Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Přijímací zkoušky

Přehled výsledků přijímacího řízení na LF MU

Každým rokem vydává Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně statistiky z proběhlých přijímacích zkoušek. V letošním roce se na oficiálním webu lékařské fakulty objevil také přehled bodových zisků posledního přijatého uchazeče za uplynulých deset let. V tomto článku se podíváme na výběr ze statistik výsledků přijímacího řízení právě na tuto fakultu, zejména na obory Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

Všeobecné lékařství (VL) je tradičně oborem, o nějž je zcela bezkonkurenčně největší zájem a také je mu věnováno nejvíce zdrojů. Pro akademický rok 2022/23 je stanoven předpokládaný počet zapsaných studentů 430. Jedná se v podstatě o odhad založený na počtu zapsaných studentů v předchozím roce. Pro srovnání byl počet zapsaných studentů v roce 2020 odhadován na 380, vidíme tedy, že počet studentů v prvním ročníku o něco vzrostl.

Na níže uvedených grafech jsou znázorněny uváděné hodnoty pro VL za posledních 10 let. Jediný trend, o němž můžeme mluvit s jistotou je pokles zájmu o studium VL na LF MU, vyjádřený poklesem celkového počtu uchazečů. Průměrný počet uchazečů o studium mezi lety 2012 a 2021 byl 3485, v téže době byl průměrný počet přijatých uchazečů 726. Počet přijatých uchazečů očividně překračuje kapacitu ročníku, řada studentů se přirozeně nehlásí pouze na jednu fakultu, a k řádnému zápisu tudíž i (z jiných důvodů) vůbec nedojdou.

Mezi lety 2012 a 2022 byl průměrný počet bodů posledního přijatého uchazeče 73,45. V grafickém znázornění se objevuje jeden velmi výrazný vrchol, tedy rok 2021, kdy bodová hranice byla na 84 bodech. V témže roce bylo evidováno celkem 3221 uchazečů a bylo jich 665 přijato ke studiu – obojí jsou podprůměrné hodnoty. Za letošní rok (2022) je znám pouze bodový zisk posledního přijatého uchazeče, který je 72.

Pro zubní lékařství (ZL) uvedeme obdobné hodnoty. Pro akademický rok 2022/23 je počet zapsaných studentů stanoven na 55, v roce 2020 to bylo 50 studentů.

Grafy pro ZL ukazují na podobný trend, za posledních deset let poměrně jasně klesl celkový počet uchazečů o studium, zároveň je také v posledních 5 letech patrné, že klesá i počet přijetých studentů. Bodový zisk posledního přijatého uchazeče zůstává až na výjimky podobný, v průměru je to 86,1 bodu. Průměrný celkový počet uchazečů byl 1351, průměr přijatých byl 105.

Na závěr nesmíme zapomenout ani na bakalářské obory. Analýzy jednotlivých oborů jsou nad rámec tohoto článku, jelikož v průběhu let se jednak měnily obory samotné, jednak v různých letech informace o bodových ziscích buď zcela chybí, nebo jsou ve zveřejněných statistikách označeny hvězdičkou bez dalšího vysvětlení.

Absolventi bakalářských oborů bezpochyby tvoří kritické části zdravotnického systému, je proto poněkud s údivem, že průměrný počet přijatých studentů do jednotlivých oborů za roky 2020 a 2021 je pouze 44. Z celkového počtu přibližně 3100 uchazečů jich bylo v uvedených letech celkově přijato ke studiu asi 440.

Veškeré statistiky uvedené v tomto článku vycházejí ze zpráv o výsledcích přijímacího řízení, které jsou dostupné na této stránce a také na oficiálním webu Lékařské fakulty MU (Uchazeči – Magisterské studium – karta Výsledky zkoušek).

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků