Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Lékařské fakulty

Představení předmětů prvního ročníku na LF UP

Pokud jste byli jedni z těch šťastných, co se dostali na svou vysněnou fakultu, zřejmě přemýšlíte, co vás nyní asi tak čeká. Věříme, že máte nějakou představu o tom, jaké předměty se na medicíně vyučují, ale myslím, že se najde i pár takových, které vás překvapí. Naše olomoucká lektorka Terka si pro vás dnes připravila ukázku toho, co vás nemine na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V prvním ročníku svého studia si budete zapisovat předměty výhradně se statusem A, což jsou povinné předměty.

Anatomie

Proč začít právě zde? Může to být jak z důvodu abecedního, tak ale především z pohledu náročnosti. Anatomie je dvousemestrální předmět zakončený ústní zkouškou a zahrnuje přednášky, praktická cvičení a velkou spoustu samostudia. Co se týče teoretické části, přednášky probíhají dvakrát týdně po devadesáti minutách, s tím, že se zde dozvíte základ, na který budete navazovat na praktikách. Proto se vyplatí si zvolit takový rozvrh, kde budete mít první přednášky a cvičení až potom. Nicméně, pokud se vám to takhle nepovede, nevadí, samostudiu se budete muset věnovat tak či tak. Praktická cvičení potom probíhají napůl v učebně, kde si znovu zopakujete teoretickou část a zaměříte se na větší detaily a druhá půlka se odehrává na pitevně. Tady si ověříte a osvojíte své znalosti v praxi. Velice doporučuji navštěvovat pitevnu i v rámci samostudia, protože si jednak zpestříte výuku, takže se vám to kvantum informací bude lépe pamatovat a jednak vám to ulehčí tzv. popitevku, což je zkouška praktických znalostí přímo na pitevně u daných preparátů. Na každé praktikum je potřeba s sebou mít plášť a gumové rukavice, dále se hodí mít pinzetu, ale určitě se bez ní obejdete. Jedenkrát za semestr vás bude čekat pitevní týden, kde budete po skupinách pitvat úplně od základu část těla, kterou si vyberete. Proto je fajn mít „nakoukané“ preparáty z pitevny, kde zjistíte, že v realitě není vždy všechno jako v učebnici na obrázku.

Biologie

Biologie vás bude provázet oba dva semestry v prvním ročníku a na konci vás z ní bude čekat písemná zkouška. Teoretická část tohoto předmětu probíhá vždy jednou týdně a trvá 90 minut. Cvičení se odehrávají na ústavu biologie, kde budete často pracovat s biologickým materiálem. Je tedy dobré mít na každou hodinu obstarané gumové rukavice a plášť, nicméně ten není vyloženě nutný. Obsahem praktik bude především mikroskopování, kultivace a ve druhém semestru řešení problematik genetiky.

Biofyzika

Předmět biofyzika je opět na dva semestry a skládá z části teoretické a části praktické, přičemž obě dvě části jsou pouze jedenkrát týdně devadesát minut. Na praktických cvičení se budete zabývat především fungováním vyšetřovacích přístrojů. Na každé hodině pracuje skupinka dvou až tří lidí s jiným přístrojem a postupně se „točíte“, takže se během roku dostanete opravdu ke všemu. Z naměřených hodnot se zpracovává protokol, který se další praktikum odevzdává. Dobrá zpráva je, že stačí mít protokol vypracovaný pouze jedním člověkem z dané dvojice nebo trojice, takže se tak prostřídáte a ulehčíte si práci (proto je výhodnější pracovat ve trojici 😉).

Lékařská chemie

Trochu obávaný předmět, jelikož ho budete ukončovat zkouškou už v zimním semestru. Opět má část teoretickou, která je dvakrát za týden a část praktickou, která vás čeká pouze každých 14 dní. Na praktikách si vyzkoušíte titraci, měření pH, budete provádět spoustu a spoustu výpočtů a (u většiny vyučujících) před začátkem každého cvičení se píše test, který doporučuji nepodcenit. U každého pracovního stolu sedí jedna dvojice, která po celou hodinu spolupracuje a na závěr vypracovává protokol, který se odevzdává na dalším cvičení. Vybavení na hodinu se skládá z rukavic, psacích potřeb, pravítka a sešitu na poznámky a výpočty.

Biochemie

Na Lékařskou chemii navazuje v letním semestru biochemie, která bude medicíně už poněkud bližší a pro většinu z vás i zajímavější. Z logiky i obsah učiva bude o něco rozsáhlejší, a tedy cvičení nebudou pouze jednou za 14 dní, ale každý týden. Co se týče výbavy, ta zůstává stejná jako u předchozího předmětu. Na praktikách budete zkoumat vlastnosti aminokyselin, sacharidů i lipidů, setkáte se s chromatografií, fotometrií a stanovováním nízkomolekulárních látek. Celkově trvají praktická cvičení přes dvě hodiny, takže se připravte, že odtud budete chodit často vyčerpaní. Proto doporučuji nemít ve stejný den jiný hodně náročný předmět, jako třeba anatomii. Nicméně zkouška z biochemie vás čeká až v zimním semestru ve druhém ročníku, takže se není zatím čeho bát.

Histologie a embryologie

Od letního semestru vám začínají hodiny histologie, které budou probíhat teoretickou i praktickou formou jedenkrát týdně. Cvičení se odehrávají ve specializované učebně, kde si budete prohlížet virtuální (a pro dobrovolníky i sklíčkové) preparáty jednotlivých tkání. Tento semestr se setkáte spíše s obecnou histologií, tedy budete si ukazovat jednotlivé typy buněk, jejich spojení, pak například periferní obraz krve či základní stavbu lymfatického systému. Další semestr, už ve druhém ročníku, se budete věnovat histologii konkrétních systémů a nakonec i embryologii. Na konci zimního semestru druhého ročníku vás čeká písemná zkouška z tohoto předmětu a na konci letního semestru v prváku pouze zápočet ve formě testu, který bude z probíraných preparátů, nikoliv teorie.

Latina a lékařská terminologie

Pokud vás na střední škole bavily cizí jazyky, tohle bude předmět pro vás. Naučíte se pojmenovat struktury lidského těla v latině, proberete základy gramatiky a na závěr si vyzkoušíte číst chorobopisy. Jedná se pouze o půl-semestrální předmět a ukončuje se písemnou zkouškou. Je fajn si ho zapsat do zimního semestru, protože vám pomůže v učení se anatomie, ale na druhou stranu, pokud si ho zapíšete až do letního semestru, budete už spoustu slovíček právě z anatomie znát a na zkoušku se vám bude snáz učit. Takže ani jedna varianta není vyloženě k zahození.

Etické základy komunikace pro odbornou praxi

Tento předmět se uskutečňuje pouze třikrát za semestr s tím, že je to spíše takové povídání, než učení se v tom pravém slova smyslu. Náplní je předložení studentům něco z historie medicíny, připravit je na komunikaci s pacientem, která je bude čekat následující rok, a v neposlední řadě říct si něco o zachování profesionality a důstojnosti lékaře. Předmět se ukončuje kolokviem, které probíhá formou skupinové diskuze na vybrané téma.

První pomoc

Jeden z nejzáživnějších předmětů v prvním ročníku pro ty, které nebaví se pořád jen utápět v knihách. Na těchto hodinách se zaměříte především na záchranu pacienta, takže od správného vyhodnocení situace, až po provedení resuscitace. Výuka probíhá na Centesimu, kde se nachází speciální pomůcky pro tuto výuku. Celkem se první pomoc vyučuje 3x a pouze v letním semestru, nicméně pokud je zájem, jsou ochotni vám dát ještě další opakovací hodinu. Zakončení je formou kolokvia, často to probíhá tak, že pouze odpovídáte na otázky, jak byste se zachovali v dané situaci, ale počítejte s tím, že vám mohou nasimulovat i nějaký případ, a vy budete muset postupovat krok za krokem tak, jak byste to dělali, kdyby to byla reálná situace.

Autorka je studentkou LF UPOL a naší lektorkou biologie.

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků