Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky 2023

I když ještě nejsou úplně na dohled, už se skrývají těsně za obzorem. Něco přes půl roku dělí studenty od přijímaček na lékařské fakulty v Česku i na Slovensku. Je proto na místě shrnout si podstatné informace, které se jich týkají, abyste si mohli lépe vybrat nebo aby náhodou nedošlo k nějakému formálnímu omylu, jenž by vám ve studiu mohl zabránit. V článku se tak dozvíte o důležitých datech, formalitách i nabídce předmětů, které jednotlivé fakulty nabízí. Pro více informací se pak můžete prokliknout na weby jednotlivých fakult.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Brněnská medicína má v nabídce mnoho různých programů. Zájemci o Všeobecné a Zubní lékařství jsou vybráni dle výsledků testů z biologie, chemie a fyziky, vždy po čtyřiceti otázkách. Na Všeobecné lékařství se můžete dostat i tzv. na průměr nebo si u přijímaček pomoct bodovou bonifikací za jazykový certifikát na úrovni C1 a výše, umístění na SOČ nebo různých olympiádách a další zkoušky. Na bakalářské programy a magisterského Embryologa uchazeči skládají vždy test z biologie a k němu jeden nebo dva další testy z chemie, fyziky, či somatologie. Studovat zde můžete Fyzioterapii, Dentální hygienu, Nutriční terapii, Laboratorní diagnostiku ve zdravotnictví, Optiku a optometrii, Ortoptiku, Radiologickou asistenci, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistenci a Zdravotnické záchranářství. Pro přijetí na poslední jmenované je také potřeba složit test fyzické zdatnosti.   Náhradní termíny fakulta nevypisuje.

Den otevřených dveří: 14. a 18. ledna 2023

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. února 2023

Termín přijímacích zkoušek: Všeobecné a Zubní lékařství 16. a 17. června 2023, Embryolog a bakalářské programy 22. června 2023

Více informací: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity | MED MUNI

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

První z pražských fakult přijímá studenty na magisterské programy Všeobecného a Zubního lékařství, ale také na bakalářské – Adiktologie, Nutriční terapie, Egoterapie, Porodní asistence, Fyzioterapie a Všeobecné ošetřovatelství, první dva z nich také v kombinované formě. Studenti Všeobecného a Zubního lékařství jsou přijímáni na základě testů z fyziky, chemie a biologie s možnou bonifikací za výsledky ze střední školy v matematice. Uchazeči o bakalářské studium skládají zkoušku pouze z biologie. Na Všeobecné lékařství a Fyzioterapii je dokonce možné dostat se i bez zkoušek, pouze za dobrý průměr.

Den otevřených dveří: 7. ledna 2023

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. února 2023

Termín přijímacích zkoušek: Všeobecné a Zubní lékařství 5. června 2023, bakalářské programy 7. června, 16. června 2023 (náhradní termín)

Více informací: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Nejkomplexnější přijímací zkoušky má nejspíš 2. Lékařská fakulta v Praze. Uchazeči o program Všeobecného lékařství skládají písemné testy z biologie, fyziky a chemie, dohromady 75 otázek, a test všeobecných předpokladů, třicet otázek. Při postupu do druhého kola poté rozhoduje ústní pohovor, kde si uchazeč před tříčlennou komisí vylosuje dvě otázky. Cílem je zjistit komunikační dovednosti, schopnost obhájit vlastní názor a zájem o zvolený obor. Na Fyzioterapii už stačí jen šedesát otázek z biologie, fyziky a chemie, ale test všeobecných předpokladů i pohovor zůstává stejný. Stejně tak tomu je i u Všeobecného a Pediatrického ošetřovatelství v kombinované formě studia, kde je pouze první test nahrazen třiceti otázkami z biologie s důrazem na biologii člověka.

Den otevřených dveří: 14. ledna 2023

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. února 2023

Termín přijímacích zkoušek: Všeobecné lékařství 12. a 13. června 2023 (písemně), 14. 6. 2023 (pohovor); Fyzioterapie 7. června (písemně) a 8. června (pohovor); Všeobecné ošetřovatelství (kom.) a Pediatrické ošetřovatelství (kom.) 7. června (písemně) a 8. června (pohovor)

Náhradní termíny pro všechny programy: 22. června (písemně) a 23. června (pohovor) 

Více informací: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Podobně jako předchozí fakulta vede přijímačky i poslední z těch pražských. Test na Všeobecné lékařství obsahuje devadesát otázek z biologie, fyziky a chemie, v druhém kole pak rozhoduje pohovor, který hodnotí komunikační schopnosti. Je také možné od přijímací zkoušky upustit, pokud má student dobrý průměr známek a zároveň zaznamenal nějaký úspěch, ať už v podobě oceněné středoškolské práce nebo třeba ve sportu. Budoucí fyzioterapeuti musí uspět u šedesáti otázek z biologie a fyziky a následného pohovoru, dentální hygienici a nutriční terapeuti zase u šedesáti otázek z biologie a chemie, kdy pohovor pak čeká jen terapeuty. Zájemci o Všeobecné ošetřovatelství budou řešit padesát otázek ze základů biologie člověka a pokud budou úspěšní, také předvedou své schopnosti u pohovoru.

Den otevřených dveří: 6. ledna 2023

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. února 2023

Termín přijímacích zkoušek: 7. června 2023 (písemně všechny programy), 8. a 9. června (pohovory všechny programy), 28. června 2023 (náhradní termín)

Více informací: 3. lékařská fakulta (cuni.cz)

Lékařská fakulta v Hradci Králové UK

V Hradci Králové můžete studovat dva magisterské programy lékařství, Všeobecné a Zubní. Test je pro tyto dva programy stejný, po dvaceti otázkách z biologie, somatologie, fyziky a chemie. Test na bakalářský program Všeobecného ošetřovatelství má čtyřicet otázek prověřujících biologii člověka a dvacet otázek ze všeobecné vzdělanosti. Náhradní termíny fakulta přiděluje pouze zcela výjimečně v odůvodněných závažných případech.

Den otevřených dveří: 3. prosince 2022

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. února 2023

Termín přijímacích zkoušek: Všeobecné a Zubní lékařství 15. června 2023, Všeobecné ošetřovatelství 20. června 2023

Více informací: Lékařská fakulta v Hradci Králové | Lékařská fakulta UK v Hradci Králové (cuni.cz)

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Olomoucká fakulta nabízí dva magisterské programy – Všeobecné a Zubní lékařství. Na oba se skládají stejné písemné testy z fyziky, chemie a biologie, a pokud se tak uchazeč hlásí na oba, stačí testy napsat jen jednou. Náhradní termíny fakulta nevypisuje.

Den otevřených dveří: Všeobecné a Zubní lékařství 2. prosince 2022 a 14. ledna 2023

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 15. března 2023

Termín přijímacích zkoušek: 6. června 2023

Více informací: Lékařská fakulta UP (upol.cz)

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Co nenabídla fakulta lékařská, nabízí Fakulta zdravotnických věd. Najdete zde tak hned několik bakalářských programů v prezenční formě – Fyzioterapie, Radiologická asistence, Ergoterapie, Pediatrické ošetřovatelství, Ochrana a podpora zdraví, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotnické záchranářství. Poslední čtyři z nich fakulta nabízí i v kombinované formě studia. Písemná zkouška je pro všechny obory stejná a počítá se pro více přihlášek, pokud pak chcete být záchranářem, musíte se ještě v druhém kole připravit na test fyzické zdatnosti. Náhradní termíny se stejně jako na Lékařské fakultě nevypisují.

Den otevřených dveří: 2. prosince 2022 a 14. ledna 2023

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 15. března 2023

Termín přijímacích zkoušek: 8. června 2023 (bakalářské prezenční), 9. června 2023 (bakalářské kombinované), 15. června 2023 (test fyzické zdatnosti)

Více informací: Fakulta zdravotnických věd UP (upol.cz)

Lékařská fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Slovenské zastoupení na tomto seznamu bude v červnu vybírat z uchazečů na programy Všeobecného a Zubného lékarstva. Konkrétní termín přijímací zkoušky určuje fakulta podle abecedy a koná se samostatně na každý z programů, výsledek z jedné tak není možné využít pro druhý program. Samotný test se poté skládá ze sta otázek z biologie a sta otázek z chemie.

Den otevřených dveří: 11. listopadu 2022

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. února 2023

Termín přijímacích zkoušek: Všeobecné lékarstvo 12. – 20. června 2023, Zubní lékarstvo 21. a 22. června 2023, 23. června (náhradní termín pro oba programy)

Více informací: Lekárska fakulta (uniba.sk)

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků