Lékařské fakulty
Přijímací zkoušky
Studium LF

Přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy 

Podání přihlášky na Lékařskou fakultu v Plzni UK je nutné provést zpravidla do konce února. Pro podání přihlášky jsou možné dvě formy elektronické podání za 830 Kč, nebo ve formě listinné za 880 Kč. Informace jsou aktuální k červenci roku 2023.

Pozvánka k přijímací zkoušce se uchazečům posílá nejpozději 30 dní před termínem konání. Doručení probíhá prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Přijímací zkoušky na Plzeňské lékařské fakultě mají formu písemného testu z fyziky, chemie a biologie. Skládá se ze 75 otázek. Na každou otázku existuje pouze jedna správná odpověď ohodnocená jedním bodem. Za špatné odpovědi se body nestrhávají. Maximální možný počet bodů je 75 a z každého předmětu lze dosáhnout 25 bodů.

Uchazeči mají časový limit 135 minut na absolvování testu. Během tohoto času je nutné odpovědět na otázky a řádně vše přepsat do záznamového archu. Je důležité si efektivně naplánovat čas a správně ho rozložit. Ale nemusíte se bát. Oproti jiným přijímacím řízením na lékařské fakulty máte velké množství času a hodně studentů test odevzdává ještě před vypršením časového limitu. Co se týká náročnosti plzeňských přijímaček, určitě patří k těm jednodušším. Samozřejmě ale i tak vyžadují důkladnou přípravu.

Průběh přijímaček má řadu podmínek, na které nesmíš zapomenout. Je povoleno používat jen školní kapesní kalkulačku. Nezapomeň s sebou propisovací tužku modré barvy. Během zkoušky se nesmí používat žádné elektronické přístroje a všechny musí být vypnuté. V případě nemoci nebo zdravotních komplikací během zkoušky máš možnost požádat děkana fakulty o náhradní termín. Pokud opustíš místnost během testu, považuje se za dokončený a není možnost se k němu vrátit. Porušení těchto pravidel vede k vyloučení ze zkoušky. 

Přijetí bez přijímaček

Tato možnost je pouze u všeobecného lékařství. Vyžaduje se, absolvování výuky českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole nebo na víceletém gymnáziu po dobu posledních čtyř let. Uchazeči musí mít absolvovat předměty z fyziky, chemie, biologie a matematiky ve všech posledních čtyřech letech studia na střední škole.


Průměr z předmětů fyzika, chemie, biologie a matematika nesmí překročit hodnotu 1,20 zaokrouhlenou na dvě desetinná místa. Hodnotí se vysvědčení za 1., 2., 3. ročník z konce školního roku a pololetní vysvědčení za 4. ročník.


Uchazeči musí v listinné podobě zaslat žádost o upuštění od přijímací zkoušky spolu s originálem katalogového listu, který je potvrzený střední školou, nebo s úředně ověřenou kopií vysvědčení.

Zveřejní výsledků je 2-3 dny po konání přijímaček, termín se může mírně lišit. Fakulta vždy udává přesné datum zveřejnění, ale podle mé vlastní zkušenosti to bývá dříve. Nejprve jsou  zveřejněné body, kterých jste dosáhli. Poté se dozvíte zda jste přijati. Je třeba si uvědomit, že bodová hranice se může každý rok lišit. Obvykle zůstává podobná, není to však pravidlem. Proto je důležité nedělat unáhlená rozhodnutí a počkat na oficiální zveřejnění konečného pořadí.

Nesouhlasíš s rozhodnutím o přijetí na fakultu, je možné se odvolat. Odvolání neprobíhá aktivně z tvojí  strany. Neposíláte žádné dokumenty a vyjádření. V případě, že se chceš odvolat z důvodu, že něco neproběhlo správně pak taková možnost je. Podle počtu zapsaných uchazečů fakulta posouvá hranici, dokud nebude kapacita plně naplněna. Nemusíte tedy zoufat, pokud nebudete přijati na poprvé. Bylo by velkou výjimkou, kdyby se hranice alespoň o 1 bod neposunula. 

Na co se u jednotlivých předmětů zaměřit?

Chemie

V anorganice očekávej otázky na vzorce, molární hmotnost, výpočet pH na základě koncentrace, stechiometrické koeficienty u rovnic, oxidační čísla. Budou se ti hodit i Informace vyplývající z periodické tabulky.
V organice jsou velmi časté otázky na chirální uhlíky, vzorce sacharidů a heterocyklů, důležitá je i znalost citrátového cyklu.

Fyzika

Klíčovým tématem jsou vzorce, jednotky a jejich rozepsání na základní. Klade se důraz také na příklady týkající se zvuku, tlaku, elektřiny a optiky. Velmi oblíbeným příkladem je výpočet poločasu rozpadu, nebo zapojování rezistorů.

Biologie

Věnuj pozornost následujícím tématům. Jedním z nich jsou historické objevy. ty novodobé. Dalším důležitým tématem je buňka. Je třeba mít i znalosti o organelách a jejich funkcích.

Genetiku byste při přípravě neměli vynechat. Je nezbytné se seznámit s genetickými principy a základními pojmy, ty vedou ke správnému porozumění zadání. Často se totiž setkáš s příklady, které nejsou náročné, ale bez základní terminologie se neobejdeš.


Dalším tématem jsou jednotlivé soustavy člověka, zejména kardiovaskulární systém.

Rady a tipy

Testové otázky se opakují, hlavně v chemii a fyzice. Zaměř se proto na konkrétní fakultu. Využij její modelové otázky a testy z minulých let. Plzeňská fakulta vždy na svých stránkách testy zveřejňuje. Věř, že po projetí alespoň 5 testů uvidíš, že i strašák jako fyzika nemusí být nic hrozného. 

Časový limit je zde až příliš dlouhý, nemusíš spěchat a vše si několikrát přečti. Doporučila bych ti prvně test vyplnit a následně přepisovat do záznamového archu. Testové otázky ze všech předmětů dostaneš naráz, záleží jen na tobě, kterým předmětem začneš. Já osobně začala vždy psát předmět, který mi jde nejlépe. Každá úloha je za 1 bod a je jedno z jakého předmětu tento bod získáš.

Hodně štěstí na přijímačkách!

Přijímačky jsou náročnou zkouškou a jedním z mnoha kroků na tvé cestě k lékařské profesi. Nezapomeň se důkladně připravovat v průběhu studia na střední škole, hlavně v posledním ročníku. Věřím, že s pevnou vůlí dosáhneš úspěchu a staneš se součástí prestižní Lékařské fakulty v Plzni. 

Další zajímavosti

Doplňky stravy a léky pro lepší paměť, aneb co brát či nebrat při učení

Asi každý z nás někdy přemýšlel nad tím, jaké by bylo mít lepší paměť, rychleji se učit a vydržet studovat déle. Stejně tak nás asi všechny napadlo, jestli náhodou neexistuje nějaká tabletka, která by nám s tím pomohla. Pojďme se spolu podívat, jaké přípravky a léky s tímto účinkem existují, jak moc je prokázaná jejich […]

Pavlína Svobodová fyzioterapií léčí sterilitu a pomáhá lidem s chronickými bolestmi

Mgr. Pavlína Svobodová se věnuje fyzioterapii podle Ludmily Mojžíšové už skoro 30 let. Učila se ji od paní Hany Volejníkové, žačky L. Mojžíšové. Svou profesní dráhu začala ve Fakultní nemocnici Brno v porodnici na Obilním trhu, kam se loni vrátila poté, co mnoho let působila jako vedoucí fyzioterapie Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace ve Fakultní […]

Více článků