Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Studium LF

Představení oboru Farmacie

Farmacie je lékařský zdravotnický obor, který můžete v České republice studovat na Masarykově univerzitě v Brně nebo na Univerzitě Karlově v Hradci Králové. Ve spolupráci s hradeckou fakultou je také akreditován obor Vojenská farmacie na Univerzitě obrany. Slovenské školy nabízejí studium na Univerzitě Komenského v Bratislavě a na Univerzitě veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košicích.

Pokud se rozhodnete pro studium farmacie, je potřeba počítat s pětiletým denním studiem, po jehož absolvování odcházíte s titulem Mgr. Na rozdíl od absolventů medicíny není nutné si po škole splnit atestace k samostatnému výkonu povolání, nicméně máte možnost si je doplnit v několika různých odvětvích. Tím získáte způsobilost pro odbornější práci, např. profese klinického farmaceuta. Stejně tak se můžete přihlásit do rigorózního řízení a získat titul PharmDr. (tzv. malý doktorát), případně vystudovat navazující doktorské studium a získat titul Ph.D.

A jaké uplatnění vás po vystudování této náročné školy čeká? Tradiční a velmi potřebná pozice je práce v lékárně. Může to být to pravé pro společenské povahy toužící po přímém kontaktu s pacienty. Společně s farmaceutickými asistenty, kteří absolvovali studium na VOŠ, poskytujete konzultační a poradenskou odbornou činnost, vydáváte léčiva a připravujete individuálně připravované léčivé přípravky (jedná se o masti, čípky, globule a jiné) podle receptů od lékařů. Zároveň nesete plnou zodpovědnost za výdej a správné dávkování odpovídajících léků. I lékař totiž může udělat při předepisování chybu a je tedy na lékárníkovi vše kontrolovat a případně změnit dávkování, či hledat jiné alternativy. S prací za tárou (označení pro výdejní plochu v lékárně) se každopádně setkají všichni studenti při povinné 6měsíční školní praxi.

Bylo by však mylné myslet si, že tímto výběr povolání pro farmaceuty končí. Další možností uplatnění je farmaceutický, chemický či kosmetický průmysl, který v moderní době náročných technologických postupů potřebuje odborníky z oboru. Můžete se tak podílet na výzkumu, vývoji, výrobě nebo kontrole léčiv. Díky nabytým znalostem ze školy, které zdaleka nekončí u chemie, ale sahají do oblastí ekonomie, práva a etiky zdravotnictví, cenové politiky léčiv nebo ekologie, jste nenahraditelnými odborníky. S tím souvisí i velmi nízká nezaměstnanost absolventů farmaceutických fakult.

Pokud netoužíte po přímém kontaktu s pacienty, mohla by pro vás být ideální volba zdravotnických zařízení, jako jsou laboratoře v nemocnicích, poliklinikách či v soukromém sektoru. S touto “nelékárenskou” praxí se v průběhu studia také potkáte. Pro zájemce o vědeckou činnost jsou zase otevřené pozice ve výzkumných organizacích, jako je Akademie věd ČR nebo odborné ústavy při univerzitách. V neposlední řadě je možnost pracovat ve státních úřadech např. v SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) či ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR).

Naopak toužíte-li po úzkém kontaktu nejen s pacienty, ale i lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky, můžete se stát klinickým farmaceutem. Ten díky své odbornosti zvyšuje úroveň péče o pacienty v nemocnicích tím, že posuzuje vhodně zvolenou farmakoterapii a zaměřuje se na řešení interakcí mezi léčivy, na rizika pro pacienty a jiné. V moderním zdravotnictví už je proto nedílnou součástí zdravotnického týmu, který k léčbě přistupuje komplexně. Podmínkou pro samostatný výkon tohoto povolání je však nezbytné splnit si specializovanou způsobilost v oboru klinická farmacie – tedy atestaci. To stejné platí pro výkon práce vedoucího lékárny, či získání odbornosti farmaceutická technologie nebo radiofarmaka.

Studium farmacie rozhodně není jen teoretické, ale i praktické. Od prvního ročníku strávíte stovky hodin v laboratořích, kde si otestujete své nabyté znalosti z přednášek a seminářů. Povinné i volitelné praxe vás provází už od prvního ročníku a některé lze absolvovat i v zahraničí. Stejně tak je možné vyjet na studium do zahraničí v rámci programu Erasmus+. Další výhodou je, že je studijní program rovnou pětiletý, nemusíte díky tomu řešit přijímačky do navazujícího studia, bakalářskou práci ani bakalářské státnice.

Jak je vidět, farmacie nabízí široké možnosti uplatnění a každý student si tak může vybrat, kterým směrem se vydá. Škola určitě patří k těm náročnějším, ale pokud vás baví předměty chemie, biologie a máte chuť stát se součástí týmu zdravotníků, tento obor vás určitě nezklame. Po absolvování se nemusíte obávat, že byste nenašli místo v oboru a díky celoživotnímu vzdělávání máte možnost se neustále profesně rozvíjet a posouvat dál.

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků