Přijímací zkoušky

Přijímačky 2022

Ačkoliv máme do přijímaček ještě daleko, není vůbec od věci shrnout si podstatné informace o podmínkách přijímacího řízení na vybraných lékařských fakultách v České a Slovenské republice. Veškerá příprava by totiž přišla vniveč, jestliže nestihnete poslat včas správnou přihlášku předepsaným způsobem. Připravili jsme si proto pro vás přehled těch nejdůležitějších informací, dat a údajů, na které byste rozhodně neměli zapomenout.

Lékařská Fakulta Masarykovy Univerzity – Brno

Kromě magisterských programů Všeobecného a Zubního lékařství, nabízí LF v Brně také magisterský studijní program „Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog“ a celou řadu bakalářských oborů – Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, Porodní asistence, Fyzioterapie, Dentální hygiena, Nutriční terapie a další. Důležitou skutečností je, že na obor Všeobecné lékařství můžete být přijati i bez vykonání přijímacích zkoušek, a to na základě prospěchu na střední škole – tímto způsobem může být zapsáno až 50 % uchazečů o tento program.

Pokud vás přijímací zkoušky na obor Všeobecné lékařství neminou, můžete si přilepšit bodovou bonifikací na základě jedné z podmínek, do nichž patří uznání jazykových certifikátů C1 a výše, umístěný na pozicích ve vybraných soutěžích případně další uvedené zkoušky. Celý popis bodové bonifikace i detaily prominutí přijímacích zkoušek naleznete na stránkách fakulty.

Přijímací zkoušky na magisterské obory sestávají z testů z biologie, chemie a fyziky. Na bakalářské obory jsou vybrané testy dva nebo tři z výše uvedených, případně ze somatologie. Uchazeči o obor Zdravotnické záchranářství musí také splnit praktickou část zkoušky – fyzické testy.

Den otevřených dveří: 15. 1. 2022 a 19. 1. 2022

Termín přijímacích zkoušek:

17. nebo 18. června 2022 – Všeobecné a Zubní lékařství

23. června 2022 – obor Embryolog a bakalářské programy

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. 2. 2022

Více informací: https://www.med.muni.cz/

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

V Olomouci jsou na lékařské fakultě nabízeny obory Všeobecné a Zubní lékařství, bakalářské obory zaštiťuje Fakulta zdravotnických věd. Před pár lety byla zrušena možnost prominutí přijímacích zkoušek na základě středoškolského prospěchu, tudíž chcete-li do Olomouce, musíte se prokousat přijímačkami. Na přijímačkách se píší testy z předmětů biologie, chemie a fyzika. Termín přijímacích zkoušek je pouze jeden a náhradní termín fakulta nevypisuje.

Den otevřených dveří: 15. 1. 2022 (on-line)

Termín přijímacích zkoušek:

7. června 2022

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 15. 3. 2022

Více informací: https://www.lf.upol.cz/

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV nabízí celou řadu bakalářských studijních programů včetně Fyzioterapie, Ergoterapie, Zdravotnického záchranářství, Všeobecného ošetřovatelství, Porodní asistence a dalších. Přijímací zkoušky se skládají z dvou testů, jednoho ze somatologie a druhého z vybraných otázek z přírodních a společenských věd včetně obecných studijních předpokladů. Zájemci o Zdravotnické záchranářství se i zde musí připravit na fyzické testy.

Den otevřených dveří: 3. 12. 2021

Termín přijímacích zkoušek:

9. června 2022 – pro prezenční studium

10. června 2022 – pro kombinované studium

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 15. 3. 2022

Více informací: https://www.fzv.upol.cz/

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – Praha

Na 1. LF Univerzity Karlovy se zájemci mohou hlásit na magisterské obory Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a také na bakalářské obory Adiktologie, Fyzioterapie, Porodní asistence, Ergoterapie a Nutriční terapie. Přijímací zkouška na magisterské obory sestává jako obvykle z testů z fyziky, chemie a biologie. Na bakalářské obory sestává pouze z testu z biologie.

Na této fakultě můžete být přijati do programu Všeobecné lékařství také na základě studijních výsledků ze střední školy, máte-li za definované období studijní průměr do 1,10. Dále si můžete u přijímacích zkoušek i na Zubní lékařství přilepšit bonifikací z matematiky nebo z určených předmětových olympiád.

Den otevřených dveří: 8. 1. 2022

Termín přijímacích zkoušek:

15. června 2022 – bakalářské obory

16. června 2022 – magisterské obory

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. 2. 2022

Více informací: https://www.lf1.cuni.cz/

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – Praha

Na další lékařské fakultě v Praze lze studovat magisterský program Všeobecné lékařství a bakalářské programy Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství. Podle dostupných informací z minulých let je potřeba na všechny programy úspěšně složit přijímací zkoušky, které sestávají nejen z testů z obvyklých předmětů, ale také z ústního pohovoru, kde uchazeč musí prokázat určité vlastnosti a obecné znalosti týkající se daného oboru. V opodstatněných případech je možné požádat si o náhradní termín, kterým jsou dny 22. a 23. 6. 2022.

Den otevřených dveří: 15. 1. 2022

Termín přijímacích zkoušek:

8. až 9. 6. 2022 – bakalářské obory

10. až 14. 6. 2022 – Všeobecné lékařství

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. 2. 2022

Více informací: https://www.lf2.cuni.cz/

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – Praha

Na 3. LF UK v Praze můžete studovat Všeobecné lékařství a bakalářské obory Fyzioterapie, Dentální hygiena, Nutriční terapie a Všeobecné ošetřovatelství. Podobně jako na 2. LF i zde sestává přijímací zkouška z písemných testů a ústního pohovoru. Náhradní termín přijímacího řízení je stanoven na 28. 6. 2022.

Den otevřených dveří: Není zveřejněn; on-line prohlídka zde

Termín přijímacích zkoušek:

7. až 9. 6. 2022

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. 2. 2022

Více informací: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-1.html

Lékařská fakulta v Hradci Králové

V Hradci Králové se nachází další lékařská fakulta, která spadá pod Univerzitu Karlovu. Nabízí magisterské obory Všeobecné a Zubní lékařství a bakalářský obor Všeobecné ošetřovatelství. Přijímací zkouška pro Všeobecné a Zubní lékařství se skládá z písemných testů ze somatologie, biologie, fyziky a chemie, zatímco pro program Všeobecné ošetřovatelství test z fyziky chybí. Náhradní termíny pro oba obory budou umožněny 30. 6. 2022.

Den otevřených dveří: Není zveřejněn.

Termín přijímacích zkoušek:

15. 6. 2022 – Všeobecné a Zubní lékařství

23. 6. 2022 – Všeobecné šetřovatelství

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. 2. 2022

Více informací: https://www.lfhk.cuni.cz/

Lékařská fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Na Komenského univerzitě v Bratislavě lze studovat obory Všeobecné a Zubní lékařství. Přijímací zkoušky se skládají z testů z chemie a biologie. Pro úspěšné podání přihlášky je nutné ji vytištěnou a podepsanou zaslat s potřebnými přílohami na adresu fakulty.

Den otevřených dveří: Není zveřejněn.

Termín přijímacích zkoušek:

červen 2022

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. 2. 2022

Více informací: https://www.fmed.uniba.sk/

Pro aktuální informace sledujte oficiální zdroje (webové stránky fakulty, informační systém).

Úvodní foto: Estée Janssens

  Modelový test na LF zdarma

  Vyzkoušej si test z biologie, chemie a fyziky, ať víš, co tě může na přijímačkách potkat. K testu získáš také správné odpovědi ke všem otázkám.

  Další zajímavosti

  Sestra, záchranář, porodní asistentka – co všechno lze také studovat na LF?

  Určitě vám nemusíme říkat, že lékaři nejsou jediní pracovníci ve zdravotnictví. Ať už na operačním sále, či v ambulanci, spolupracují lékaři s celým zástupem nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří poskytují pacientům specializovanou péči. Pro některé z těchto profesí stačí střední stupeň vzdělání nebo jen akreditovaný kurz, nicméně většinu těchto povolání lze vykonávat pouze po studiu na […]

  Prvák na zubnom lekárstve alebo aj trochu optimizmu po dobojovanej bitke

  Keď si vybavím matné spomienky na prvák na medicíne, sama úprimne neviem či mám roniť slzy alebo sa len nostalgicky pousmiať. Za ten rok, ktorý sa zdal ako večnosť a zároveň ušiel ako voda, som stihla vystriedať kvantum osobností, vyroniť nemalé množstvo sĺz a od zúfalstva a nervov v sebe objaviť absolútne iného človeka. Dospelo […]

  Více článků