Čekají tě přijímačky už nyní v červnu 2024? Podívej se na náš Intenzivní online kurz 3.6. - 7.6. 2024
Přijímací zkoušky

Přijímačky 2022

Ačkoliv máme do přijímaček ještě daleko, není vůbec od věci shrnout si podstatné informace o podmínkách přijímacího řízení na vybraných lékařských fakultách v České a Slovenské republice. Veškerá příprava by totiž přišla vniveč, jestliže nestihnete poslat včas správnou přihlášku předepsaným způsobem. Připravili jsme si proto pro vás přehled těch nejdůležitějších informací, dat a údajů, na které byste rozhodně neměli zapomenout.

Lékařská Fakulta Masarykovy Univerzity – Brno

Kromě magisterských programů Všeobecného a Zubního lékařství, nabízí LF v Brně také magisterský studijní program „Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog“ a celou řadu bakalářských oborů – Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, Porodní asistence, Fyzioterapie, Dentální hygiena, Nutriční terapie a další. Důležitou skutečností je, že na obor Všeobecné lékařství můžete být přijati i bez vykonání přijímacích zkoušek, a to na základě prospěchu na střední škole – tímto způsobem může být zapsáno až 50 % uchazečů o tento program.

Pokud vás přijímací zkoušky na obor Všeobecné lékařství neminou, můžete si přilepšit bodovou bonifikací na základě jedné z podmínek, do nichž patří uznání jazykových certifikátů C1 a výše, umístěný na pozicích ve vybraných soutěžích případně další uvedené zkoušky. Celý popis bodové bonifikace i detaily prominutí přijímacích zkoušek naleznete na stránkách fakulty.

Přijímací zkoušky na magisterské obory sestávají z testů z biologie, chemie a fyziky. Na bakalářské obory jsou vybrané testy dva nebo tři z výše uvedených, případně ze somatologie. Uchazeči o obor Zdravotnické záchranářství musí také splnit praktickou část zkoušky – fyzické testy.

Den otevřených dveří: 15. 1. 2022 a 19. 1. 2022

Termín přijímacích zkoušek:

17. nebo 18. června 2022 – Všeobecné a Zubní lékařství

23. června 2022 – obor Embryolog a bakalářské programy

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. 2. 2022

Více informací: https://www.med.muni.cz/

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

V Olomouci jsou na lékařské fakultě nabízeny obory Všeobecné a Zubní lékařství, bakalářské obory zaštiťuje Fakulta zdravotnických věd. Před pár lety byla zrušena možnost prominutí přijímacích zkoušek na základě středoškolského prospěchu, tudíž chcete-li do Olomouce, musíte se prokousat přijímačkami. Na přijímačkách se píší testy z předmětů biologie, chemie a fyzika. Termín přijímacích zkoušek je pouze jeden a náhradní termín fakulta nevypisuje.

Den otevřených dveří: 15. 1. 2022 (on-line)

Termín přijímacích zkoušek:

7. června 2022

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 15. 3. 2022

Více informací: https://www.lf.upol.cz/

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV nabízí celou řadu bakalářských studijních programů včetně Fyzioterapie, Ergoterapie, Zdravotnického záchranářství, Všeobecného ošetřovatelství, Porodní asistence a dalších. Přijímací zkoušky se skládají z dvou testů, jednoho ze somatologie a druhého z vybraných otázek z přírodních a společenských věd včetně obecných studijních předpokladů. Zájemci o Zdravotnické záchranářství se i zde musí připravit na fyzické testy.

Den otevřených dveří: 3. 12. 2021

Termín přijímacích zkoušek:

9. června 2022 – pro prezenční studium

10. června 2022 – pro kombinované studium

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 15. 3. 2022

Více informací: https://www.fzv.upol.cz/

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – Praha

Na 1. LF Univerzity Karlovy se zájemci mohou hlásit na magisterské obory Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a také na bakalářské obory Adiktologie, Fyzioterapie, Porodní asistence, Ergoterapie a Nutriční terapie. Přijímací zkouška na magisterské obory sestává jako obvykle z testů z fyziky, chemie a biologie. Na bakalářské obory sestává pouze z testu z biologie.

Na této fakultě můžete být přijati do programu Všeobecné lékařství také na základě studijních výsledků ze střední školy, máte-li za definované období studijní průměr do 1,10. Dále si můžete u přijímacích zkoušek i na Zubní lékařství přilepšit bonifikací z matematiky nebo z určených předmětových olympiád.

Den otevřených dveří: 8. 1. 2022

Termín přijímacích zkoušek:

15. června 2022 – bakalářské obory

16. června 2022 – magisterské obory

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. 2. 2022

Více informací: https://www.lf1.cuni.cz/

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – Praha

Na další lékařské fakultě v Praze lze studovat magisterský program Všeobecné lékařství a bakalářské programy Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství. Podle dostupných informací z minulých let je potřeba na všechny programy úspěšně složit přijímací zkoušky, které sestávají nejen z testů z obvyklých předmětů, ale také z ústního pohovoru, kde uchazeč musí prokázat určité vlastnosti a obecné znalosti týkající se daného oboru. V opodstatněných případech je možné požádat si o náhradní termín, kterým jsou dny 22. a 23. 6. 2022.

Den otevřených dveří: 15. 1. 2022

Termín přijímacích zkoušek:

8. až 9. 6. 2022 – bakalářské obory

10. až 14. 6. 2022 – Všeobecné lékařství

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. 2. 2022

Více informací: https://www.lf2.cuni.cz/

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – Praha

Na 3. LF UK v Praze můžete studovat Všeobecné lékařství a bakalářské obory Fyzioterapie, Dentální hygiena, Nutriční terapie a Všeobecné ošetřovatelství. Podobně jako na 2. LF i zde sestává přijímací zkouška z písemných testů a ústního pohovoru. Náhradní termín přijímacího řízení je stanoven na 28. 6. 2022.

Den otevřených dveří: Není zveřejněn; on-line prohlídka zde

Termín přijímacích zkoušek:

7. až 9. 6. 2022

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. 2. 2022

Více informací: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-1.html

Lékařská fakulta v Hradci Králové

V Hradci Králové se nachází další lékařská fakulta, která spadá pod Univerzitu Karlovu. Nabízí magisterské obory Všeobecné a Zubní lékařství a bakalářský obor Všeobecné ošetřovatelství. Přijímací zkouška pro Všeobecné a Zubní lékařství se skládá z písemných testů ze somatologie, biologie, fyziky a chemie, zatímco pro program Všeobecné ošetřovatelství test z fyziky chybí. Náhradní termíny pro oba obory budou umožněny 30. 6. 2022.

Den otevřených dveří: Není zveřejněn.

Termín přijímacích zkoušek:

15. 6. 2022 – Všeobecné a Zubní lékařství

23. 6. 2022 – Všeobecné šetřovatelství

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. 2. 2022

Více informací: https://www.lfhk.cuni.cz/

Lékařská fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Na Komenského univerzitě v Bratislavě lze studovat obory Všeobecné a Zubní lékařství. Přijímací zkoušky se skládají z testů z chemie a biologie. Pro úspěšné podání přihlášky je nutné ji vytištěnou a podepsanou zaslat s potřebnými přílohami na adresu fakulty.

Den otevřených dveří: Není zveřejněn.

Termín přijímacích zkoušek:

červen 2022

Datum uzávěrky podávání přihlášek: 28. 2. 2022

Více informací: https://www.fmed.uniba.sk/

Pro aktuální informace sledujte oficiální zdroje (webové stránky fakulty, informační systém).

Úvodní foto: Estée Janssens

Další zajímavosti

Jak funguje očkování

V našich životech se velmi často setkáváme s různými druhy očkování. Ať už se jedná o povinné očkování z dětství nebo očkování potřebné pro cestování nebo preventivní ochranu sebe a svých blízkých, je dobré mít přehled o tom, jak funguje. Zejména v posledních letech se objevuje velké množství dezinformací a nepřesných či zkreslených informací ohledně […]

Izabela Tacinová – moje měsíční stáž v Keni v nemocnici Itibo

Izabela Tacinová je studentka 5. ročníku medicíny v Brně a má za sebou úžasnou a jedinečnou možnost pracovní stáže v Keni v nemocnici Itibo. Jedná se o humanitárně-rozvojový projekt organizace Adra, kde se ročně léčí tisíce dospělých i dětí a v porodnici přijde na svět několik stovek miminek. Zajišťují i stomatologickou péči a vzdělávají místní […]

Více článků