcarsku, Univerzita San Raffaelle v Římě v Itálii, či nově University of Antananarivo na Madagaskaru. Vedle IFMSA funguje na fakultě také Československý spolek mediků. Díky těmto organizacím se budete moct zúčastnit akcí jako Medgames (laser game), Kurz chirurgického šití, Veletrh práce Kam pak?, Nemocnice pro medvídky a mnoho dalších.

Názor na studium studenta 2. ročníku magisterského oboru Všeobecné lékařství

Se školou jsem spokojený hned z několika důvodů – jsme malá fakulta, takže veškerá výuka je více osobní a dle mého názoru je tu taková příjemná rodinná atmosféra. Fakulta spolupracuje především s Fakultní nemocnice Ostrava), kde následně ve vyšších ročnících probíhá výuka klinických předmětů. Fakulta už také disponuje, stejně jako třeba LF MUNI v Brně, cvičnou simulační nemocnicí, která je určena nejen k výuce mediků, ale i pro postgraduální vzdělávání.

Na fakultě je možné se zapojit do nejrůznějších akcí, jako je „Noc vědců“ nebo Den otevřených dveří. Je zde i velmi progresivní a aktivní pobočka IFMSA, která nabízí také řadu aktivit a po nasbírání určitého počtu bodů i například zahraniční stáže po celém světe.

U mimoškolních aktivit určitě nesmíme zapomenout, že také probíhají již tradiční hokejové derby mezi OU (Ostravskou univerzitou) a VŠB (Vysoká škola báňská), které jsou pro mnohé na fakultě srdeční záležitostí.

Názor na studium studentky 2. ročníku bakalářského oboru Všeobecné ošetřovatelství:

Obor Všeobecné ošetřovatelství (pro laickou veřejnost známý jako všeobecná sestra) se studuje tři roky a zakončuje se státní závěrečnou zkouškou a bakalářskou prací. Podmínkou k ukončení studia je také absolvování odborné praxe v rozsahu 3200 hodin. Praxe je také během letních prázdnin, 300 hod.

Vzpomínám si, že jak jsem nastoupila na vysokou, první hodina byla anatomie a hned na nás vychrlili hromadu latinských názvů. Ale vzhledem k tomu, že jsem maturovala na zdravce, mi to nedělalo tak velký problém. Nejtěžší pro mě byla nejspíš anatomie, ale taky se dá říct, že všechno, protože to byl jiný systém učení než na střední a chvíli mi trvalo, než jsem si zvykla. Další semestr byl lehčí v tom, že už jsem pochopila pravidla hry, a zároveň těžší, protože jsme měli spoustu předmětů. Teď ve druháku v zimním semestru je to celkem pohoda, často máme výuku ve Fakultní nemocnici Ostrava, navštěvujeme různá oddělení a dozvídáme se spoustu zajímavostí.

Líbí se mi, že se areál školy nenachází v centru, protože tu je velké pracoviště, klid a velký park. Taky se mi líbí přístup vyučujících ke studentům, jejich ochota nám pomoct, když něčemu nerozumíme. Vyučující se opravdu snaží nám z výuky předat co nejvíce a co nejzajímavěji. Také od nás chtějí zpětnou vazbu. Dokonce jsou rádi, když jim řekneme i negativa. Ale ty jsou málokdy. Nevýhodu vidím v tom, že na fakultě není menza, což řeším jídlem z domu, případně blízkou čínskou restaurací a Albertem. Jinak jsem na LF OU spokojená a neměnila bych.

Názor na studium studentky 3. ročníku bakalářského oboru Nutriční terapie:

Nutriční terapie je obor, od kterého většina studentů očekává, že se bude věnovat stravě sportovců, na LF OU je však zaměřen spíše na stravu podávanou ve zdravotnických zařízeních (především nemocnicích). V průběhu studia student absolvuje spoustu praxe (celkem 800-1000 hodin podle formy studia), která se koná mimo nemocnice také v nutričních poradnách (včetně té na LF), a kterou je možné vykonávat i mimo Ostravu. Oproti jiným univerzitám má student možnost se lépe naučit pracovat s nutričními softwary, které jsou mu k dispozici už od prvního semestru. Ve výsledku si tedy student odnáší řadu schopností a dovedností uplatnitelných i mimo nemocniční prostředí.

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků